Zo sveta ocele

 

Zdroj: Trend

Oceliari dostali od pandémie tvrdý úder. Prognózy naznačujú ďalší pokles. Spotreba ocele v Európskej únii medziročne poklesla v prvom štvrťroku o viac ako 12 percent.
Pandémia nového koronavírusu zasiahla biznis s oceľou v nie najlepšej kondícii a to potvrdzuje aj stav tohto trhu v prvom štvrťroku tohto roka.

Spotreba ocele sa výrazne znížila, ako aj celkový hospodársky výhľad v Európskej únii, ktorý ide ruka v ruke s hospodárením oceliarov. To všetko popri emisných podmienkach, ktoré musia producenti v únii spĺňať.

Trvalý pokles

Opatrenia mali obrovský vplyv na ich výrobnú činnosť, ako aj priemyselné odvetvia využívajúce oceľ. Spotreba ocele v prvom kvartáli klesla medziročne o 12 percent, pričom už vlani nedosahovala úrovne predchádzajúcich rokov. Podľa asociácie európskych oceliarov Eurofer budúce prognózy naznačujú ďalší prudký pokles tohto trhu.
„Koronavírusová pandémia podlomila nohy európskeho oceliarskeho priemyslu a spôsobila vážne škody celému sektoru a jeho súvisiacim reťazcom,“ uviedol Axel Eggert, generálny riaditeľ Európskej oceliarskej asociácie (Eurofer). „Údaje, ktoré sú dnes k dispozícii, potvrdzujú, že pokles, ktorý sa začal už v roku 2019, bol znásobený krízou a zanechal sektor v stave núdze,” dodal.

Spotreba ocele poklesla medziročne a dokonca už piatym štvrťrokom po sebe. V porovnaní so štvrtým štvrťrokom 2019 o 10,8 percenta. Celková spotreba ocele v únii dosiahla v prvom štvrťroku, keď sa pandémia začala v Európe len prejavovať, 37,6 milióna ton. Možno očakávať, že čísla spotreby ocele počas celého priebehu pandémie v Európe budú oveľa horšie.

Neisté vyhliadky

Situácia doľahla aj na import ocele. Po výraznom poklese o takmer štvrtinu v štvrtom štvrťroku 2019 pokračoval v prvom kvartáli roku 2020 klesajúci trend dovozu z tretích krajín, a to s medziročným poklesom o 20 percent. To predstavovalo 8,4 milióna ton, čo predstavuje 21,2 percenta spotreby Európskej únie.

Reťaz problémov oceliarov v súčasnom období nepretrhnú ani sektory spotrebúvajúce oceľ. Celková produkcia v odvetviach spotrebujúcich oceľ totiž klesla medziročne v prvom štvrťroku 2020 podľa dát asociácie Eurofer o 7,2 percenta, a to po poklese o 1,3 percenta v štvrtom štvrťroku 2019. Ich prepad bol najciteľnejší v automobilovom priemysle, ktorý evidoval klesajúci trend už koncom minulého roka. Prognózy naznačujú, že v tomto roku výrazne nezachráni oceliarov ani stavebníctvo, ktoré v ostatnom období a koncom minulého roka naďalej prevyšovalo výkonnosť v ostatných významných odvetviach spotrebujúcich oceľ.

Vyhliadky svetového hospodárstva sú pritom naďalej neisté. Mnohé bude závisieť od schopnosti obnovy jednotlivých sektorov ako aj toho, ako silná bude druhá vlna nákazy. Vo svojom júnovom ekonomickom výhľade Medzinárodný menový fond predpovedal globálnu recesiu na úrovni -4,9 percenta.

 

Zdroj: Oceľ východu

ArcelorMittal so stratou

Spoločnosť ArcelorMittal vykázala v druhom polroku, ktorý sa skončil uprostred rozvratu spôsobeného pandémiou COVID-19, čistú stratu 559 miliónov dolárov a označila toto obdobie za najťažšie vo svojej histórii. Najväčší svetový výrobca ocele dosiahol v druhom kvartáli predchádzajúceho roka čistú stratu 447 miliónov dolárov. Spoločnosť sa vyjadrila, že v druhom polroku 2020 bol celkový objem predanej ocele nižší o 23,7 percenta, na úrovni 14,8 milióna metrických ton.

Prepúšťajú stovky ľudí

Oceliareň East Chicago v Indiane prepúšťa stovky zamestnancov. Spoločnosť v správe uvádza, že výpovede pre 877 ľudí v závode v Indiane nadobudli účinnosť 1. augusta.
Sú to výpovede na obmedzenú dobu, čo znamená, že pracovné miesta by mohli byť obnovené. Očakáva sa však, že výpovede budú na dobu dlhšiu ako šesť mesiacov. Prepúšťanie je dôsledok zníženého dopytu po oceli v dôsledku pandémie COVID-19. Mnohí zákazníci zatvorili svoje prevádzky a aj keď už medzitým otvorili, podmienky na podnikanie sú veľmi zlé.