Škola prechádza veľkou rekonštrukciou

Na internáte rekonštrujú ďalšie štyri poschodia. Foto: P. Drugda

Budovy Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová prechádzajú rozsiahlou obnovou. Zhotoviteľ stavby vykonáva práce za plnej prevádzky a bez výraznejšieho obmedzenia vyučovacieho procesu.
Hlavným cieľom plánovanej rekonštrukcie je energetická hospodárnosť budov, komplexná obnova a modernizácia priestorov a celkové skvalitnenie vyučovacieho procesu pre žiakov i učiteľov.
„Školu chceme zmodernizovať. Všetky kroky smerujú k tomu, aby sme ju ešte viac zatraktívnili a prilákali aj ďalších študentov,“ povedal Peter Drugda z odboru technického a investičného rozvoja Železiarní Podbrezová a.s.

Práce sú rozdelené na viacero etáp. Kým vykonanie niektorých trvá kratšie, na iné je potrebný dlhší časový úsek. Žiaci a učitelia sa po ich skončení môžu tešiť na vynovené priestory, ktoré im zlepšia pobyt v škole.

Zníženie energetickej náročnosti

Všetky budovy školy budú kompletne zateplené. Foto: M. GončárMedzi najvýznamnejšie investície v rámci plánovanej rekonštrukcie patrí nová elektroinštalácia či výťah pre imobilné osoby. „Vďaka nemu umožníme bezbariérový prístup aj osobám so zdravotným postihnutím. Prístavba výťahu ku budove školy je veľkým prínosom pre zdravotne znevýhodnených,“ pokračoval.
Jednou z priorít rekonštrukcie je tiež zníženie energetickej náročnosti. Všetky budovy školy budú preto už v najbližších týždňoch kompletne zateplené. „Tento krok má pre nás ekonomický význam. Výrazne sa nám znížia náklady na prevádzku jednotlivých budov.“

Zrenovovaný internát

Rekonštrukčné práce sa týkajú aj budovy internátu. „V rokoch 2016 až 2020 sme zmodernizovali najvyššie štyri poschodia internátu. V začatej rekonštrukcii pokračujeme zostávajúcimi štyrmi podlažiami. Zvýši sa tým komfort ubytovaných žiakov, ktorí dochádzajú za vzdelaním do Podbrezovej a potrebujú adekvátne priestory, ktoré spĺňajú štandardy súčasnosti. Táto obnova skvalitní bývanie,“ vysvetlil P. Drugda. Okrem toho bude v budove internátu zrekonštruovaný výťah.

Keďže boli všetky stavebné práce realizované v procese vyučovania, potrebná bola úzka spolupráca medzi zhotoviteľom a prevádzkou školy v koordinácii objednávateľa. „Situáciu nám uľahčí koniec školského roka. Gro všetkých úkonov bude počas leta, keď sa v škole nebudú nachádzať žiaci,“ dodal P. Drugda.
Len pre úplnosť informácií, všetky práce idú podľa harmonogramu. Kompletná rekonštrukcia budov našej školy by mala byť hotová v auguste budúceho roku.