Nová investícia zníži náklady na energie i závislosť od ľudskej pracovnej sily

Tadeáš Renza, šéfkuchár v spoločnosti ŽP – Gastroservis, s.r.o. (vľavo), spolu s kolegom Ivanom Nemčokom pri novej multifunkčnej panvici.

Spoločnosť ŽP – Gastroservis, s.r.o., zabezpečujúca stravovanie v Železiarňach Podbrezová a.s., zakúpila nové výrobné zariadenia do kuchyne. Tie šetria nielen elektrickú energiu, ale aj ľudskú pracovnú silu.

Modernizácia kuchyne bola nevyhnutná najmä z dôvodu neustále rastúcich cien energií, ktoré spoločnosť ŽP – Gastroservis, s.r.o. naplno pociťuje. „V súčasnosti, keď je cena energií na historických maximách a ťažko predpovedať, aký bude ďalší vývoj, je kúpa nových zariadení veľkým prínosom, ba až nevyhnutnosťou. Len pre porovnanie, za rok 2021 sme evidovali nedoplatok na elektrickej energii vo výške 20-tisíc eur. V roku 2022 je cena za jednu megawatthodinu elektrickej energie 140 eur, v roku 2023 to bude podstatne viac. Jediné možné riešenie, ako tieto náklady vykryť, je znížiť jej spotrebu,“ povedala Jana Kohútová, riaditeľka spoločnosti ŽP – Gastroservis, s.r.o.

Zároveň spomenula audit kuchynských zariadení, ktorý bol v spoločnosti vykonaný vo februári tohto roka. Aj na základe jeho výsledku prišlo k rozhodnutiu zakúpiť nové, energeticky menej náročné výrobné zariadenia do kuchyne. „Auditom prešli všetky kuchynské zariadenia. Bol zohľadnený vek i technický stav. Taktiež bol zhodnotený popis prípravy jedál. Pod drobnohľadom bol varný výkon a ďalšie aspekty,“ povedala. Riaditeľka pripomenula nevyhnutnosť investície aj z dôvodu, že posledná modernizácia kuchyne bola ešte v roku 2007.

„Všetky naše kuchynské zariadenia majú veľkú spotrebu elektrickej energie, ale vysoké sú i náklady na údržbu a opravy. Navyše, naplno využívali ľudskú pracovnú silu, automatizácia bola len minimálna,“ upozornila J. Kohútová.

Spomínanú investíciu vo výške približne 210-tisíc eur schválilo Predstavenstvo Železiarní Podbrezová a.s. a spoločnosť ŽP – Gastroservis, s.r.o. ju realizovala výhradne z vlastných finančných zdrojov. „Zakúpili sme dva konvektomaty, multifunkčnú panvicu a šokový schladzovač,“ informovala o konkrétnych investíciách riaditeľka. Kuchári prešli zaškolením priamo pracovníkom dodávateľskej firmy Rational.

O približne mesiac príde zástupca spoločnosti znovu, bude s kuchármi variť na nových zariadeniach celú zmenu a doladia sa všetky detaily. 

Pochvala pracovníkom

Kým konvektomaty a panvica už slúžia svojmu účelu, schladzovač bude daný do prevádzky v druhej polovici novembra. Inštalácii nových zariadení predchádzala náročná príprava. „Najskôr sme museli staré zariadenia demontovať. Následne bolo potrebné opraviť podlahy, dlažby, odpady  či izolácie. Vyriešiť sme museli zatekanie vody do múrov. Namontovali sme nové elektrické rozvody, nakoľko nové zariadenia majú úplne iné napájanie ako pôvodné. Všetko sme museli stihnúť v priebehu niekoľkých dní, a to tak, aby sme neobmedzili prevádzku kuchyne,“ pokračovala. „Vďaka patrí pracovníkom našej spoločnosti, ale aj dodávateľskej firme a externým zamestnancom. Všetci pružne reagovali na jednotlivé situácie. Pomáhali zo všetkých síl a boli neustále nápomocní. Ochotne priložili ruku k dielu, pričom ťahali aj nadčasy,“ vyzdvihla J. Kohútová. 

