Hrad Ľupča je aj počas augusta otvorený za každého počasia

Na hrad Ľupča prišlo v júli viac ako 5 500 návštevníkov. Foto: I. Kiaba

Prvý mesiac tohtoročnej letnej sezóny na hrade Ľupča bol poznačený tým, že tuzemskí návštevníci preferovali zahraničné destinácie pred spoznávaním krás Slovenska. Napriek tomu hrad v mesiaci júl 2022 navštívilo celkovo 5 525 návštevníkov, čo zodpovedá vývoju trendu návštevnosti z predpandemického obdobia.

Dobrý rast návštevnosti je možný vďaka systematickej obnove hradu a viacerým aktivitám akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová. Medzi najpropagovanejšie zaraďujeme záchranu Oltára očisťovania Panny Márie z roku 1692. Ide o jeden z mála predmetov, ktoré sa zachovali z pôvodného vybavenia hradu Ľupča. Spoluprácu so Stredoslovenským múzeom sme tento rok rozšírili aj o výpožičku obrazov Márie Magdalény a Umučenie sv. Šebastiana. Oba obrazy sa spomínajú vo vizitácii hradnej kaplnky z roku 1822. Obrazy boli dlho zapadnuté nánosmi prachu na povale Matejovho domu v Banskej Bystrici, kde boli objavené správcami depozitu až v roku 2006. Momentálne sú spolu s oltárom inštalované vo svojom autentickom prostredí kaplnky na Ľupčianskom hrade, kde ich môžu obdivovať stovky návštevníkov denne.

Historický materiál svedčiaci o dobách minulých je bohatstvom národa, ktoré je potrebné zachovávať pre ďalšie generácie. Snahou majiteľa hradu je archeologický materiál i naďalej reštaurovať a následne ho prezentovať návštevníkom v ich pôvodnom hradnom prostredí.

V auguste preto pripravujeme novú inštaláciu militárií v polygonálnej bašte, pretože okrem úžitkových predmetov či mincí je v depozite hradu uložených aj niekoľko hrotov šípov, zlomkov vystrelených guliek, pozostatkov chladných a palných zbraní, ktoré sú dôkazom toho, že hrad v minulosti odolával náporu nepriateľa.

Veríme, že si v mesiaci august nájdete cestu na hrad Ľupča, kde sa môžete za jeho múrmi schladiť, ukryť pred kvapkami dažďa alebo pred páľavou slnka.