S Ing. Andrejom OROLÍNOM, konateľom KBZ, s.r.o.

Firmu držíme v plusových číslach

 

logo KBZ s.r.o.

KBZ s.r.o. je stabilným partnerom a dcérskou spoločnosťou Železiarní Podbrezová a.s. Patrí k popredným firmám, ktoré podnikajú v oblasti nakladania s odpadmi, predovšetkým s farebnými kovmi a šrotom. 

KBZ s.r.o. dlhodobo zabezpečuje železný šrot pre naše železiarne. V tomto smere pociťuje firma intenzívny rast cien rôznych tovarov, ale i komodít. Plusom ale je, že hospodári v zelených číslach. Ing. Andrej Orolín, konateľ KBZ s.r.o., zhodnotil tri štvrtiny roka v pozitívnom duchu. „Aj napriek pandémii, stúpajúcim cenám energií a palív sa snažíme firmu udržať v plusových číslach, čo sa nám momentálne aj darí,“ povedal na úvod. Tento rok je navyše i z pohľadu pandémie oveľa lepší ako ten vlaňajší.

Vysoká zaočkovanosť

V polovici roka 2020 hovoril o neustále klesajúcom dopyte a avizoval ťažké obdobie. Firma náročné týždne a mesiace zvládla. „Snažíme sa dodržiavať všetky preventívne opatrenia, zamestnanci dostávajú vitamíny a ochranné prostriedky. Aj vďaka tomu sme mali minimálne množstvo pracovníkov, ktorí ochoreli. Táto skutočnosť nám veľmi pomohla a nemuseli sme prevádzky zatvárať,“ neskrýval radosť. Situácia je i v súčasnosti priaznivá, čomu pomohla tiež vakcinácia. „Máme 63 percent zaočkovaných zamestnancov. Veľmi nás to teší a zároveň dúfame, že sa k nim pridá aj zvyšok,“ vyslal apel na kolegov A. Orolín.

V KBZ s.r.o., podobne ako v iných spoločnostiach, pociťujú nárast cien vstupov i výstupov a tiež energií. Vedenie ale konalo v predstihu a vyhlo sa negatívnemu scenáru. „Energie pre rok 2022 sme si zazmluvnili už v marci s veľmi priaznivou cenou. Cenu palív ale ovplyvniť nevieme, musíme sa s ňou popasovať,“ ozrejmil.

Cieľom navýšenie zásob

Vedeniu s.r.o. sa v roku 2021 podarili aj investície v rámci obnovy a inovácií. „Obnovili sme časť vozového parku. To sa nám podarilo ešte pred nárastom cien. Rovnako sme obnovili aj nakladače a vymenili časť kontajnerov,“ obzrel sa za realizáciou projektov.

A čo čaká firmu do konca kalendárneho roka? „Budeme sa snažiť navýšiť skladové zásoby, aby sme po vianočnej dovolenke vedeli plynule rozbehnúť prvý kvartál nového roka,“ dodal na záver A. Orolín.

 

Ilustračné foto:kbz.sk