Žiaci dostali nové notebooky, obchodný riaditeľ vyjadril potešenie

logo Nadácia ŽP

Nadácia Železiarne Podbrezová a.s. venovala aj tento rok žiakom prvého ročníka Súkromného gymnázia Železiarne Podbrezová (SG ŽP) profilácie Informatika a STEAM nové notebooky. Uľahčia im štúdium počas celého jeho trvania. Naša spoločnosť aj takýmto spôsobom podporuje kvalitu vzdelávania svojich žiakov.

Slávnostné odovzdávanie sa uskutočnilo v prvý novembrový týždeň v priestoroch gymnázia. Riaditeľka SSŠ ŽP Ing. Miriam Pindiaková v úvode privítala hostí na čele s Ing. Vladimírom Sotákom mladším, členom Predstavenstva a obchodným riaditeľom Železiarní Podbrezová a.s. a Ing. Jánom Gaboňom, riaditeľom ŽP Informatika s.r.o., ktorá študentom nové zariadenia zabezpečila.

„Teším sa, že ste si vybrali také štúdium, kde sa už teraz stávate špecialistami a viete, čo chcete robiť. Táto skutočnosť je dnes veľmi dôležitá, pretože všade je nedostatok ľudí na rôznych pozíciách. Mnohí sa uspokoja s tým, že sú priemerní a je to pre nich dostatočné. Preto je dôležité na sebe pracovať a dostať sa v pomyselnom rebríčku čo najďalej. Práve ste na tom začali robiť. My chceme vaše rozhodnutie podporiť a vy budete túto podporu cítiť počas celého štúdia, aj v spolupráci so ŽP Informatika. Dostávate sa možno ďalej ako ostatní. Je to prvý úspech, ktorý je váš, pretože ste tu, na tejto škole,“ prihovoril sa žiakom V. Soták ml. krátko pred preberaním zariadení.

ŽP Informatika s.r.o. má dlhoročné skúsenosti s distribúciou zariadení pre našu školu. Dôležitosť počítačovej gramotnosti nie je potrebné zvlášť pripomínať. Informačné technológie sú neodmysliteľnou súčasťou nášho života. Aj preto je záujem o štúdium tohto odboru všeobecne stále veľký.

„V dnešnej dobe je nevyhnutné vlastniť vodičský preukaz. Bez potrebnej mobility už len ťažko fungujete. Podobne je to aj so zvládnutím informačných technológií. Ide o základ a je jedno, akú špecializáciu študujete, prácu s počítačom musíte ovládať. Vy ako absolventi prírodných vied máte predpoklady na to, aby ste tieto technológie ovládali aj z druhej strany – čiže pri programovaní, správe hardvéru a podobne,“ oslovil žiakov J. Gaboň. Následne poprial každému úspešné zvládnutie štúdia a vyslovil želanie, aby boli všetci spokojní – žiaci, ich blízki a aj pedagógovia.

Nové notebooky dostalo celkovo 21 žiakov. Foto: I. Kardhordová
Nové notebooky dostalo celkovo 21 žiakov. Foto: I. Kardhordová

Pomôcka pri výučbe

Notebooky dostalo celkovo 21 žiakov. Majú štandardné vybavenie a pomôžu nielen počas dennej formy štúdia, ale aj cez dištančné vzdelávanie počas pandémie.

„Notebooky budú pre našich žiakov veľkou pomôckou, keďže ich profilácia je zameraná práve smerom k prírodným vedám a informačným technológiám. Samozrejme, darované zariadenia budú využívať aj v rámci dištančného vzdelávania, keďže situácia s pandémiou sa mení zo dňa na deň. Je potrebné, aby sa žiaci mohli zúčastňovať online vyučovania, kde budú pracovať s rôznymi výukovými programami,“ povedala M. Pindiaková, riaditeľka školy.

 

Dôležité je na sebe pracovať a dostať sa v pomyselnom rebríčku čo najďalej. Práve ste na tom začali robiť. 
My chceme vaše rozhodnutie podporiť.

Na správnej ceste

Železiarne Podbrezová dlhodobo dbajú na podporu vzdelávania. Aj takouto formou motivujú budúcich absolventov, z ktorých mnohí budú pracovať priamo v našej spoločnosti. „Každá firma, či už malá, stredná alebo veľká, sa nezaobíde bez toho, aby mala kvalifikovaných pracovníkov na všetkých úrovniach. Toto je asi jediná cesta ako najrýchlejšie a najkvalitnejšie pripraviť ľudí, nech budú pracovať u nás alebo kdekoľvek inde. Naše rozhodnutie slúži ako podpora nielen pre našu firmu, ale takisto pre región a celú spoločnosť. Myslíme si, že je to správna cesta,“ povedal V. Soták ml. Ten považuje peniaze použité na dofinancovanie školy za veľmi správne využité.

Meškanie dodávky

V súčasnej situácii bojujú viaceré odvetvia s nedostatkom komponentov. Výnimkou nie je ani sektor informačných technológií, ktorý výrazne pocítil absenciu čipov. Ale dostupnosť dodávok je problémom prakticky od začiatku pandémie. Aj preto dostali naši žiaci zariadenia o niečo neskôr. „Problém s čipmi sa netýka len nášho odboru, ale napríklad aj automobiliek, kde často viazne výroba. Po minulom roku sme už boli pripravení a snažili sme sa objednávať tovar s väčšou časovou rezervou. Ale najhoršie boli začiatky, teda marec minulého roka. Začala sa preferovať práca z domu a na trhu bol nedostatok notebookov. Museli sme ľudí v kritickom čase vybaviť potrebnými zariadeniami,“ vrátil sa niekoľko mesiacov naspäť J. Gaboň. Riaditeľ ŽP Informatika upozornil, že vybavenie objednávky sa z týždňa posunulo až na tri mesiace. Ale ako dodal, spoločnosť napokon všetko zvládla a so situáciou na trhu sa dokáže vysporiadať.

Mierne sa zlepšila aj situácia s kamerami, ktorých nedostatok pociťovali i naše železiarne. Prispela k tomu rýchla reakcia výrobcov a konkurenčný boj. Došlo k potrebnému zásobeniu skladov a trend začal mať pozitívny vývoj. „Avšak pri pracovných staniciach a notebookoch stále evidujeme dlhšiu dobu dodania,“ dodal J. Gaboň.

Len pre doplnenie informácií, žiaci našej školy dostali notebooky štandardného modelu DELL Latitude. „Ide o profesionálne zariadenia. Už prakticky štrnásty rok sa ich vybavenie veľmi nelíši. Úroveň komponentov zodpovedá kancelárskej práci,“ vysvetlil riaditeľ ŽP Informatika s.r.o.

Notebooky budú študenti využívať predovšetkým na vzdelávací proces. Ich súčasťou je mikrofón a kamera tak, aby boli schopní komunikovať a zvládnuť všetky programy, ktoré budú vo svojich odboroch používať.