Notebooky pre prvákov

 

Foto: I. Kardhordová

 

Dňa 23. septembra boli žiakom prvého ročníka Súkromného gymnázia Železiarne Podbrezová, ktoré je organizačnou zložkou Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová, študujúcim v profilácii informatika a STEAM, odovzdané notebooky, ktoré budú využívať vo výchovno-vzdelávacom procese.

vá, Ing. Ján Gaboň, generálny riaditeľ ŽP Informatika s.r.o., Ing. Milan Srnka, PhD., člen Predstavenstva a technický riaditeľ ŽP a.s. a Ing. Martin Domovec, asistent výrobného riaditeľa ŽP a.s. Foto: I. KardhordováZa účasti riaditeľky Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová Ing. Miriam Pindiakovej, zástupcov zriaďovateľa školy – technického riaditeľa Ing. Milana Srnku, PhD. a asistenta výrobného riaditeľa Ing. Martina Domovca, odovzdával žiakom nové notebooky generálny riaditeľ ŽP Informatika s.r.o. Ing. Ján Gaboň.

Notebooky dostali prváci vďaka podpore zriaďovateľa už po štrnástykrát.

Žiakov sme sa po prebratí notebookov pýtali, prečo sa rozhodli študovať svoju profiláciu a na čo využijú novú školskú pomôcku.

Nina KĽOCOVÁ, STEAM

– Vybrala som si profiláciu STEAM preto, lebo sa chcem v budúcnosti venovať prírodným vedám. Pri mojom rozhodovaní zavážilo aj to, že je škola blízko a od ostatných, ktorí tu študujú, som o nej počula len samé pozitíva. To, že sme dostali notebooky, je samozrejme skvelé, pretože máme s čím pracovať. Notebook budem využívať na študijné účely, projekty a všetko, čo bude treba.

Barbora KOVÁČIKOVÁ, STEAM

– Taktiež sa chcem venovať prírodným vedám, preto bola táto profilácia pre mňa jasnou voľbou. Chodí sem aj môj brat a je so školou spokojný, tak som sem šla aj ja. Dostať notebook je dobré, pretože veľa žiakov nemusí mať naň financie. Myslím si, že nám to všetkým pomôže v štúdiu. Budem ho využívať najmä na študijné účely.

Rebeka KOMORNÁ, STEAM

– Tiež som sem prišla kvôli tomu, že sa chcem prírodným vedám venovať aj ďalej a myslím si, že tie notebooky nám veľmi pomôžu v štúdiu. Určite sa mi nový notebook veľmi zíde pri rôznych úlohách, projektoch či prezentáciách. V budúcnosti ma láka medicína, tak uvidím, ako sa to bude počas štúdia vyvíjať a kde nakoniec skončím.

Jozef GIERTL, informatika

– Prišiel som sem, pretože ma baví informatika, ktorú aj študujem. Mám to blízko domu a aj tie notebooky boli dosť lákavé. Som rád, že sme ich dostali. Notebook budem využívať predovšetkým na študijné účely, ale samozrejme ho budem používať aj vo svojom voľnom čase.

Adam JANČO, informatika

– Informatika ma baví a škola je blízko. To boli hlavné dôvody, prečo som sem prišiel. Chcel by som pokračovať v štúdiu informatiky aj na vysokej škole, ale to je ešte veľmi ďaleko. Som rád, že si notebooky nemusíme zaobstarávať sami a kupovať ich z vlastnej peňaženky. Ako asi každý, aj ja budem notebook využívať prevažne na študijné účely.

Vladimír VILMON, informatika

– Mal som dobré odporúčania a je to blízko, tak som skúsil, či ma zoberú a podarilo sa. Pre informatiku som bol rozhodnutý približne od ôsmeho ročníka základnej školy. Som rád, že sme dostali notebooky, dá sa to využiť potom aj v praktickom živote. Zatiaľ ho však budem používať najmä na študijné účely. Plánujem ísť študovať informatiku aj ďalej, ale uvidím, ako sa to vyvinie za tie štyri roky.