Opustil nás Štefan Rosina starší

S hlbokým zármutkom sme prijali informáciu, že 5. novembra 2022 nás navždy, vo veku 90 rokov, opustil Dr.h.c. Ing. Štefan Rosina starší. Patril medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenského priemyslu, ktorý sa zaslúžil najmä o rozvoj gumárenského a strojárenského priemyslu v Púchove. Svoju kariéru začal v roku 1950 v púchovskej fabrike – národnom podniku Gumárne 1. mája Púchov ako jeden z jej prvých zamestnancov v čase, keď sa samotná fabrika rozbiehala. Svojou usilovnosťou, pracovitosťou, tvorivosťou, disciplínou a vďaka svojim manažérskym schopnostiam sa postupne prepracoval jednotlivými riadiacimi stupňami až do vedenia spoločnosti. Počas turbulentných deväťdesiatych rokov sa mu podarilo udržať jej konkurencieschopnosť a zároveň ju transformovať na modernú spoločnosť, ktorá položila základ dnešnej skupiny MATADOR. Štefan Rosina sa počas svojho života aktívne venoval rozvoju púchovského regiónu, jeho zdravotníctva, športu a kultúry.

Ako absolvent „Baťovej školy práce“ venoval v rokoch 1947 až 1954 veľkú pozornosť podpore mladých ľudí. Bol zakladateľom Fakulty priemyselných technológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Púchove. Tá je zameraná na výchovu odborníkov v oblastiach materiálov, v kombinácii so zameraním na modelovanie, simuláciu, environmentálne inžinierstvo a priemyselný dizajn. V zmysle Baťovských tradícií sa vždy riadil heslom „Firma, ktorá chce byť dlhodobo úspešná, musí mať vzdelaných ľudí.“

Štefan Rosina bol tiež jedným zo zakladajúcich členov Klubu 500 – združenia, ktoré už dvadsať rokov stojí na princípoch spolupráce a vzájomnej podpore svojich členov.

Vedenie akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová vyjadruje pozostalým úprimnú sústrasť.

Česť jeho pamiatke!