V čísle 16 dvojtýždenníka podbrezovan nájdete:

Po dvoch mesiacoch, v ktorých sme vykázali účtovné straty, sme jún uzavreli v kladných číslach

 

S Ing. Drahomírom Ďurčenkom, finančným riaditeľom Transmesa

Pán riaditeľ, tak ako väčšina firiem vo svete, aj vy máte za sebou ťažké obdobie. Prvé opatrenia na zamedzenie šírenia epidémie Covid 19 ste realizovali už vo februári, môžete nám priblížiť, aká je aktuálna situácia?

– Pripomeniem, že 14. marca bol v Španielsku vyhlásený stav núdze a obmedzenie obyvateľstva v pohybe. Následne 30. marca bola z nariadenia vlády na dva týždne prerušená výroba vo všetkých priemyselných podnikoch nevyrábajúcich produkty zákonom definované ako základné potreby. Po šiestich týždňoch, začiatkom mája, vláda pristúpila k postupnému uvoľňovaniu prísnych karanténnych opatrení. Otváranie maloobchodných a reštauračných prevádzok, ako aj kultúrnych či športových aktivít, bolo rozdelené do štyroch fáz, s postupným zvyšovaním limitov kapacitného využitia, pri dodržiavaní prísnych bezpečnostných pravidiel. Situácia v jednotlivých provinciách bola pravidelne prehodnocovaná, takže uvoľňovanie bolo v jednotlivých regiónoch odlišné a cestovanie v rámci Španielska výrazne obmedzené. Po viacerých predĺženiach bol, vďaka priaznivému vývoju epidémie, 21. júna po viac ako troch mesiacoch stav núdze zrušený. Vláda tak v snahe podporiť odvetvie cestovného ruchu, ako jedného z pilierov španielskej ekonomiky, otvorila k tomuto dátumu hranice pre turistov z Európskej únie. Avšak v Katalánsku, ako v jednom z najviac postihnutých autonómnych spoločenstiev, bolo uvoľňovanie len veľmi pomalé, preto poslednú fázu doslova preskočilo a po uvoľnení karanténnych opatrení sa ocitlo v stave takzvaného „nového normálu“. Aj to môže byť jednou z príčin aktuálneho vzniku nových lokálnych ohnísk v tomto regióne. Po zrušení stavu núdze prevzali všetky právomoci opäť regionálne vlády, ktoré dnes zavádzajú svoje vlastné lokálne bezpečnostné opatrenia na zamedzenie šírenia epidémie.

Som rád, ak napriek veľkému počtu pozitívnych prípadov v našom okolí aj po niekoľkých mesiacoch môžem zopakovať, že oficiálne neevidujeme ani jeden z radov našich zamestnancov.

Situácia je však stále komplikovaná, nakoľko aj dnes patria mestá Barcelona, respektíve Lérida, v blízkosti ktorých sa obidve dcérske spoločnosti ŽP a.s. nachádzajú, medzi najviac postihnuté a musia zavadzať nové bezpečnostné opatrenia.

V marci ste prispôsobovali výrobný program momentálnej situácii na trhu a od 30. marca ste nakoniec museli pozastaviť výrobu v obidvoch prevádzkarňach. Aká je aktuálna situácia a v akom režime pracujete dnes?

– Pandémia výrazne zasiahla sektor automobilového priemyslu, do ktorého smeruje viac ako 60 percent našich výrobkov. Podľa údajov Európskej asociácie výrobcov automobilov ACEA, sa predaj osobných automobilov na trhoch EÚ v prvom polroku prepadol o -38,1 percenta v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku. Pokles v apríli dosiahol -76,3 percenta a v máji -52,3 percenta. Aj po uvoľnení obmedzení spojených s pandémiou je nárast spotrebiteľského dopytu pomalý. Niektoré štáty, ako Francúzsko a Španielsko, preto v rámci boja s koronakrízou v júni spustili programy na stimuláciu predaja vozidiel s nízkymi emisiami – šrotovné. Myslím si, že aj tieto stimuly prispeli k júnovému nárastu predaja, keď prepad predstavoval -22,3 percenta. Situácia na trhoch po prepuknutí pandémie a karanténe opatrenia v rámci Španielska tak výrazne ovplyvnili našu prevádzku v druhom štvrťroku.

Po dvojtýždňovom povinnom prerušení výroby a expedície, bola od 14. apríla obnovená nakládka v centrálnom expedičnom sklade. Vzhľadom na pozastavenie objednávok zo strany mnohých našich zákazníkov, bola výroba v Arenys de Mar (Transmesa S.A.U.) obnovená až 20. apríla, ale len v obmedzenom režime na 70 percent, znížením zmennosti na jednotlivých výrobných linkách. Aktuálne v júli pracovala naplno v trojzmennom päťdňovom režime len sekcia výroby hydraulických rúr s OD 10,01-20,00 milimetrov. V sekciách výroby rúr malých priemerov s OD 3,5-10,00 milimetrov, ako aj výroba väčších rozmerov a profilov, bola organizovaná v dvojzmennom režime.

