„Pochopil som, že za tie roky sa dá so železiarňami zrásť“

Tohtoročné oceňovanie vernosti síce netradične, ale konalo sa aj napriek epidemiologickým opatreniam.

Slávnostné oceňovanie vernosti zamestnancov konané v predvianočnom čase sa tohto roku z dôvodu epidemiologických opatrení neuskutočnilo tradičným spôsobom. Jubilantom, ktorí odpracovali nepretržite tridsať rokov v podbrezovských železiarňach, poďakovali za ich prínos pre spoločnosť a odovzdali hodinky individuálne riaditelia jednotlivých úsekov. Tohtoročných jubilantov je sedemdesiattri a my sme niekoľkých oslovili a opýtali sa ich:

1. Čo pre vás znamenajú Železiarne Podbrezová?
2. Akými postmi ste prešli počas uplynulých tridsať rokov?
3. Aj firma má jubileum, čo jej zaželáte?

Marek LUCIAK, odbor riadenia a zabezpečenia kvality
– 1.
Železiarne Podbrezová pre mňa znamenajú hlavne istotu zamestnania, tým pádom istotu príjmu pre moju rodinu, čo si myslím, že v dnešnej dobe nie je málo.
– 2. Pracujem tu od začiatku. Od nástupu som prešiel od zaradenia do robotníckych profesií v ťahárni rúr, valcovni bezšvíkových rúr, v oblúkarni, až do riadiacich funkcií. Pracoval som ako majster oblúkarne, majster expedície ťahárne rúr 1 a napokon som svoju majstrovskú kariéru ukončil ako majster úpravne ťahárne rúr, výroba 1. Odtiaľ som prešiel pracovať do centrálnej expedície na pozíciu referenta expedície a obchodnej administratívy, kde sa snažím zúročiť všetky skúsenosti nadobudnuté vo výrobných prevádzkarňach.
– 3. Železiarňam Podbrezová prajem, aby fungovali aspoň raz toľko, koľko rokov si dnes pripomínajú, mali dostatok zákaziek a tým mohli byť istotou zamestnanosti v regióne.

Milan KURACINA, prevádzkareň ťaháreň rúr
– 1.
Železiarne Podbrezová zamestnávajú ľudí z celého Horehronia a dávajú istoty mnohým rodinám. Sú spoločnosťou, v ktorej majú všetci zamestnanci možnosť odvádzať poctivú a kvalitnú prácu.
– 2. Do Železiarní Podbrezová som nastúpil po vojenčine v roku 1990, do údržby, ako frézar. Asi po roku a pol som prešiel do novej prevádzky hutnícka druhovýroba na pozíciu zoraďovač-predák. Po zlúčení s ťahárňou rúr pracujem na pozícii delič- odhraňovač až dodnes.
– 3. Firme želám, aby mala múdrych a zanietených manažérov, ktorí sa postarajú o to, že o naše výrobky bude záujem na všetkých trhoch s oceľou. Samozrejme, aj zamestnancov, ktorí budú odvádzať odbornú a kvalitnú prácu. Všetkým zamestnancom prajem pevné zdravie, pracovnú pohodu a chcem vyjadriť presvedčenie, že každý zamestnanec je hrdý na to, že môže pracovať v spoločnosti, ako sú Železiarne Podbrezová.

Ing. Igor ČELLÁR, odbor riadenia a zabezpečenia kvality
– 1.
Som vďačný, že som mohol v Železiarňach Podbrezová odpracovať už tridsať rokov. Tieto roky znamenali pre mňa a moju rodinu istotu v dobrých, aj ťažších časoch.
– 2. V Železiarňach Podbrezová som začínal v ťahárni rúr 2 na žíhacej peci a postupne som prešiel pracovnými pozíciami kontrolóra vo valcovni bezšvíkových rúr, skúšaním a vyhodnocovaním skúšok v mechanickej skúšobni a vystavovaním atestov na atestačnom oddelení. V súčasnosti pracujem ako vedúci referátu vystavovania atestov.
– 3. Želám najúspešnejšej firme regiónu do ďalších rokov veľa úspechov a neustále napredovanie, menej takýchto turbulentných časov, aké prežívame teraz, aby generácie, ktoré prídu po nás, mali v nich takú istotu zamestnania, ako máme my.

