„Som optimista a verím, že každá kríza je nový začiatok“

 

S Martinom Čermákom, riaditeľom ŽP TRADE Bohemia, a.s.

Pán riaditeľ, je júl, polrok je za nami. Aký bol pre vašu spoločnosť?

– Prvý polrok tohto roku bol pre našu spoločnosť tak, ako aj pre ostatné sesterské distribučné spoločnosti ŽP Group, vďaka pandémii koronavírusu a následným karanténnym opatreniam, ktoré prebehli v druhom štvrťroku, veľmi zložitým a nepredvídateľným obdobím. Začiatok roka, a môžem uviesť, že celý prvý štvrťrok, bol z pohľadu nášho predaja v Českej republike ešte zodpovedajúci stanovenému obchodnému plánu. Následne však v druhom štvrťroku, naplno ovplyvnenom zdravotno-bezpečnostnými opatreniami, nám nebolo umožnené obchodné úlohy splniť. Objemy zákaziek získaných na máj a jún boli už značne poznamenané uvedenou situáciou a môžem konštatovať, že nábeh zákaziek predstavoval zhruba objem 60 percent v porovnaní s obchodným plánom. Negatívny je aj vývoj trhu v cenovej oblasti, najmä v sortimente valcovaných rúr. Tlak na cenu v klesajúcom dopyte, ktorý nastal vďaka produkčným obmedzeniam a zastavením výroby počas pandémie COVID-19, je veľmi silný. Konkurenční výrobcovia mimo Európskej únie, ale i v rámci nej, v snahe zabezpečiť dostatok zákaziek pre svoje technológie, tlačia ceny na hladiny, ktoré sú veľmi nízke. Ďalším negatívnym vplyvom situácie na trhu je skutočnosť, že dopyt po oceli v Európe prudko klesá, avšak dovozy z Ázie stále rastú. Európska komisia na základe tlakov výrobcov hutníckych materiálov bohužiaľ zatiaľ neprijala opatrenia, ktoré by dovozu z Ázie zabránili. Stav európskeho trhu s hutníckym materiálom našu proexportne orientovanú ekonomiku tvrdo zasahuje. Expertné predpovede počítajú s prepadom českej ekonomiky za celý rok 2020 v rozmedzí od 6,5 do 11 percent. Zastavenie a obmedzenie prevádzky výrobných a veľkoobchodných firiem, neistota vo vývoji zdravotno-bezpečnostných opatrení a tým aj výpadok v zabezpečení výrobných vstupov a nákupov skladových potrieb sa v závere polroku prejavili v plnej miere.

Od 12. marca platil v Česku núdzový stav, z čoho vyplývalo množstvo karanténnych opatrení zo strany dodávateľov i odberateľov. Podarilo sa vám udržať kontakt s obchodnými partnermi?

– Počas karanténnych opatrení, kedy bol vylúčený a v mnohých prípadoch znemožnený z dôvodu zatvárania firiem našich odberateľov osobný kontakt a zastavené služobné cesty, sme s našimi zákazníkmi komunikovali prostredníctvom štandardných nástrojov, mobilných telefónov a e-mailov. Informácie o vývoji a stave v našich partnerských obchodných spoločnostiach sme mali vďaka režimu home-office, ktorý mali mnohí z nich nastavený, vo väčšine prípadov aktuálny. Uvedené naznačuje, že sme sa, bohužiaľ, stretávali s požiadavkou nákupu rúr, ktoré nezodpovedali bežným obchodným prípadom. Môžem však uviesť obchodného partnera, ktorý navýšil počas núdzového stavu objednávky, a je to spoločnosť Vítkovice Cylinders, ktorá vyrába oceľové tlakové fľaše, v tomto prípade pre plnenie kyslíkom do sféry zdravotníctva.

A na záver, tradičná otázka. Ako odhadujete najbližšie týždne, mesiace?

– V tejto chvíli, v momentálnej situácii, na začiatku prázdnin a dovolenkových dní, nie je odpoveď na vašu otázku jednoduchá. Stretol som sa s názormi, ktoré boli prezentované v tlači a ostatných médiách, že po ukončení karantény a opatrení s ňou súvisiacich, dôjde k veľmi rýchlemu naštartovaniu ekonomiky. Nezdieľam tento názor. Svedčí o tom nábeh výroby dodávateľov do automobilového priemyslu i samotná výroba osobných vozidiel. Je to totiž oblasť často nazývaná „etalónom a motorom“ ekonomiky. V porovnaní s obdobím pred koronavírusovou krízou hovoríme o znížení produkcie o 30-40 percent. Strojárstvo a energetika neavizujú zvýšené odberateľské požiadavky, prípadne rekonštrukcie výrobných technológií, a to sú odbytiská pre našu produkciu. Aj spomalenie a posuny investičných zámerov v stavebníctve sú realitou.
Som optimista a verím, že každá kríza je nový začiatok. Zložitá doba a jej dĺžka, ktorú musíme preklenúť, nie je definovaná, prajem si, aby bola čo najkratšia.