Predchádzanie poruchám

Nejde však o jedinú novinku. Pomôcť ušetriť náklady pri príprave pokrmov má aj nový monitorovací systém teplôt. Monitoruje všetky chladiace a mraziace boxy. Tie fungujú nepretržite, 24 hodín denne, sedem dní v týždni. „Je v nich umiestnené mäso, zelenina, vajcia, ale aj hotové mrazené jedlá a iné suroviny potrebné k výrobe.  V poslednom období sme evidovali veľa  porúch a ich odstránenie nás stojí nemalé finančné prostriedky,“ povedala J. Kohútová. Poznamenala, že veľký problém je najmä v jarných a letných mesiacoch, kedy sa do kompresorov umiestnených v exteriéri dostáva peľ, prach a iné nečistoty, ktoré majú negatívny vplyv na ich fungovanie.

Jana Kajdová, zamestnankyňa ŽP - Gastroservis, s.r.o., pri novom konvektomate. Foto: M. Gončár

„Všetky opravy kompresorov i jednotlivých zariadení sú mimoriadne nákladné. Pri takom množstve boxov nie je možné ustriehnuť zmeny teplôt počas 24 hodín, ktoré znamenajú poruchu,“ upozornila. Aj preto je nový systém veľkým pomocníkom. „Každý jeden sklad predstavuje samostatnú jednotku. Systém umožňuje posielanie dvojakých alarmových SMS správ, a to pri prekročení hraničných hodnôt v jednotlivých boxoch, ale aj posielanie SMS správ pri návrate pod hraničné hodnoty teplôt, teda pri návrate do normálu. V momente, kedy sa teplota v boxe nevracia do správnej  hraničnej hodnoty, voláme servis, aby sme chybu čím skôr odstránili,“ vysvetlila riaditeľka. Vyzdvihla skutočnosť, že vizualizačný systém je prehľadný. Bol naprogramovaný http server na poskytovanie aktuálnych stavov a grafov aj pre určených klientov cez bežný prehliadač v počítači.

„Hneď ráno zodpovedný pracovník na počítači zhodnotí, či majú všetky zariadenia správnu teplotu. Ak niečo nie je v poriadku, problém ihneď riešime. Takto predchádzame vzniku vážnejších porúch na jednotlivých chladiacich a mraziacich boxoch,“ dodala.

Vedenie spoločnosti ŽP – Gastroservis, s.r.o. si investície pochvaľuje. V nasledujúcich mesiacoch plánuje v nákupe nových zariadení pokračovať, aby ušetrilo ďalšie finančné prostriedky.

——————————————————————————————————————

Vy sa pýtate, my odpovedáme

Do redakcie sme dostali list. Jeho autor poslal viacero podnetov, respektíve otázok ohľadom stravovania. Otázky sme adresovali Jane Kohútovej, riaditeľke spoločnosti ŽP – Gastroservis, s.r.o. Prinášame jej odpovede. 

Akým spôsobom a kedy bude vyriešený príspevok na stravovanie pre zamestnancov, ktorí nevyužívajú služby ŽP – Gastroservis, s.r.o. zo zdravotných alebo iných dôvodov?

– Naša spoločnosť zabezpečuje stravovanie pre všetkých zamestnancov. V prípade, ak má niekto zdravotný problém, vieme zabezpečiť alternatívu, napríklad vo forme bezlepkovej stravy alebo inak upraveného jedla. Podmienkou je, aby stravník dopredu nahlásil objednanie takejto stravy, aspoň deň-dva dopredu, aby sme vedeli dané jedlo zabezpečiť.

Prečo sa na výrobu bagiet používa staré pečivo? Ako môžem veriť dátumu spotreby uvedenému na obale, keď je bageta vyrobená zo starého pečiva?

– Bagety prichádzajú do kantíny priamo z pekárne v skorých ranných hodinách, teda približne o tretej, prípadne štvrtej hodine. Ráno o šiestej ich pracovníčky našej spoločnosti rozrežú a plnia jednotlivými surovinami. Výroba trvá približne do ôsmej, následne sú bagety doručené do kantín. Čiže pripomienka, že bagety sú staré, sa nezakladá na pravde. Dôkazom je fakt, že počas soboty a nedele nie sú bagety v ponuke, nakoľko nevieme zabezpečiť čerstvé pečivo na víkend.

Zahŕňa ovocný balíček aj polievku? Raz mi bola vydaná, inokedy nie.

– Ovocný balíček polievku nezahŕňa. Pracovníčky, ktoré vydávajú jedlo, boli poučené a polievky k balíčku vydávať nebudú.