Brány našej školy sú po dlhšom čase opäť otvorené

 

Dňa 8. februára, takmer po štyroch mesiacoch, opäť ožili školy v niektorých okresoch na Slovensku. Výnimkou nebola ani Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová.

 

Pohľad do odbornej učebne CNC programovania objektívom J. Čiefa
Pohľad do odbornej učebne CNC programovania objektívom J. Čiefa

 

Na základe rozhodnutia ministra školstva, s účinnosťou od 8. februára 2021, v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 77 z 5. februára 2021, obnovilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyučovanie v končiacich ročníkoch stredných škôl. Do školských lavíc sa vrátili len žiaci maturitných ročníkov, konkrétne dvadsaťšesť žiakov organizačnej zložky Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová a dvadsať žiakov organizačnej zložky Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová. Všetci žiaci sa však nebudú môcť zúčastňovať na prezenčnom vyučovaní. Týka sa to predovšetkým tých, ktorí nemajú možnosť každodenného dochádzania, pretože školský internát zostáva na základe rozhodnutia ministra školstva naďalej uzatvorený. V našom prípade sú to deviati žiaci z rôznych kútov Slovenska (Detva, Liptovský Mikuláš, Prievidza či Žarnovica). Aj keď za dodržiavania prísnych protiepidemických opatrení sme radi, že znova pokračujeme v prezenčnom vyučovaním. Maturitné skúšky sa pomaly blížia. Preto sa musíme v najbližšom období venovať maximálnej príprave žiakov, aby túto skúšku dospelosti po niekoľkých mesiacoch dištančného vzdelávania zvládli čo najlepšie. V odbornej škole nielen po teoretickej, ale aj po praktickej stránke.