Z dôvodu značného poklesu dopytu, bola výraznejšie znížená výroba v dcérskej spoločnosti TAP v Sant Ramon, kde boli v apríli spustené do prevádzky len sekcie delenia rúr a chemickej prípravy. Výroba bola dočasne na dva týždne obnovená až 4. mája, po viac ako mesačnej odstávke. V oboch nasledujúcich mesiacoch, jún a júl, sme v TAP museli výrobu opäť prerušiť na jeden týždeň. Za týchto podmienok bolo nevyhnutné pristúpiť ku kráteniu pracovného času dočasným prerušením pracovných zmlúv zamestnancom vo výrobe, aj v administratíve.

A aká je vaša polročná bilancia?

– Pri hodnotení výsledkov prvého polroku pripomeniem, že v dôsledku poklesu priemyselnej aktivity v druhom polroku 2019, sme v pláne počítali len s postupným nárastom mesačných výrob a zlepšovaním hospodárskych výsledkov v priebehu tohto roku. Aj preto dosiahnuté výsledky prvého kvartálu zodpovedali stanovenému plánu.
V prvom štvrťroku bolo vyrobených 1 836 ton presných oceľových rúr a profilov a celková fakturácia z predaja výrobkov a tovaru dosiahla 8,9 milióna eur, to však napriek splneniu plánu znamená 21-percentný pokles v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku. Za uvedených podmienok bolo v druhom štvrťroku vyrobených len 1 269 ton. Tržby v apríli a v máji poklesli na úroveň 1,8 milióna eur, v júni sme však dosiahli mierne navýšenie na úroveň 2,6 milióna eur. Celková polročná bilancia pri výrobe 3 105 ton tak predstavuje 78 percent plánovaných objemov. Obrat vo výške 15,1 milióna eur, dosahuje 83-percentné plnenie obchodného plánu a len 75-percentnú úroveň v porovnaní s prvým polrokom 2019.

Konsolidovaný hospodársky výsledok za prvý kvartál na úrovni 311-tisíc eur, predstavoval mierne prekročenie finančného plánu. Pokles výroby a predaja výrazne ovplyvnil výsledky v druhom štvrťroku, avšak zavedením úsporných opatrení sa nám okrem priamej spotreby podarilo výrazne znížiť aj ostatné prevádzkové náklady a zmierniť negatívne ekonomické dopady v tejto zložitej situácii. Po dvoch mesiacoch, v ktorých sme vykázali účtovné straty, sme jún uzavreli v kladných číslach. Kumulovane tak v prvom polroku evidujeme zisk na úrovni 105-tisíc eur. Pre porovnanie a zhodnotenie dopadov pandémie, ako aj recesie v priemysle, vlani sme za rovnaké obdobie evidovali zisk 1,77 milióna eur.

Veľmi podobný vývoj zaznamenala aj naša dcérska spoločnosť Transmesa USA, Inc. na americkom trhu. Po veľmi dobrom prvom štvrťroku a zhoršení situácie s koronavírusom v USA, poklesli tržby v apríli a v máji o 50 percent. V júni však boli dodávky opäť obnovené na plánovanú úroveň. Kumulovaný hospodársky výsledok za prvý polrok tak dosiahol 214-tisíc USD.

Vaše výhľady na druhý polrok?

– V auguste plánujeme čerpať, tohto roku skrátenú, celozávodnú dovolenku. Máme však za sebou júl, ktorý bol z hľadiska výrob a fakturácie na podobnej úrovni ako jún. Vzhľadom na dnešný stav zákaziek, minimálne s rovnakými číslami počítame aj v septembri. Navyše, po znížení stavu zásob štandardných výrobkov na sklade hotovej výroby, plánujeme v septembri prechodne obnoviť nepretržitú výrobu v obidvoch prevádzkarňach. Za predpokladu, že nedôjde k výraznejšiemu zhoršeniu epidemiologickej situácie a prípadným obmedzeniam zo strany katalánskej samosprávy, tretí štvrťrok by sme mali ukončiť v kladných číslach.

Napriek tomu, situácia so zákazkami zostáva naďalej veľmi zložitá a väčšina objednávok, ktoré dnes dostávame, má krátke dodacie lehoty. Preto je v tejto chvíli ťažké predpokladať vývoj do konca roku. Dúfam však, že mierne pozitívny vývoj z posledných mesiacov sa potvrdí aj v poslednom štvrťroku.