V čísle 11 dvojtýždenníka podbrezovan nájdete:

Maturanti po prevzatí vysvedčení vstúpili do „rodiny železiarov“

Slávnostné odovzdávanie vysvedčení a pamätných listov v Dome kultúry ŽP sa uskutočnilo po troch rokoch. Maturanti teraz otvárajú novú kapitolu života. Foto: S. Spáč

V sále Domu kultúry Železiarní Podbrezová sa po pandemických rokoch opäť uskutočnilo slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení úspešným absolventom našej školy. Maturanti Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej Železiarne Podbrezová a Súkromného gymnázia Železiarne Podbrezová zvládli v školskom roku 2021/2022 maturitné skúšky, a tak boli symbolicky prijatí do „rodiny železiarov.“

Prítomných hostí na začiatku slávnosti privítal Vladimír Soták, predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová. „Kvôli pandémii sme sa nemohli v predošlých rokoch stretávať. Preto som rád, že sme sa tu zišli. Táto akcia je pre vás, maturanti, pekným a príjemným vyvrcholením štúdia. V mene predstavenstva vám všetkým blahoželám. Verím, že s mnohými z vás sa stretneme vo fabrike. Bol by som veľmi potešený, lebo potrebujeme mladých a šikovných ľudí. Máte vzdelanie a absolvovali ste dobrú školu. Vďaka rodičom ste sa rozhodli správne a ste pripravení do života. Teším sa z dnešného dňa a prajem vám, aby sa vám vo všetkom darilo.“

Krok k samostatnosti

Absolventom sa prihovorila i Miriam Pindiaková, riaditeľka školy. Poznamenala, že pre niektorých bola maturitná skúška náročným sústom, pre iných hračka.

„Za štyri roky ste prešli všetkým, čím správny študent prejsť má. Nesmelosťou prváka, drzosťou druháka, rozvážnosťou tretiaka a lenivosťou štvrtáka. Maturitnou skúškou ste urobili dôležitý krok na ceste k samostatnosti a zodpovednosti. O chvíľu vykročíte do života plní odhodlania a nádejí, ale určite aj s trochou neistoty, či vaša cesta bude správna. Odteraz už bude rozhodovať len vaša šikovnosť, um a niekedy i odvaha.“

Zľava: Ján Villim, Martin Domovec a Miriam Pindiaková vítajú úspešných maturantov v "rodine železiarov." Foto: S. Spáč

Riaditeľka z celkového počtu 86 vyzdvihla siedmich študentov, ktorí pristúpili v máji k zelenému stolu a na maturitnom vysvedčení mali čisté jednotky. Zablahoželala ale všetkým, ktorí urobili maximum pre čo najlepšie výsledky.

Následne si už maturanti prevzali vysvedčenia a zapísali sa do Pamätnej knihy. V záverečnej reči poďakovali všetkým, ktorí im pomohli úspešne zvládnuť roky na strednej škole, neraz popretkávané prekážkami či skúškami. Ocenili trpezlivosť pedagógov i rodičov a vyzdvihli tiež zriaďovateľa.

„Stojíme tu ako úspešní maturanti. Je pravdou, že trpezlivosť s nami bola niekedy skutočne trpko skúšaná, no priniesla sladké ovocie. Ďakujeme vám, učitelia, za kúsok z vás. Aj vám, rodičia, za zvládnutie vašej úlohy. Obrovská vďaka patrí i zriaďovateľovi školy Železiarňam Podbrezová a.s. Škola nám dala všetko, čo si len študent môže priať. Prijemný, kvalitný a moderný priestor na vzdelávanie, prax, brigády, vreckové a rôzne ďalšie výhody, ktoré v iných školách nie sú samozrejmosťou. Stále sa pýtame. Je naozaj koniec? Áno, je. Nikdy na túto školu nezabudneme a ešte raz ďakujeme,“ povedal za všetkých v príhovore Timotej Husenica, absolvent odboru mechanik strojov a zariadení, ktorého doplnila gymnazistka Ema Kapustová: „Uvedomujeme si, že už dávno nie sme malé detičky. Sme ľudia na prahu dospelosti, s obrovskými možnosťami pred sebou. Každý z nás má svoje sny, ambície, ktoré by si rád splnil. Pevne verím, že sa to každému podarí.“

Ocenenie najlepších

Po slávnostnom prevzatí vysvedčení boli za mimoriadne študijné výsledky odmenení dvaja najlepší žiaci z oboch organizačných zložiek – Adam Račák zo Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej Železiarne Podbrezová a Ema Kapustová zo Súkromného gymnázia Železiarne Podbrezová. Oboch potešili šperky od spoločnosti ALO diamonds, ktoré im odovzdal Marian Kurčík, podpredseda Predstavenstva a ekonomický riaditeľ akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová.

