O významných investičných akciách v druhom polroku 2020

 

S Ing. Tomášom Bevilaqua, vedúcim odboru technického a investičného rozvoja

Nedávno nám pre Podbrezovan technický riaditeľ Ing. Milan Srnka, PhD. prezradil, že hlavné tohtoročné investičné akcie sú plánované v druhom polroku 2020. Môžete nám priblížiť, o aké investičné akcie pôjde?

– Najväčšou, a dovolím si povedať, že aj najnáročnejšou investičnou akciou tohto roku, bude výmena rozbrusovacích píl za tvrdokovové vo valcovni rúr. Jej realizácia bude prebiehať na prelome novembra a decembra počas trvania strednej opravy.
Ďalšia veľká investícia do technológie je vybudovanie linky na spracovanie dlhých rúr v prevádzkarni ťaháreň rúr, dielňa 2. Táto linka bude schopná spracovávať rúry až do dĺžky 22,5 metra, najmä výmenníkové. Samotná investičná akcia je rozdelená do troch etáp, pričom realizácia prvej je naplánovaná momentálne na prelome rokov. Druhá a tretia etapa budú realizované v priebehu budúceho roka. V prvej etape by malo byť dokončené pracovisko na vizuálnu kontrolu, konzervovanie a balenie rúr do šesťhranov. Ukončenie prvej etapy momentálne odhadujeme na koniec januára 2021.
Treťou veľkou investíciou do technológie bude výmena deliacej linky REIKA za novú. Toto technologické zariadenie slúži na presné delenie hrubostenných rúr a rúr s veľkým priemerom. Dodanie linky očakávame pred vianočnými sviatkami a samotná inštalácia a oživenie bude prebiehať v prvej polovici januára.

Okrem toho nás čaká ešte množstvo menších akcií, za ktoré spomeniem nový CNC sústruh na opracovanie valcov pre centrálnu údržbu, zariadenie na letovanie tvrdokovových plátkov v centrálnej údržbe, inštalácia nakladacej rampy na nakládku kontajnerov v ťahárni rúr, alebo zariadenie na meranie množstva vodíka Hydris v oceliarni.

Ako sa pripravujete na uvedené investičné akcie?

– Vo valcovni rúr sme už začali etapovito so stavebnými prácami súvisiacimi s výmenou píl. Keďže časový priestor na realizáciu výmeny je malý, rozhodli sme sa využiť upravený režim práce vo valcovni bezšvíkových rúr a niektoré stavebné práce realizujeme v predstihu počas odstávok, respektíve počas nedieľ. Zároveň v spolupráci s centrálnou údržbou pripravujeme harmonogram prác počas montáže, kde musíme jednotlivé práce naplánovať takpovediac na hodinu presne, aby sme všetko stihli a zároveň neobmedzovali centrálnu údržbu pri vykonávaní plánovaných opráv.

Pri linke pre výmenníkové rúry sme momentálne vo finálnej fáze prípravy projektu pre stavebné úpravy a začíname spolupracovať so stavebnou firmou, ktorá bude tieto práce realizovať a zároveň riešime detaily druhej a tretej fázy investície.
V súvislosti s inštaláciou novej deliacej linky REIKA už bolo vykonaných niekoľko úprav, ako premiestnenie kontrolného roštu 13 a mierne ergonomické úpravy v halách 12 a 13.

Koľko potrvajú a kto sa na nich bude podieľať?

– Výmena píl vo valcovni bezšvíkových rúr musí byť zrealizovaná počas strednej opravy v tejto prevádzkarni, čiže dokončenie je plánované do 7. decembra. Avšak dolaďovanie technológie bude prebiehať aj v prvých dňoch po opätovnom spustení valcovacej trate. Našou úlohou je v spolupráci s dodávateľmi a samotnou prevádzkarňou zabezpečiť, aby toto prebehlo čo najhladšie a najrýchlejšie.

Situácia pri oboch investíciách v ťahárni rúr je o čosi iná. Tu neexistuje konkrétny dátum, kedy má byť akcia realizovaná. Avšak pri oboch akciách na istú dobu bude odstavená výroba špecifických výrobkov v ťahárni rúr, ktoré nie je možné vyrobiť na iných pracoviskách. Preto pri oboch bude jednou z hlavných úloh minimalizovať nutnú dobu odstávky. Predpokladáme, že pri REIKE to bude približne šesť týždňov, pri výmenníkovej linke to bude asi osem týždňov.

Na všetkých týchto akciách sa okrem dodávateľov hlavných technologických zariadení a samotných zamestnancov odboru technického a investičného rozvoja podieľajú aj stavebné firmy s ktorými spolupracujeme, zamestnanci centrálnej údržby a energetiky pri výkone subdodávok, zamestnanci odboru bezpečnosti a životného prostredia pri koordinácii a riadení bezpečných pracovných postupov, ako aj zamestnanci jednotlivých prevádzkarní. Dá sa povedať, že celá naša firma.

Momentálne plynie september, plánujete už nejaké investičné akcie aj na nasledujúci rok 2021?

– Áno, v priebehu septembra sme dostali od všetkých výrobných aj nevýrobných prevádzkarní požiadavky na investície pre rok 2021. Momentálne prebieha vyhodnocovanie a určovanie priorít na budúci rok. Od teraz do konca roku sa vyhodnotí, čo nám treba a čo môžeme presunúť na neskôr, respektíve čo nie je momentálne potrebné alebo možné. Investičný plán bude schválený niekedy koncom tohto roka.

Samozrejme, pri náročných akciách je nutné konať o čosi skôr, keďže dodacie lehoty môžu byť aj väčšie ako dvanásť mesiacov. Takto už máme vedením schválené a s dodávateľmi podpísané zmluvy na dve akcie.
Prvou je druhá a tretia etapa linky na spracovanie dlhých rúr v ťahárni rúr a druhou náhrada mazutového hospodárstva a kotlov K1 a K4 v teplárni nového závodu Železiarní Podbrezová a.s.