Koniec školského roka v znamení ocenení

 

Dňa 30. júna bol oficiálne ukončený školský rok 2019/2020. Pri tejto príležitosti sa na parkovisku pred budovou školy stretli žiaci i pedagogickí zamestnanci Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová.

V úvode sa prítomným prihovoril Ing. Ján Banas, predseda Dozornej rady ŽP a.s. Foto: I. KardhodrováNa slávnostnom ukončení školského roka boli prítomní aj zástupcovia zriaďovateľa školy, a to Ing. Mária Niklová, personálna riaditeľka a členka Predstavenstva ŽP a.s. a Ing. Ján Banas, predseda Dozornej rady ŽP a.s. Už tradične prišli aj zástupcovia ŽP Informatika s.r.o., tentokrát Ing. Matej Blahút a Mgr. Ľubor Havlíček, ktorí zároveň vyhodnotili kurz programovania v jazyku JAVA, do ktorého sa počas uplynulého školského roka zapojili viacerí žiaci.

V úvode sa všetkým zúčastneným v krátkosti prihovoril predseda Dozornej rady ŽP a.s. Ing. Ján Banas, po ňom nasledoval príhovor riaditeľky Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová Ing. Miriam Pindiakovej.

Riaditeľka našej školy v úvode svojho príhovoru povedala: „Všetci máme za sebou náročné obdobie. Mimoriadna situácia a s ňou súvisiace rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu, hlavného hygienika, krízového štábu, ktoré boli zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 nás prinútila prijímať mimoriadne rozhodnutia. Od 16. marca 2020 bolo prerušené vyučovanie vo všetkých školách a školských zariadeniach a klasická forma vyučovania sa zmenila na dištančnú.“

Ing. Miriam Pindiaková upozornila na fakt, že pre žiakov ani učiteľov to nebolo jednoduché obdobie, pretože to neboli prázdniny, ale všetci sa museli prispôsobiť aktuálnej situácii a spoločne hľadať spôsoby, ako toto náročné obdobie zvládnuť. Svojim kolegom poďakovala za obetavú prácu a popriala im do budúcnosti veľa tvorivosti, kreativity a dobrých nápadov. Žiakom poďakovala za reprezentáciu školy v rôznych súťažiach a aktívne zapájanie sa do projektov.

Ing. Ján Banas poďakoval bývalej riaditeľke PaedDr. Kataríne Zingorovej za odvedenú prácu. Foto: I. KardhordováOsobitne poďakovala PaedDr. Kataríne Zingorovej, ktorá odišla do dôchodku. K jej poďakovaniu sa pridali aj Ing. Mária Niklová, personálna riaditeľka a členka Predstavenstva ŽP a.s. a Ing. Ján Banas, predseda Dozornej rady ŽP a.s. Poďakovanie bolo za jej osobný prínos, odvedenú prácu a predovšetkým za všetko úsilie, ktoré venovala škole. Do ďalších rokov jej všetci popriali hlavne pevné zdravie, veľa dní naplnených pohodou, optimizmom a radosťou zo života.

Ďalšie poďakovania riaditeľky školy Ing. Miriam Pindiakovej patrili Mgr. Martine Roľkovej a Mgr. Mercedes Červencovej, ktoré odchádzajú z našej školy na nové pracovisko. Riaditeľka Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová im zároveň popriala veľa pracovných, ale aj osobných úspechov. Nakoniec poďakovala majstrovi odbornej výchovy Stanislavovi Piatrovovi za odvedenú prácu a popriala mu hlavne pevné zdravie.

V závere svojho príhovoru všetkým popriala, aby si počas prázdninových dní oddýchli, načerpali nové sily, získali nové zážitky a priateľstvá. Tým, ktorých v lete čakajú komisionálne skúšky pripomenula, aby nezabudli svoj čas venovať učeniu a príprave, aby mohli skúšky úspešne zvládnuť.