Najlepší žiaci priznali, že im škola bude chýbať. „Pocity mám zmiešané. Štyri roky ubehli ako voda a s niektorými spolužiakmi sa už možno nikdy neuvidím. Škola nám dala množstvo vedomostí, ale najmä praktických zručností. Hneď po skončení štúdia idem pracovať do prevádzkarne doprava v Železiarňach Podbrezová,“ povedal Adam Račák.

Ema Kapustová nie je len výbornou študentkou, ale i nádejnou biatlonistkou. Aj ona bude na školu spomínať len v dobrom. Teraz sa už pripravuje na ďalšiu etapu života – štúdium na univerzite a prípravu na splnenie veľkého sna. „Štúdium ubehlo veľmi rýchlo. Nedávno sme boli prváci a zrazu sme maturanti. Som rada za tieto štyri roky, ktoré mi dali veľa. Som zvedavá, čo ma ďalej v živote čaká. Budem sa sústrediť na vysokú školu a šport. Chcela by som ísť študovať cestovný ruch. Mojím najväčším snom je však víťazstvo na olympiáde. Budem sa snažiť urobiť pre to čo najviac,“ povedala.

Odmenená bola i najlepšia trieda na základe štatútu motivácie k bezpečnosti a ochrane majetku školy. Z rúk Jána Banasa, predsedu Dozornej rady ŽP a.s., prevzala 500-eurový šek Marta Orolínová, triedna učiteľka víťaznej IV. A triedy. Finančnú odmenu venoval generálny riaditeľ akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová.

Odmenili i pedagógov

Počas slávnosti boli odmenení i najlepší pedagógovia. V školskom roku 2021/2022 to boli Mária Kandráčová, Martina Stieranková a Viktor Kán.

V živote našich študentov zohrávajú neodmysliteľnú úlohu nielen učitelia a rodičia, ale aj inštruktori odbornej praxe. Majú zásluhu na tom, aby sa absolventi v rodine železiarov a budúcich kolegov cítili čo najlepšie. Preto sa aj oni dočkali ocenení. Najlepšími inštruktormi odborného výcviku v aktuálnom školskom roku sa stali Maroš Gregor, Milan Majerík, Vladimír Vesel, Jozef Marcinko a Marian Srnka, ktorých ocenil Miloš Dekrét, člen Predstavenstva a výrobný riaditeľ ŽP a.s.

Ocenení učitelia s riaditeľkou školy M. Pindiakovou (vľavo) a ekonomickým riaditeľom ŽP M. Kurčíkom (vpravo).	Foto: S. Spáč

Odmenenou bola i Ľubica Vránska, riaditeľka Základnej školy Čierny Balog. Naša škola totiž spolupracuje s viacerými základnými školami v okolí pri propagácii svojich organizačných zložiek a spolu tak pomáhajú v rozhodovacom procese pri výbere strednej školy ôsmakom a deviatakom. Za celkový prínos jej poďakoval Ján Villim, personálny riaditeľ našej spoločnosti.

Poďakovanie bývalej riaditeľke

Dôležitou súčasťou v kultúrno-spoločenských, personálnych aj školských oblastiach bola dlhé roky
Mária Niklová, členka Predstavensstva ŽP a donedávna personálna riaditeľka našej spoločnosti. Počas slávnostného odovzdávania maturitných vysvedčení jej osobne na pódiu poďakovali zástupcovia vedenia železiarní, riaditeľka Súkromnej spojenej školy ŽP a ďalší hostia.

„Ďakujem za veľmi príjemné pohladenie duše. Priznám sa, nečakala som to. O to krajšie pocity zažívam. Prvýkrát som si odovzdávanie vysvedčení vychutnala z hľadiska a som dojatá. Dovoľte mi využiť túto príležitosť a poďakovať za skvelú možnosť tráviť čas medzi fantastickými ľuďmi – či už na pôde železiarní alebo školy. Úprimne hovorím, boli to príjemné chvíle, hoci niekedy ťažšie, no veľakrát nádherné. Keď človek končí nejakú etapu života, zostávajú mu iba príjemné spomienky a tých bolo ďaleko viac,“ prihovorila sa prítomným M. Niklová. Následne zaželala všetkým veľa úspechov a šťastných dní.

Aj naša redakcia ďakuje pani Niklovej za dlhoročnú pomoc a podporu pri vydávaní dvojtýždenníka Podbrezovan.

V závere vystúpila ľudová hudba Čerešienka, ktorej členmi sú aj naši žiaci.      Foto: S. Spáč

Po odovzdaní vysvedčení, ocenení a poďakovaní si hostia už naplno vychutnali rómske piesne v podaní žiakov našej školy. Tónmi ich potešila Dychová hudba ŽP, ktorej členmi ktorej sú aj bývalí či súčasní študenti. Dobrú náladu dotvorila ľudová hudba Čerešienka.