Prihovára sa vám Ing. Vladimír Soták, predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP a.s.

Som presvedčený, že rok 2022 bude pre nás úspešný

 

Vážení spolupracovníci,

ako som už spomínal v predošlých príhovoroch, uplynulý rok bol pre nás veľmi úspešný. Skutočne sa teším, že sme vám mohli vyplatiť koncoročné odmeny, ale aj podpísať Kolektívnu zmluvu s päťpercentným nárastom tarifných miezd.

Vstupujeme do nového roka, ktorý nebude jednoduchý. S istotou môžem povedať, že k zastaveniu nárastu cien vstupov nedôjde. Ceny porastú vo všetkých odvetviach. Nie je predpoklad, že by sa situácia v priebehu roka zmenila. Je to predovšetkým z dôvodu, že zo strany vlády Slovenskej republiky neboli prijaté žiadne opatrenia, ktoré by viedli k nejakej zmene. Vláda žije rozdeľovaním eurofondov a politici majú obrovskú vieru vo vlastné schopnosti. Myslia si, že peniaze, ktoré prišli na Slovensko, dokážu rozdeliť najlepšie a pomôžu zdvihnúť životnú úroveň všetkých občanov. Z tejto strany zrejme Železiarne Podbrezová pomoc čakať nemôžu. Preto sme sa v príprave plánov na nasledujúci kalendárny  rok 2022 na túto možnosť ani nespoliehali.

Vážení spolupracovníci,

vedenie spoločnosti si uvedomuje, ako sú nastavené podmienky na strane predaja našich výrobkov. Preto očakávame, že výsledky hospodárenia za rok 2022 budú lepšie ako v minulom roku. Dokázali sme totiž akceptovať nárasty vstupov, zapracovať ich do nákladových vzorcov a ceny na strane výstupov upraviť tak, že predávame naše výrobky so ziskom, čo je veľmi dobré.

Vážení spolupracovníci,

želám si, aby bol celý pracovný kolektív našej spoločnosti zdravý. Verím, že nás bude pandémia obchádzať, aby sa nenaplnili predpovede pandemickej komisie, profesorov, analytikov a všetkých, ktorí v médiách maľujú svoj scenár. Život však ide ďalej. Dobrou správou je skutočnosť, že už existujú lieky na ochorenie COVID-19, ktoré môžu lekári predpísať. Verím, že ich bude dostatok. Prajem si, aby sa vám, vašim rodinám a nášmu kolektívu ochorenie vyhýbalo. Potom dokážeme v priebehu celého roka vyrábať kvalitné výrobky a ponúkať ich na trhu. Len tak budeme úspešní.

 Vážení spolupracovníci,

Pre spoločnosť ako je naša je najdôležitejšie, aby sme mali dostatočný počet zákaziek. Môžem povedať, že v súčasnosti to tak je. Vieme, že len tak dokážeme naplniť obchodný a finančný plán. Potrebujeme však mať aj trochu šťastia, aby sme boli zdraví a mohli popri výrobných úlohách plniť aj ciele v oblasti investícií. Zo strany vedenia sme pre roky 2022 až 2027 investície nezastavili. Chceme byť o šesť rokov opäť modernejšou fabrikou s lepšou produktivitou práce, s dosahovaním vysokej kvality našich výrobkov a so spokojným pracovným kolektívom.

Vážení spolupracovníci,

do nového roka vám, vašim rodinám a celému pracovnému kolektívu ešte raz prajem veľa zdravia, šťastia a osobných úspechov. Som presvedčený, že nový rok bude pre Železiarne Podbrezová úspešný.