 

Riaditeľka školy Ing. Miriam Pindiaková spolu s bývalou riaditeľkou PaedDr. Katarínou Zingorovou blahoželajú oceneným žiakom organizačnej zložky Súkromného gymnázia Železiarne Podbrezová. Foto: I. Kardhordová

 

Z celkového počtu 205 žiakov organizačnej zložky Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej 13 žiakov prospelo s vyznamenaním, 35 prospelo veľmi dobre a naopak, jedného žiaka čakajú v auguste komisionálne skúšky. Štyria žiaci neprospeli z troch a viac predmetov a budú môcť požiadať o opakovanie ročníka. Z celkového počtu 159 žiakov organizačnej zložky Súkromného gymnázia Železiarne Podbrezová 49 žiakov prospelo s vyznamenaním, 51 prospelo veľmi dobre a štyroch čakajú v auguste komisionálne skúšky.

Ocenená učiteľka Mgr. Martina Završanová spolu so svojimi žiakmi. Foto: I. KardhordováV školskom roku 2019/2020 bolo ocenených 25 žiakov organizačnej zložky Súkromného gymnázia Železiarne Podbrezová a 6 žiakov organizačnej zložky Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej Železiarne Podbrezová. Tradične získali ocenenia aj najlepšie triedy, ktoré boli odmenené šekmi v hodnote 500 eur. V nedávno skončenom školskom roku to boli triedy I.A, II.G a III.B.

Ocenení boli aj pedagogickí zamestnanci a inštruktori praxe. Z pedagogických zamestnancov to boli zástupkyňa riaditeľky školy Mgr. Ľubica Goceliaková, majster odbornej výchovy Róbert Králik a učiteľka Mgr. Martina Završanová. Inštruktori praxe boli ocenení o pár dní neskôr, vo štvrtok 2. júla, v riaditeľskej budove ŽP a.s. Ocenenia v školskom roku 2019/2020 získali Ján Cipciar, Marián Bauer a Peter Vincúr.

 

Trojica ocenených inštruktorov praxe objektívom I. Kardhordovej
Trojica ocenených inštruktorov praxe objektívom I. Kardhordovej

 

Ocenených inštruktorov praxe sme sa opýtali na ich pocity a dojmy, čo pre nich ocenenie znamená a či sa stretávajú so žiakmi z praxe aj neskôr vo fabrike:

Ján CIPCIAR, Tcú

– Je to už moje druhé ocenenie a je to pre mňa výzva, aby som pokračoval ďalej. So žiakmi, ktorí boli na praxi, sa potom stretávam aj vo fabrike, spoznávajú ma a myslím, že je správne vychovávať si ďalšie generácie. Keď príde niekto na prax, väčšinou zistím, či ho to baví alebo nie. Zvyknem sa s ním porozprávať, aké má záľuby, aby som ho vedel pripraviť na prax a aby som vedel, či ho tá elektrika naozaj baví. Väčšinou je to tak, že keď vás niečo baví, tak potom vám to aj lepšie ide.

Marián BAUER, Tcú

– Toto ocenenie som si prebral prvýkrát a pocity sú príjemné. Tento rok to je 35 rokov, čo som vo fabrike a teší ma, že sa mi dostalo takejto pocty. Stretávam žiakov, ktorých som zaúčal vo fabrike, aj v osobnom živote. Väčšinou sú šikovní tí, ktorí majú doma nejaké gazdovstvo alebo majú rodinný dom a majú k tomu bližšie ako takí, čo sú napríklad zo sídliska. Tú druhú skupinu musíme samozrejme viac cibriť. Okrem toho môžu tí chlapci využiť to, čo sa naučia, aj doma pri nejakých opravách.

Peter VINCÚR, Vt

– Dnes je to pre mňa prvé ocenenie. Pocit z toho mám fantastický a som rád, že som niekomu pomohol a niekoho zaučil. Je to v podstate taká štafeta, tak ako mňa niekedy zaučili starší a skúsenejší kolegovia, tak som ja teraz dal tie skúsenosti a vedomosti žiakom, možno budúcim kolegom. Zatiaľ som však nestretol vo fabrike žiadneho z tých, čo som zaučil.