Aktuality z kolkárskeho športu

 

Na základe rozhodnutia krízového štábu a vlády SR sa od 20. mája 2020 opäť rozbehol športový život aj v našej kolkárni v Dome športu v Podbrezovej.

Všetci členovia Kolkárskeho oddielu ŠK Železiarne Podbrezová majú od uvedeného dátumu k dispozícii na tréningy našu kolkáreň, pri dodržaní všetkých hygienických a bezpečnostných opatrení určených krízovým štábom a vládou SR. Po porade s vedením ŠK bolo dohodnuté, že evidenciu hráčov a termínov bude robiť hlavný tréner Miloš Ponjavić a sekretár klubu Ondrej Kyselica. Naši kolkári sa musia u uvedených a zodpovedných osôb vopred nahlásiť a dohodnúť si termíny tréningov. Pri nahlásení budú informovaní aj o potrebných opatreniach, ktoré je potrebné dodržiavať.

Po vyše dvoch mesiacoch sa naši kolkári opäť vrátili na dráhy. Muži v aktuálnej sezóne odohrajú ešte zvyšné stretnutia Slovenského pohára. Foto: I. KardhordováDňa 21. mája 2020 zasadal v Piešťanoch Výkonný výbor Slovenského kolkárskeho zväzu (VV SKoZ), kde jedným z bodov bolo zaujatie stanoviska k súťažiam riadených SKoZ. Na základe dotazníkov zaslaných klubmi a následným hlasovaním členov VV SKoZ bolo zaujaté stanovisko k jednotlivým súťažiam.
Ženská extraliga sa nebude dohrávať a konečné poradie je určené po 19. kole. Slovenský pohár ženy hrať takisto nebudú.

Mužské ligové súťaže sú ukončené bez určenia víťaza a bez vypadávajúcich. Muži po uvoľnení opatrení Krízového štábu a Vlády SR odohrajú zvyšné stretnutia Slovenského pohára. Tu máme v hre ešte obidve družstvá. Termíny budú zverejnené neskôr.
Mládež dohrá svoje dorastenecké turnaje, ako aj Superfinále Pohára mládeže. Zatiaľ však ešte musíme počkať na zverejnenie termínov od SKoZ.