Branislav CELER , centrálna údržba
– 1.
Železiarne Podbrezová pre mňa znamenajú predovšetkým finančné zabezpečenie a možnosť vykonávať zaujímavú a zmysluplnú prácu v modernej a prosperujúcej spoločnosti.
– 2. Po ukončení SPŠ v Brezne som nastúpil do prevádzkarne výroba náradia ako zámočník, po základnej vojenskej službe som pracoval ako brusič píl. Potom som prestúpil na hospodársku správu, kde som mal kumulovanú funkciu vodič – údržbár. Aktuálne pracujem ako referent správy budov v prevádzkarni centrálna údržba.
– 3. Pri príležitosti 180. výročia želám firme hlavne stabilitu a schopnosť aj naďalej produkovať a predávať výrobky, čo vytvára predpoklady pre spokojnosť všetkých zainteresovaných v Železiarňach Podbrezová a.s.

Peter KADERIAK, prevádzkareň doprava
– 1.
Keďže som v Železiarňach Podbrezová tridsať rokov, musím priznať, že zapĺňajú výraznú, a aj dôležitú etapu v mojom živote. Je to neuveriteľne dlhé obdobie. Kedysi, keď som ráno cestoval do práce autobusom, často som počul rozprávať starších zamestnancov. Jeden vravel, že robí dvadsať rokov na „jemnej“…, druhý dvadsať rokov na „martinkách“, ďalší – šíber – povedal: „ja robím už tridsať rokov, chlapec môj…“ A to som si vôbec nedokázal predstaviť a netušil, ako sa to dá dosiahnuť. Postupom času som to všetko pochopil. Pochopil som aj to, čo znamená, že za tak dlhú dobu sme sa spolu zrástli. Viem, zvláštne. Hej, mnohí sa tomu zasmejú. Chceš, nechceš, za takú dlhú dobu sa to dá a veru nie som v tom sám, to viem. Veď železiarne nechávajú v nás svoj nezmazateľný odkaz, tak, ako aj my v nich.
– 2. Nastúpil som 1. augusta 1990, ako mechanik motorových vozidiel do prevádzkarne doprava. Vtedy nebola doprava rozdelená na cestnú a železničnú. Od malička ma zaujímalo všetko okolo motorov a dopravnej techniky a zrazu som videl, počul, ale aj cítil ten obrovský motor z lokomotívy. Vedel som, že som tu správne. Aj vďaka výbornému kolektívu, ktorý k nám „mladým“ pristupoval ako k vlastným deťom. Naozaj, o päť rokov ma majster presunul na „predácku“ funkciu na stavbu tratí. Od roku 1997 som prešiel do cestnej dopravy ako majster opravovne vozidiel, kde pracujem aj dnes, ako majster autoservisu. Musím priznať, že práca majstrov je náročná po všetkých stránkach a nároky neustále stúpajú. Nedá sa porovnávať s prácou majstrov spred dvadsiatich rokov. Vnímam to však ako formu osobného profesionálneho rastu a rozvoja. Aj vďaka tomu mám možnosť stretávať sa so špičkovou technikou v Železiarňach Podbrezová. Som rád, že sa môžem na tom všetkom podieľať.
– 3. Firme musím najprv poďakovať a popriať jej len to najlepšie, úprimne“. Firma sú však ľudia, takže, ďakujem vám všetkým a želám pevné zdravie a úspechy aj do ďalších rokov.

Aj v technickom úseku pracujú naši tohtoroční jubilanti. Za dlhoročnú
prácu jednotlivcom poďakoval a odovzdal ďakovný list a hodinky
Ing. Milan Srnka, PhD, technický riaditeľ.
Foto: I. Kardhordová