Učitelia našej školy navštívili výrobné prevádzkarne

Učitelia pred oceliarňou. Foto: T. Kubej

Dňa 16. septembra absolvovali učitelia a majstri odbornej výchovy Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová exkurziu v prevádzkarňach oceliareň a ťaháreň rúr. Keďže personálne zloženie zamestnancov školy sa v posledných rokoch zmenilo, vedenie školy sa rozhodlo naplánovať pre nich exkurziu v Železiarňach Podbrezová.

„Ako hovorí slovenské príslovie: Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Nakoľko sme ako škola s organizačnou zložkou Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová zapojení do systému duálneho vzdelávania, kde je úzko prepojená teoretická príprava s praktickým vyučovaním u zamestnávateľa, považujem za nevyhnutné, aby mali kolegovia prehľad o jednotlivých výrobných procesoch a pracoviskách u zriaďovateľa,“ povedala riaditeľka školy Miriam Pindiaková. Mnohí z nich mali o podniku a jeho výrobe len všeobecné informácie. „Preto bolo hlavným cieľom exkurzie priblížiť im výrobný proces podniku a technológie od úplného začiatku až po finálne výrobky,“ doplnila.

Počas exkurzie mali pedagógovia možnosť navštíviť pracoviská v starom aj novom závode, konkrétne v prevádzkarňach oceliareň a ťaháreň rúr.

„Ďakujeme sprevádzajúcim zamestnancom Radoslavovi Bútorovi v oceliarni a Václavovi Kortánovi v ťahárni rúr za pútavý odborný výklad a tešíme sa na spoznávanie ďalších pracovísk,“ dodala v závere M. Pindiaková.