Verím, že nás čaká úspešnejšie obdobie

Prihovára sa vám Ing. Vladimír Soták, predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP a.s.

Vážení spolupracovníci,

rok 2020 patrí za štyridsaťjeden rokov môjho pôsobenia v Železiarňach Podbrezová za jeden z najťažších. Prežili sme náročné časy, transformáciu spoločnosti, ťažké začiatky akciovej spoločnosti, hospodársku krízu v rokoch 2009 – 2010, s pandémiou sme sa však nikdy predtým nestretli. V tomto roku boli mesiace poznamenané nedostatkom zákaziek, čo nás nútilo obmedziť výrobu, odstaviť valcovňu bezšvíkových rúr, následne oceliareň, niektorí zamestnanci museli zostať doma. Opatrenia, ktoré sme museli uskutočniť, sme nikdy predtým nerobili, možno podobné realizovali naši predchodcovia počas svetovej vojny. Mali sme pocit, že v tomto roku nebudeme môcť vyplatiť vianočnú mzdu. Vďaka zlepšeniu situácie v objeme zákaziek na sklonku roka, sa nám to však podarilo. Aj napriek tomu, že spoločnosť Železiarne Podbrezová skončí rok 2020 so záporným výsledkom hospodárenia, vianočné odmeny pre našich zamestnancov, aj zamestnancov dcérskych spoločností, sme vyplatili. Sme totiž presvedčení, že vedenie spoločnosti, ani zamestnanci za krízu, ktorá vyplynula z pandémie, nemôžu. Musím však zdôrazniť, že finančné zdroje sme čerpali z bánk a naše úverové zaťaženie sa zdvojnásobilo. Sú to peniaze, ktoré budeme musieť bankám vrátiť.

Vážení spolupracovníci,
som veľmi sklamaný z práce našej vlády. Keď naštartovala koronakríza, zo strany Bruselu bolo pre Slovensko vyčlenených 7,5 miliardy eur na udržanie zamestnanosti. Realita je taká, že do konca roka vláda z tejto sumy použije zhruba 1,5 miliardy eur, ako sa dozvedáme z médií. Našej spoločnosti sa podarilo v dvoch etapách získať príspevok na kompenzáciu z dôvodu poklesu zákaziek a na udržanie zamestnanosti. Za túto pomoc sme vďační, pomohlo nám to. Som však hlboko presvedčený, že vláda mala rozdeliť väčší finančný obnos pre všetkých, ktorí pracujú v gastro službách, cestovných kanceláriách, v poľnohospodárstve či v stavebnom priemysle. Vláda v tomto roku na stavebnú činnosť vyčlenila minimum finančných prostriedkov a v dôsledku toho naši stavbári odchádzajú za pracovnými príležitosťami do Čiech. COVID-19 nemožno podceňovať, ale myslím si, že je na škodu veci, že súčasná vláda nerieši nič iné. Množstvo prijatých zákonov sa zrodilo bez pripomienkového konania, v skrátenom konaní. Táto politická garnitúra sa snaží vymeniť maximum štátnych pracovníkov a dosadiť na ich posty svojich ľudí. Nemám s tým osobne problém, ale trápi ma, že sú to väčšinou nekompetentní ľudia bez odborných skúseností a bez záruky, že dokážu riadiť inštitúcie, do ktorých boli dosadení.

Vážení spolupracovníci,
v uplynulých týždňoch ste si zvolili nových zástupcov ZV OZ KOVO, zvolili ste si nového predsedu a podpredsedníčku. Podieľali sa už aj na koncipovaní kolektívnej zmluvy (KZ) na nasledujúci rok a ako viem, nemali k nej žiadne pripomienky. Je pre mňa šokom, že po podpise KZ 2021 bývalým predsedom ZV OZ KOVO, nový predseda zrazu oznámil, že s jej obsahom nesúhlasí. Dosť ma to prekvapilo. Vzápätí som sa dozvedel, že pán predseda podporuje petíciu na vyhlásenie referenda súvisiaceho s minimálnou mzdou, ktorej podmienky sú nereálne a vyvíja aktivity na jej podpis medzi zamestnancami. Ubezpečujem vás, že ľudia, ktorí túto petíciu spúšťajú, nás za uplynulých desať rokov ani raz nepodporili, keď sme žiadali vládu o zníženie daňových odvodov, aby sme mohli vyplatiť zamestnancom vyššie mzdy. Odborárski funkcionári si žijú svoj vlastný život a aj napriek tomu, že som ich aj ja osobne niekoľkokrát oslovil a žiadal o podporu zamestnávateľov, neurobili to. V súčasnosti bojujú s vládou, aby sa stali jediným zástupcom tripartity. A to nie je správne. Celá tripartita za uplynulých desať rokov slúžila len tomu, aby si vláda delila financie, ako uznala za vhodné. Natvrdo musím konštatovať, že politici, tí minulí, aj súčasní, rozdeľujú len financie, ktoré oni nevytvorili. Jediné, čo dokážu, je zvyšovať daňové zaťaženie ľudí, ktorí robia v priemysle, v službách, v poľnohospodárstve alebo v doprave. Som z toho smutný.

