Podiel zelených plôch prepája fabriku s prírodou

Bohatá kvetinová výzdoba pred vstupom do areálu nového závodu. Foto: T. Kubej

Pre Železiarne Podbrezová a.s. je charakteristické, že sa v areáli starého i nového závodu nachádzajú veľké plochy zelene, čo niekedy návštevníkov zmätie a zamýšľajú sa, či prišli skutočne do hutníckej fabriky. Zelené plochy pútajú pozornosť najmä preto, že sú pravidelne udržiavané a upravované. O ich údržbu sa každoročne stará spoločnosť 2PK, s.r.o.

Ako nám povedal konateľ firmy Peter Klein, od apríla začínajú s prípravou, vyhrabávajú priestory, orezávajú kroviny, upravujú stromy a v prípade potreby ošetria budúci trávnik hnojivom. Koncom apríla už začínajú s kosením. Areál je veľký a na kosenie jednotlivých úsekov majú vypracovaný desiatkami rokov osvedčený harmonogram. V prvej polovici mája pripravujú pôdu na výsadbu kvetov a po 20. máji pravidelne sadia veľký kvetinový záhon, na ktorom sa nachádza tisícka kvetov, pri hlavnom vstupe do nového závodu. V areáli starého závodu lemujú od mája do neskorej jesene črepníky s pestrými kvetmi budovu Hutníckeho múzea.

Okrem areálu dvoch častí závodu spoločnosť zabezpečuje údržbu zelene aj v okolí dcérskej spoločnosti ŽP Informatika, parku na Kolkárni, okolia kúpaliska, okolia futbalového štadióna, areálu bytových domov ŽP a súkromných škôl. Spoločnosť 2PK sa stará aj o údržbu trávnatých a krovinatých plôch na hrade Ľupča.

O tom, že robia dobrú prácu, svedčí pohľad na vykosené a upravené prostredie v našej fabrike všade tam, kde sa nachádza zeleň. A na našu otázku, s akými problémami sa stretávajú, nás konateľ firmy požiadal, aby sme tlmočili prosbu. Ak zamestnanci vidia pristavený kontajner, ktorý slúži na odvoz trávy, aby doň nehádzali plasty, kartóny či iné predmety. Problém totiž nastáva pri vysýpaní na skládke odpadu.