Dosiahli sme rekordný počet tavieb

 

Železiarne Podbrezová sa od svojho vzniku vyznačovali precíznosťou výroby, jej dynamickosťou a najmä kvalitou výsledných produktov. Za roky existencie dosiahli viacero míľnikov, ktoré sa viac alebo menej zapísali do dejín najväčšej hutníckej fabriky na Horehroní.

Ak nazrieme do novodobej histórie, v osemdesiatych rokoch sme napríklad zaviedli automatizovaný systém riadenia, v deväťdesiatych inštalovali a spustili vysokovýkonnú elektrickú oblúkovú pec. Veľkým krokom v inovácii bola rekonštrukcia odprášenia elektrickej oblúkovej a panvovej pece, či renovácia zariadenia plynulého odlievania ocele pred ôsmimi rokmi.

V októbri tohto roka sa našim oceliarom podaril ďalší míľnik. Rozhodne nie taký veľkolepý, o ktorom by písali učebnice či spomínali naň celé generácie. Pre železiarne má ale pomerne nezanedbateľný význam a bezpochyby je to zaujímavosť, ktorá stojí za spomenutie. V oceliarni starého závodu bolo realizovaných 25 tavieb za jeden deň. Doteraz sa niečo podobné nikdy nepodarilo. V priemere pritom dokážeme odliať 21 tavieb denne.

Od spustenia novej elektrickej oblúkovej pece sme len niekoľkokrát zrealizovali 24 tavieb. Ale až teraz sme dokázali vyrobiť 25.

V minulosti sme viackrát plánovali tento krok, ale vždy prišla nejaká situácia, ktorá to v konečnom dôsledku znemožnila,“ povedal Ing. Juraj Havran, vedúci výroby v prevádzkarni oceliareň. V súčasnosti prevádzkareň vyrába štrnásť formátov štvorcových alebo kruhových oceľových blokov, pričom len pred niekoľkými týždňami, po deviatich rokoch, opätovne pribudol formát 225×225 milimetrov. Rekordný počet tavieb uskutočnili pri odlievaní bloku v rozmere 205×205 milimetrov.

„Je to najbežnejší a najčastejšie používaný formát, ktorý v prevádzkarni oceliareň odlievame. Tvorí až dve tretiny celej produkcie. Ten, na ktorom padol rekord, bol použitý pre valcovňu v novom závode,“ vysvetlil.

Jedna tavba teda trvá približne hodinu. „V rekordný deň sme mali naplánovanú len jednu zmenu sekvencie v dĺžke 35-40 minút. My sme ju dokázali skrátiť na pol hodiny,“ obzrel sa za úspešným dňom a doplnil, že k rekordu pomohol aj kalendár. „Tento krok sa nám podarilo uskutočniť i vďaka posunu času z letného na zimný, v noci z 30. na 31. októbra.“

V čase jednej tavby sú pritom zahrnuté všetky potrebné úkony – sadenie šrotu do pece, tavenie, meranie teploty, odber vzorky. „Vzorku každej tavby posielame vzduchovou potrubnou poštou do laboratória, kde kontrolujeme chemické zloženie vyrábanej ocele. Celý proces jej putovania až po analýzu trvá približne šesť minút,“ vysvetľuje ďalej J. Havran.

Pri rekordnej tavbe je potrebné, aby fungovali všetky zariadenia a nezlyhal ľudský faktor. Foto: I. KardhordováPri rekordnej tavbe je potrebné, aby fungovali všetky zariadenia a nezlyhal ľudský faktor. Foto: I. Kardhordová

 

Bezporuchovosť

Realizovať úspešné odlievanie by sa nepodarilo, keby do seba nezapadli všetky časti mozaiky. Fungovať musia zariadenia, ale aj ľudský faktor. Nesmie dôjsť k väčšej chybe, ktorá by ovplyvnila celý proces. „Dôležitá je bezporuchovosť agregátu, na čom má veľkú zásluhu strojná údržba. Vďaka súhre kolektívu sme niektoré tavby realizovali aj pod jednu hodinu, čím sa skracoval čas výroby a mohli sme spracovať viac tavieb,“ ozrejmil dlhoročný pracovník železiarní. Poruchy sa ale v takomto veľkom závode stávajú. Funkčnosť zariadení je však zabezpečená, aby boli všetky zákazky naplnené a odberateľ dostal bezchybný produkt v požadovanej kvalite.

„Môže sa stať, že fungujeme týždeň a potom prídu tri-štyri menšie poruchy, ktoré musíme rýchlo odstrániť. Avšak údržbu zariadení vykonávame pravidelne a starostlivo, preto je aj výroba v oceliarni plynulá,“ pokračoval.

Vyššia rýchlosť

Dôležitú úlohu zohráva tiež rýchlosť liatia ocele na zariadení plynulého odlievania. Optimálna pri formáte 205×205 milimetrov je 0,95 metra za minútu. „V deň rekordu sa nám podarilo vyrábať rýchlejšie. Dve tretiny tavieb sme realizovali v priemere jeden meter za minútu, čím sa skrátil i čas odlievania.“

Železiarne Podbrezová teda dosiahli zaujímavý rekord, pričom nemusí ísť o strop. „Poviem to jednoducho. Keď to ide, tak to ide. Na tento míľnik má vplyv, okrem spomínaných faktorov, aj šikovnosť zamestnancov. Dôležitá je i príprava vsádzky, čiže železného šrotu, ktorá bola v spomínaný deň bezproblémová. Všetko musí fungovať v rovnici vsádzka – pec – keramika – zariadenie plynulého odlievania,“ pokračoval J. Havran.

A čo znamená pre našu spoločnosť tento rekord? „S takouto výrobou vieme dostatočne zásobovať nový závod a dokážeme vyrobiť viac blokov aj pre našich externých odberateľov,“ povedal Juraj Havran, pričom nezabudol vyzdvihnúť všetkých, ktorí sa na rekorde podieľali. „Chcel by som aj touto cestou poďakovať všetkým oceliarom, konkrétne peciarom, zamestnancom keramiky a pracovníkom zariadenia plynulého odlievania za ich snahu a dobre odvedenú prácu. Výsledkom je rekordný počet tavieb, na ktorý sme hrdí.“

Rekordy sú však na to, aby sa prekonávali. Čo hovorí skúsený oceliar na ešte väčšie číslo? „Dúfame, že sa nám podarí aj 26 tavieb za jeden deň. Určite sa o to pokúsime,“ sľúbil na záver s úsmevom.