V čísle 9 dvojtýždenníka podbrezovan nájdete:

V prvom štvrťroku bol predaj na dobrej úrovni, druhý kvartál by mal byť podobný

Pred začiatkom roka 2023 sa vynáralo množstvo otázok. Predpovedať vývoj na trhu bolo preto náročné. Vedenie akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová pripravovalo operatívne kroky, aby všetky prekážky zvládlo čo najefektívnejšie.

Z pohľadu predaja našich produktov je momentálna situácia stabilizovaná a v ďalšom kvartáli roka by k výraznejším zmenám prísť nemalo.

O správaní sa trhu, predaji, ale aj o aktuálnych témach sme sa rozprávali s Vladimírom Sotákom mladším, členom Predstavenstva a obchodným riaditeľom ŽP a.s.

Máme za sebou prvý kvartál roka 2023. Ako ho hodnotíte z pohľadu obchodu?

– Prvý kvartál roka môžeme hodnotiť ako úspešný napriek tomu, že sme sa pri zabezpečovaní objednávok stretávali s mnohými prekážkami. V súčasnosti je najväčší problém v oceliarni. Trh, ktorý spotrebúva kontinuálne odlievané bloky v našej rozmerovej rade, je oproti minulému roku menej aktívny. Túto situáciu výrazne pociťujeme pri predaji každý mesiac. A aktuálny stav naďalej pretrváva.

Ako je to s predajom konkrétnych produktov?

– Čo sa týka predaja valcovaných rúr, prvý kvartál bol veľmi úspešný. Objemovo sme dokázali zabezpečiť výrobu na sto percent. Dobre sa predávali aj oblúky. Horšia situácia je v ťahárni presných rúr. Vplýva na to najmä konečná spotreba zákazníkov, stavebná produkcia a spotreba v automobilovom priemysle. Ani jeden z mesiacov prvého kvartálu nebol naplnený na sto percent. Výrazným faktorom, ktorý ovplyvňuje predaj valcovaných alebo presných bezšvíkových rúr, je správanie sa Európskej komisie vo vzťahu k výrobcom.

Čo to znamená?

– Keďže sme producenti oxidu uhličitého (CO2), sme povinní platiť za povolenie vyrábať. Ale táto platba absolútne neplní svoj účel. To znamená, že peniaze sa nevracajú naspäť producentom CO2 na investície, ktoré by boli viazané na znižovanie uhlíkovej stopy. Zároveň Európska únia doteraz nevyriešila problém uhlíkového cla na dovoze. Jej plán je absolútne postavený proti výrobcom z Európskej únie (EÚ), pretože až od 1. januára 2026 má byť implementované dovozné uhlíkové clo. Dlhodobo sme postavení do neférovej pozície, ktorá sa každým rokom zhoršuje.

Vytvárajú producenti ocele tlak na EÚ, aby sa situácia zmenila?

– Súčasný stav je viac-menej nemenný, keďže iba v minulom roku mal byť vytvorený vzorec, kým my sme už dávno poplatky za emisné povolenky uhrádzali. Od 1. januára tohto roka nastalo pozorovacie obdobie na tri roky. Nie je jasné, aká bude výška platieb a ako sa bude situácia vyvíjať. Navyše, Európska komisia sa nespráva korektne voči európskym výrobcom bezšvíkových rúr, pretože odmieta predlžovať dumping voči Číne, ktorá nemusí spĺňať podmienky nastavené v EÚ.

Otázka dumpingu voči Číne je s blížiacim sa júnom čoraz aktuálnejšia. Kedy padne konečné rozhodnutie?

– Stane sa tak v polovici tohto roka. Situácia môže voči európskym výrobcom ocele dopadnúť pozitívne, ale aj negatívne. Nikto dnes nevie povedať, ako sa všetko vyvinie. Každopádne, ak nedôjde k predĺženiu dumpingu, je možné, že pre niektorých výrobcov ocele to môže mať katastrofálne následky.   

Rokujete s Európskou komisiou a predkladáte jej svoje argumenty?