Vážení spolupracovníci,
novozvolený predseda ZV OZ KOVO vystúpil z odborovej organizácie v roku 2006 a znova do nej vstúpil v januári 2020. Je to príliš krátky čas na to, aby mohol mať vybudovaný vzťah k tejto práci a chýbajú mu skúsenosti. Zatiaľ sa snaží len o vytváranie napätia medzi členmi. Ale dám mu príležitosť ukázať, čo v ňom je. Požiadal som ho, aby vybral spomedzi odborárov schopných ľudí, ktorí budú od januára, počas troch mesiacov, zastávať funkcie výkonných riaditeľov a generálneho riaditeľa spoločnosti. Poverím ich vedením fabriky. Ak budú úspešní, zatlieskam im, ale ak budú robiť zle, požiadam vás všetkých, aby ste si to s nimi vybavili sami. Je však isté, že diletantom nedovolím zničiť fabriku. To, čo predseda odborov predvádza, je pre mňa neprijateľné. Chlapec ešte nič nedokázal, ale poza chrbát vedenia spoločnosti sa snaží vytvárať napätie. My to nepotrebujeme. Určite by sme radi rozdelili zamestnancom viac finančných prostriedkov. Aby ste vedeli, ako to v skutočnosti chodí, použijem čísla. Od roku 2000 do roku 2019 Železiarne Podbrezová a dcérske spoločnosti zaplatili štátu vyše 430 miliónov eur, zostalo nám 230 miliónov eur. Z tejto sumy musíme hradiť investície, opravy, starať sa o rast miezd. Považujem to za neférové, nečestné a nesprávne. Odborárski šéfovia, ktorí sú podpísaní pod petíciou, chcú diktovať, ako majú spoločnosti platiť zamestnancom. Nerozmýšľajú však, že tie peniaze musíme najprv zarobiť. Momentálne prežívame dobu, keď sú ceny našich výrobkov na svetových a európskych trhoch veľmi nízke a my ich nemôžeme diktovať. K ich navýšeniu sa môžeme dopracovať len tvrdou prácou cez dodávku kvalitných výrobkov, spojených s bezchybným servisom pre odberateľov.

Vážení spolupracovníci,
ďakujem celému pracovnému kolektívu za pracovné úsilie. Mrzí ma však, že v uplynulom mesiaci bola odhalená skupina, ktorá nás okrádala niekoľko rokov a dokonca sa snažila tovar predať naspäť do spoločnosti. Čuduj sa svete, všetci traja boli členovia odborovej organizácie. Dnes už nie sú zamestnancami Železiarní Podbrezová. Uvidíme, akí úspešní budú v rukách polície, prokurátora a sudcu. Mimochodom, aj odborovej organizácii platíme nemalé finančné prostriedky, aby zástupcovia zamestnancov dozerali na dodržiavanie poriadku a zásad bezpečnosti pri práci na jednotlivých pracoviskách. Nepochybne do toho spadá aj porušovanie pracovnej disciplíny. Uvedená skupina len počas uplynulých mesiacov tohto roka vyviezla ložiská v sume zhruba dvadsať tisíc eur.

Vážení spolupracovníci,
nie som z toho, čo sa deje, nadšený. Očakával som, že sa od ZO OZ KOVO dočkáme aspoň poďakovania za to, ako sme dokázali prežiť toto ťažké obdobie, ale ponúkli nám petíciu. Opätovne zdôrazňujem, my môžeme ľuďom vyplatiť len tie peniaze, ktoré zarobíme. Ak pán predseda dokáže doniesť do fabriky viac zákaziek, s radosťou budeme súhlasiť, aby tie peniaze boli rozdelené zamestnancom. Ak by sa vedenie našej spoločnosti malo správať tak, ako chce vláda s parlamentom a zrejme aj odborári, asi by sme mali zaviesť testovanie, aj zdravých ľudí. Zdôrazňujem, my nikdy nedáme príkaz, aby sa naši zamestnanci šli povinne testovať. My na to nemáme právo, zákon nám to neumožňuje, je to každého osobná vec. Pandemické opatrenia, ktoré sme zaviedli od vzniku koronakrízy v Železiarňach Podbrezová, sú dobre nastavené, fungujú. Ak je niekto chorý, ide k lekárovi, ak je pozitívny, zostane doma aj so svojimi najbližšími príbuznými. Systém trvalého plošného testovania odmietam. Ak by vláda prinútila všetky fabriky, aby zastavili prácu na dva – tri týždne, pýtam sa, kto preberie zodpovednosť za sankcie odberateľom? Predseda vlády?, ten sa zodpovednosti zbavuje. Predseda odborov?, ten s tým nemá nič spoločné. V skutočnosti zodpovednosť zostane len na predstavenstve na čele s jej predsedom. A preto, kým ja nesiem túto zodpovednosť, určite si nenechám diktovať od diletantov. Napriek všetkému verím, že nás čaká úspešnejšie obdobie. Už v tomto mesiaci sme prijali nových zamestnancov a v januári budeme v tom pokračovať. Vo valcovni bezšvíkových rúr totiž prejdeme na štvorčatový systém na sedem dní a v priebehu prvého polroka k podobnej zmene dôjde aj v oceliarni.

Prajem vám všetkým príjemné vianočné sviatky