O štvrťstoročí internetu v našej spoločnosti

 

S Ing. Miroslavom Šteňom, riaditeľom Prevádzky a služieb ŽP Informatika

 

Prvá oficiálna sieť ARPANET, ktorá spájala americké univerzity, vznikla v roku 1969. Počas nasledujúcich trinástich rokov bolo pripojených len 213 počítačov. Do konca osemdesiatych rokov ARPANET svoj rast zrýchlil, aby napokon uvoľnil miesto pre World Wide Web, medzinárodnú sieť sietí, ktorú premenovali v roku 1990 na internet.

Prvé náznaky slovenského internetu vznikli na základe poznatkov pracovníkov zo Slovenskej akadémie vied z konferencie v Taliansku. Prvá sieť na Slovensku SANET mala rýchlosť 9,6 kbit/s. Po roku 1995 si začal internet hľadať cestu aj k širšej verejnosti a vznikali prvé slovenské internetové služby.

Medzi málo organizácií, ktoré tento trend zachytili na Slovensku hneď, patrili aj Železiarne Podbrezová. Od júna 1995 bola pripojená do siete internet aj počítačová sieť informačného systému ŽP.

Pán riaditeľ, odvtedy uplynulo dvadsaťpäť rokov. Mohli by ste stručne charakterizovať, aké boli začiatky?

– Rýchlosť, funkčnosť a hlavne využívanie služieb internetu teraz a v čase zavádzania v ŽP a.s., sa nedajú absolútne porovnávať. Tak, ako hovoríte, aj my sme v čase zavádzania internetu využívali služby Sanet-u (pre dnešnú mladú generáciu na smiešnych kbit/s rýchlostiach). Mnohí z nás si pamätajú, ako sa doma s počítačom pripájali do internetu cez pípajúci modem na telefónnej linke, neskôr ISDN, DSL a dnes optikou alebo mobilnou sieťou.

Podobne to bolo aj v našom podnikovom prostredí, začínali sme na kbit-och, dnes sme na Mbit-toch a blížime sa ku Gbitu.

Takto to vyzeralo na začiatku. Foto: archív ŽP Informatika
Takto to vyzeralo na začiatku

Hlavný rozdiel, ktorý samozrejme súvisí aj s uvádzanou rýchlosťou, bol v počte podnikových používateľov a hlavne vo využívaní služieb internetu. Keď sme začínali, mali sme pripojený iba jeden počítač, na ktorom sme si mohli pozrieť s veľkou trpezlivosťou jednoduché webové stránky, preniesť pár viet cez e-mail, neskôr poslať príkaz na realizovanie firemných platieb…

A kde sme dnes?

– Dnes? To asi viete posúdiť. Do internetu je dnes v podniku pripojených okolo tisíc zariadení. Bez internetu už nedokážeme komunikovať so štátnymi inštitúciami, s bankou, robiť obchody, fakturovať, nakupovať materiál. Dnes už nemusíme behať po veľtrhoch, obchodoch, bankách, všetko vieme zrealizovať z pohodlia kancelárie, prípadne domova.

Internet je aj o komunkácii. Veľmi dávno sme posielali telegramy, písali listy, telefonovali z telefónnej búdky. Teraz si z obyčajného mobilu, skoro z ľubovoľného kúta sveta, vybavíme mailovú komunikáciu, zrealizujeme videokonferenčný hovor s rodinou alebo obchodným partnerom a šéfom, zaplatíme účty v banke, prihlásime sa do firemnej siete a vybavíme všetko tak, ako by sme boli v práci.

Dnes je už bežné, že veľké firmy nemajú informačné systémy inštalované vo vlastnej firme, ale majú ich umiestnené v cloudových centrách, kde ich spravuje vyškolený personál. Tak je to aj u nás. Aplikácie umiestnené na serveroch vo výpočtových strediskách ŽP Informatiky, vďaka internetu, využívajú nielen zamestnanci ŽP a.s. a dcérskych spoločností umiestnených v areáli ŽP a.s., ale aj dcérske spoločnosti Žiaromat Kalinovo, ŽP Ekoqelet, Tále a.s., v minulosti Žďas, ale aj obchodné spoločnosti v Taliansku, Nemecku, ČR či Poľsku.

Vývoj technológií ide dopredu neuveriteľnou rýchlosťou. Čoraz častejšie sa spomína 5G sieť. O čo ide?

– 2G, 3G, 4G, teraz sa testuje a zavádza 5G, časom príde 6G… Sú to všetko mobilné technológie, ktoré umožňujú komunikovať bezdrôtovo so stále vyššími rýchlosťami. 5G siete ponúknu gigabitové rýchlosti.

Na to, aby sa daná technológia implementovala, je potrebné, aby poskytovateľ služby vybudoval sieť a aby si užívateľ zakúpil zariadenie, ktoré túto technológiu bude podporovať.

S technológiou 5G sa ale spája množstvo informácií ohľadom škodlivosti a iných dezinformácií, ktoré táto sieť spôsobuje. Väčšinou sú to hoaxy – poplašné správy.

Dnes už nie je internet len doménou firiem, ako to bolo v minulosti. Internet má azda každá domácnosť a tak je pochopiteľné, že okrem obrovských výhod, ktoré prináša, sú tu aj rôzne hrozby. Čomu by sa mali laici vyvarovať?

– Každé zariadenie (firemné alebo domáce PC, notebook, mobil, technologický komponent, server), ktoré je pripojené do internetu, je vystavené obrovským hrozbám, či už z dôvodu úniku informácií, straty integrity alebo totálnemu znefunkčneniu. Existuje množstvo špekulantov a hackerov, ktorí môžu zneužiť vaše súkromné alebo firemné údaje na svoje obohatenie alebo poškodenie dobrého mena spoločnosti.

Je preto na každom z nás, aby využíval služby internetu zodpovedne. My, ŽP Informatika, sme vynaložili nemalé finančné prostriedky na to, aby sme maximálne chránili všetky PC, servery, aplikácie, všetky zariadenia na ktorých sú uložené firemné údaje a existuje hrozba, že by mohli byť zneužité z internetu.
Využívame najnovšie technológie na oddelenie vnútropodnikovej siete od internetu, antivírusovú, antispamovú kontrolu, kontrolu pošty a webovej komunikácie na nežiadúci kód.

Bohužiaľ, aj napriek tomuto úsiliu sa nedajú riziká eliminovať na sto percent. Hackeri a internetoví špekulanti sú stále o krok vpred pred tvorcami ochranných mechanizmov.

Najväčším nebezpečenstvom sú ale útoky, ktoré sú zamerané na zraniteľnosť zamestnancov, hovorí sa tomu sociálne inžinierstvo. Útočník sa zameriava na manipuláciu bežných spôsobov ľudského správania, hlavne na dôveru. Najčastejšie sa vydáva za niekoho, koho poznáte alebo za inštitúciu, ktorú poznáte a snaží sa od vás získať buď údaje, alebo prístupy na servery, kde máte tieto informácie uložené.
Preto sa správajte zodpovedne a neodpovedajte na poštu, v ktorej od vás niekto niečo chce, čo nemáte dohodnuté dopredu. Podobne neklikajte na stránky, ktoré sú podozrivé a kde vás niekto vyzýva, aby ste si buď niečo pozreli, zadali, nebodaj sa prihlásili a obnovili si heslo.

Ak ste si nie istí, preverte si inou cestou či požiadavka na aktivitu je opodstatnená alebo sa poraďte. Nie je hanbou opýtať sa kolegu alebo problém konzultovať, napríklad s pracovníkmi Informatiky. Nebudete jediní, robíme to bežne.