Prihovára sa vám Ing. Vladimír Soták, predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP a.s.

„Som presvedčený, že rok 2020 bude pre našu spoločnosť úspešným“

 

Vážení spolupracovníci,
za výsledky hospodárenia v uplynulom roku vám úprimne ďakujem. Aj keď možno prvý polrok označiť ako dobrý, očakávali sme, že ten druhý bude ťažší. No napriek tomu sa nám, vďaka dobre odvedenej práci našich obchodníkov a obchodných spoločností, podarilo splniť plánované objemy výroby. Žiaľ, na pokles cien výrobkov vplyv nemáme, v tomto smere sa musíme prispôsobovať európskemu a svetovému trhu.
Vážení spolupracovníci,
okolnosti uplynulého roka neboli veľmi priaznivé, aj napriek tomu  Predstavenstvo ŽP a.s. rozhodlo o vyplatení vianočných odmien všetkým zamestnancom. Považujem to za pozitívny krok a teším sa z neho. Veľmi dobre viem, že každý z vás chodí do práce, aby zarobil peniaze a vy nemôžete ovplyvniť situáciu na svetových a európskych trhoch.  Povinnosťou vedenia je sledovať ju a zabezpečovať prácu pre fabriku.
Verím, že v roku 2020, aj napriek tomu, že ekonómovia sľubujú nižší rast hrubého domáceho produktu, zo 4 na 2,5 percenta, pôjde naša spoločnosť svojou cestou.
Budeme sa snažiť, aby sme za naše výrobky získali čo najvyšší profit a naplnili záväzky, ktoré v rámci kolektívnej zmluvy predstavenstvo na seba zobralo. A to najmä v oblasti programu starostlivosti o zamestnancov.
Nedá mi na prahu nového roku nespomenúť, že rok 2019 nám sťažoval aj prístup vlády SR. Veril som, že sa v predvolebnom roku bude podnikateľské prostredie zlepšovať, znižovať odvodové povinnosti zamestnávateľov a firiem a že vláda konečne začne riešiť aj problematiku znižovania nákladov vynakladaných na štátnych úradníkov a štátne inštitúcie. Nestalo sa tak, naopak, politici majú stále predstavu, že všetky ich „výmysly“ majú zaplatiť firmy. Osobne nemám problém s tým, že vynakladáme na svojich zamestnancov viac finančných prostriedkov za soboty, nedele či nočné pracovné zmeny. Mám však výhrady voči tomu, že naše odvody do štátneho rozpočtu z roka na rok rastú a časť z týchto finančných prostriedkov by mohla byť použitá na rast miezd pre zamestnancov našej spoločnosti.
Uvidíme, čo nám prinesie volebný rok a aké bude zloženie politickej scény. Nech bude situácia vyzerať akokoľvek, Železiarne Podbrezová budú vždy závislé len od toho, ako naši obchodníci a obchodné spoločnosti dokážu zabezpečiť dostatočný odbyt našej produkcii, ako budú ekonómovia strážiť naše náklady a ako budú naše prevádzkarne vyrábať.
Som presvedčený, že rok 2020 bude pre našu spoločnosť úspešným.
V roku 2020 oslávi spoločnosť stoosemdesiat rokov od svojho založenia. Je to veľký úspech, na ktorý môžeme byť právom hrdí. Stále fungujúca fabrika sa vypracovala medzi špičkových výrobcov oceľových rúr vo svete.
Vážení spolupracovníci,
v roku 2020 oslávi spoločnosť stoosemdesiat rokov od svojho založenia. Je to veľký úspech, na ktorý môžeme byť právom hrdí. Stále fungujúca fabrika sa vypracovala medzi špičkových výrobcov oceľových rúr vo svete. Máme uzavretý výrobný cyklus, vybudovaný systém prípravy mladej generácie na robotnícke profesie, staráme sa o vzdelanostnú úroveň zamestnancov a máme kvalitný program starostlivosti o zamestnancov.
Som presvedčený, že náš prístup k zamestnancom prevyšuje význam pojmu sociálny. Zo strany vedenia sa snažíme každému zamestnancovi pomôcť aj v situáciách, ktoré kolektívna zmluva, ani program starostlivosti o zamestnancov, nerieši. Sú to ľudské problémy, ktoré môže mať každý občan, nielen zamestnanec ŽP a.s.
V roku 2020 budeme k jubileu priebežne organizovať rôzne podujatia. Musíme sa totiž tešiť, že oslavujeme výročie, ktorým sa môže na Slovensku pýšiť len veľmi málo fabrík. Musíme byť hrdí sami na seba a na dosiahnuté výsledky. Opätovne vám všetkým ďakujem za kvalitnú prácu odvedenú v uplynulom roku.
Do nového roku prajem spoločnosti, všetkým jej zamestnancom a dcérskym spoločnostiam doma, i v zahraničí, veľa podnikateľských úspechov a osobnej pohody. Verím, že mozaiku pekného obrazu ŽP Group, ktorú skladáme už niekoľko rokov, budeme skladať aj naďalej. Zároveň si želám, aby táto mozaika aj v budúcnosti tvorila súčasť vlajkovej lode slovenskej ekonomiky.
Prajem vám všetkým hlavne pevné zdravie, osobnú pohodu a nech sa nám spoločne darí.