Deň rodičov

 

Deň matiek je deň, kedy sa vzdáva úcta matkám a materstvu a pripadá každoročne na druhú májovú nedeľu. Tento deň dopĺňa Deň otcov, ktorý oslavuje všetkých otcov, otcovstvo a vplyv otcov na spoločnosť, pričom je v kalendári vždy v tretiu júnovú nedeľu. Vedeli ste, že okrem týchto dní, ktoré sú venované každému rodičovi zvlášť, existuje aj samostatný Deň rodičov?

Ilustračné foto: pexels.comDeň rodičov vznikol v roku 1994 v USA, kedy vtedajší prezident Bill Clinton na Kongrese podpísal uznesenie pre uznanie a podporu úlohy rodičov pri výchove detí. Rodičia sú každodennými vychovávateľmi a životnými vzormi, ktorí si zaslúžia našu úctu, vďaku a rešpekt za ich odovzdanosť, starostlivosť, hodnoty a rady. Postupom času sa z USA oslava Dňa rodičov rozšírila aj na ostatné kontinenty, až tento deň získal prívlastok svetový.

Návrh zákona, ktorý podal Bill Clinton, kongres USA jednomyseľne prijal. Každá štvrtá júlová nedeľa v roku sa tak stala Dňom rodičov. Tento rok pripadá Deň rodičov na dátum 26. júl. Podľa amerického kongresu bol Deň rodičov založený na „uznanie a posilnenie úlohy rodičov pri výchove detí.“ Poukazuje na to, že je potrebné podporovať zodpovedné rodičovstvo a ukázať spoločnosti ideálne rodičovské vzory.