„Osobne si myslím, že lepšia situácia nastane až od januára“

 

S Ing. Vladimírom Sotákom ml., členom Predstavenstva a obchodným riaditeľom ŽP a.s.

Pán riaditeľ, v ostatnom rozhovore začiatkom roka ste povedali, že v pláne vychádzate z predpokladu, že druhý polrok bude lepší. To sme samozrejme ešte netušili, čo nás čaká o pár mesiacov a že nielen oceliarsky priemysel, ale všetky odvetvia, poznačí pandémia koronavírusu. Prvý polrok určite nebol podľa predstáv, ako by ste ho zhodnotili?

– Čo sa týka prvého polroka, zákazky sme mali zabezpečené až do konca apríla. Výroba tak bežala naplno vo všetkých hlavných prevádzkarňach. Bolo to ale ovplyvnené aj tým, že sme májové zákazky potiahli do apríla a výpadok v máji sme už pocítili naplno, pretože sa do značnej miery zastavil prísun nových objednávok od zákazníkov. Tento trend sa v podstate nezmenil a pokračoval aj v ďalších mesiacoch jún a júl.

Ako sa vyvíja situácia v oceliarskom priemysle v celosvetovom meradle?

– Ako príklad uvediem letecký priemysel, ktorý beží doslova len na pár percent v porovnaní s minulosťou. Keďže je toto odvetvie jedným z najväčších spotrebiteľov ropy, ktorá je spracovaná na palivá pre letecký priemysel a ropa, respektíve ťažobný priemysel, je zase jedným z najväčších spotrebiteľov bezšvíkových rúr, týka sa to aj oceliarskeho priemyslu. Aj keď ide o väčšie priemery, ktoré nevyrábame, ale vyrába ich naša konkurencia. Toto nás veľmi vážne ovplyvňuje, pretože je obrovský pretlak ponuky v našom sortimente. Tu sa ani nedá očakávať, že v najbližších mesiacoch bude nejaké masívne zlepšenie. To znamená, že stále bude na trhu chýbať veľký objem dopytu. Možno sa situácia v automobilovom priemysle bude postupne zlepšovať. Je to však ťažké predpokladať a sú mnohé ďalšie odvetvia, vrátane oceliarskeho priemyslu, ktoré nebudú do konca tohto roka ani zďaleka rozbehnuté tak, ako to bolo v minulých rokoch.

 

Ilustračné foto: I. Kardhordová

 

Ako vyzerá aktuálna situácia u nás a aké sú vaše vyhliadky do druhého polroka?

– Čo sa týka predpokladu pre druhý polrok, júl som spomínal už na začiatku. Čo sa týka augusta, máme o niečo lepšie výsledky a podarilo sa nám zohnať viac zákaziek, ale nie je to tým, že by sa dopyt nejako rapídne zvýšil. Veľkoobchodníci, respektíve skladníci, majú stále nízky predaj. Nám sa však podarilo získať ďaleko viac jednorazových projektov po celom svete, či už sa to týka valcovaných alebo presných rúr.

V predošlých mesiacoch sme tieto projekty prehrávali, pretože cenová úroveň je dramaticky nízka a v mnohých prípadoch tieto ceny pri takýchto zákazkách ani nepokrývajú sto percent našich nákladov. Ale vždy musíme zvažovať to, čo je pre nás výhodnejšie. Či nerobiť a stáť, alebo zobrať zákazku s malou stratou.

V prípade oceliarne je tam posun takisto smerom dopredu. Zákazky, ktoré sme momentálne získali, sú tu vďaka tomu, že držíme zamestnanosť a sme pripravení vyrábať v podstate každý deň, čo je našou výhodou v porovnaní s mnohými ďalšími výrobcami. Takže vďaka veľmi krátkym dodacím lehotám sa nám podarilo získať nejaký objem zákaziek a uvidíme, čo sa bude diať koncom augusta, keď firmy znova budú otvárať sklady a budú sa chystať na septembrovú výrobu.

V druhom polroku ale všeobecne nepredpokladám nejaké masívne zlepšenie. Môže sa stať, že v septembri bude nárast objednávok vyšší, keďže sklady v odberateľských reťazcoch sú na relatívne nízkej úrovni. Firmy sa preto budú snažiť zaskladniť materiál tak, aby boli pripravené na trochu lepšie mesiace. Ale kľudne sa môže stať, že v októbri nastane ďalšia stagnácia a možno prepad, pokiaľ septembrová výroba a októbrové objednávky všeobecne na svetovom trhu nebudú rásť.

Osobne si myslím, že lepšia situácia nastane až od januára, aj keď si nemyslím, že sa dostaneme na úroveň spred pandémie. Za nás môžem povedať, že budeme určite pripravení na to, aby sme získali všetky možné zákazky, ktoré budú akokoľvek rentabilné, respektíve bude výhodnejšie vyrábať, ako nechať ľudí doma. Budeme sa snažiť všetky tieto zákazky na trhu získať. Čo sa týka cenovej úrovne, tam zatiaľ žiadny pozitívny trend nenastal, ani ho neočakávame. To znamená, že aj v prípade vyššieho dopytu do konca tohto roka nemôžeme očakávať zlepšenie cenovej úrovne.
Možno ešte stojí za povšimnutie situácia na trhu s oblúkmi, respektíve náš predaj oblúkov sa drží stabilne na rovnakej úrovni od konca minulého roka, takže to je jedno z veľmi mála pozitív, ktoré môžem konštatovať.