– Všetci členovia Asociácie európskych výrobcov oceľových rúr (ESTA), vrátane ŽP a.s., sa snažia dostať do Bruselu na rokovanie. Mám však pocit, akoby nám v EÚ ani nechceli rozumieť. Jedným z ich argumentov je, že výrobcovia ocele v celej Európe vyprodukovali vlani veľký zisk. To je však legitímne. Vyrábame preto, aby sme zisk vytvárali. Za posledné tri roky sa nám podarilo stretnúť so zástupcami EK len raz. Ďalšie stretnutie bolo 25. apríla, kde sme prezentovali aktuálny stav na trhu bezšvíkových rúr v EÚ a nami predpokladaný vývoj.

Vráťme sa ešte k samotnému predaju. Zmenilo sa za prvý štvrťrok portfólio zákazníkov, ktorí kupujú produkty z podbrezovských železiarní?

– K veľkým zmenám v tomto smere nedošlo. Vychádzame z toho, že všetci naši dlhodobí zákazníci naďalej úspešne fungujú na trhu. Preto nevidíme dôvod hľadať iné alternatívy. Pokiaľ však máme voľný objem výrobkov na predaj, snažíme sa ich umiestniť na trh aj pre nových zákazníkov. Ale k žiadnemu výraznému posunu v štruktúre našich odberateľov nedošlo. V čase nedostatku zákaziek nie je jednoduché získať nových odberateľov najmä v segmente presných rúr, ktoré sú primárne určené na konečné spracovanie a nie na sklad.  

Situácia vo svete je naďalej dramatická. Pred niekoľkými týždňami zasiahlo Turecko silné zemetrasenie. Ovplyvnila nejakým spôsobom táto prírodná katastrofa našu spoločnosť?

– Veľké nešťastie v Turecku nemalo priamy dosah na náš sortiment, predaj a ani ceny. Krátkodobo sa to prejavilo v cene oceľového šrotu, ale nebádať žiadne známky dlhodobého ovplyvňovania trhu s našimi výrobkami.

Prvý kvartál bol pomerne úspešný, aké sú vyhliadky do toho ďalšieho?

– Zatiaľ nemáme žiadne pozitívne ani negatívne signály, prečo by sme mali očakávať zásadnú zmenu na trhu s oceľou, valcovanými a presnými rúrami. Predpokladám však, že v podobných objemoch, v akých sme predávali v prvom štvrťroku, budeme schopní predávať počas celého druhého kvartálu. Veľa však napovie o blízkej budúcnosti hlavne valcovaných rúr prístup EK k vyššie spomínanému dumpingovému konaniu voči Číne. Rozhodujúcim faktorom úspešnosti zostáva kvalita našej produkcie, flexibilita a produktivita práce podporená investíciami do technológií.

Aj vlaňajší rok bol zo začiatku náročný, napokon bol najúspešnejší v novodobej histórii ŽP a.s. Je šanca, že by sa situácia zopakovala aj v tomto roku?

– Podobný extrém, aký sme zažili minulý rok, určite nemožno očakávať. Ani zďaleka nie sme na takých nízkych cenách ako tomu bolo pred rokom, možno rokom a pol, keď začali ceny výrobkov skokovo rásť. Neočakávame ani zásadné znižovanie cien vstupných surovín a už vôbec nie energií.

Nie je tajomstvom, že aj správanie zákazníkov sa výrazne zmenilo…

– Presne tak. Naši odberatelia čakajú do poslednej chvíle. Najlepšie to vidíme na nábore zákaziek pre jednotlivé mesiace. Vždy sme sa snažili, aby okolo dvadsiateho dňa v mesiaci boli skumulované všetky zákazky tak, aby sme mohli efektívne nastaviť liací a valcovací program. Dnes to možné nie je. Už sa stalo pravidlom, že čakáme týždeň-dva, aby sme mohli skompletizovať objemy zákaziek.

Spôsobuje táto situácia nejaké komplikácie?

– Určite áno, najmä zvýšené náklady na výrobu. Navyše, neočakávame, že sa v dohľadnej dobe situácia zmení. Našou najväčšou výhodou je fakt, že sme flexibilná spoločnosť a dokážeme prakticky zo dňa na deň reagovať na požiadavky zákazníka. Preto si dovolím tvrdiť, že aj vďaka tomu sme stále na trhu úspešní, a to aj napriek tomu, že celkový dopyt po našich výrobkoch klesol.