S Ing. Drahomírom Ďurčenkom, finančným riaditeľom Transmesa

V budúcom roku musíme počítať so zvyšovaním cien

 


Spoločnosť Transmesa bola založená v roku 1944 v Barcelone. Špecializuje sa na výrobu presných za studena ťahaných rúr a profilov z uhlíkovej a nízko legovanej ocele. Od roku 2008 je súčasťou skupiny ŽP Group. Finančným riaditeľom je Ing. Drahomír Ďurčenka. Ten zhodnotil aktuálny kalendárny rok a prezradil aj niečo o plánoch do toho nasledujúceho.

Pán riaditeľ, v letnom rozhovore pre Podbrezovan ste uviedli, že dopyt po vašich výrobkoch od začiatku roka presahoval vaše výrobné kapacity. Ako sa situácia vyvíjala v ďalších mesiacoch?
– Môžem potvrdiť, že dopyt po našich výrobkoch naďalej pretrváva. Mierny pokles sme zaznamenali len v sortimente rúr malých priemerov v dôsledku nedostatku čipových polovodičov a ďalších komponentov v sektore automobilového priemyslu. Napriek tomu máme zákazkovo naplnené objemy na tento rok, ako aj prvý štvrťrok 2022.

Vašou prioritou bol dostatok vstupov a ziskovosť vašich výrobkov. Ako zatiaľ hodnotíte rok 2021? Podarilo sa vám naplniť ciele, ktoré ste si určili?
– Transmesa SAU disponuje skladom štandardných hotových výrobkov, ako aj minimálne dvojmesačnou zásobou lupy a polotovarov. Aj vďaka tomu sa nám v priebehu roka darilo plynule zvyšovať objem výroby a reagovať na rastúci dopyt, vyplývajúci z nárastu priemyselnej výroby vo svete. Napriek zložitej situácii sa nám podarilo zabezpečiť dostatok všetkých vstupov, ktoré nakupujeme nielen v rámci výrobného sortimentu ŽP a.s., ale aj od externých dodávateľov. Naši obchodníci sa však museli vysporiadať s vysokým cenovým nárastom.

Španielske spoločnosti Transmesa SAU a TAP vyrobili spolu za prvých desať mesiacov 7 246 ton, respektíve 19,6 milióna metrov rúr a profilov, čo v hmotnostnom vyjadrení predstavuje jedenásťpercentné prekročenie plánovaného objemu. Za rovnaké obdobie bolo vyexpedovaných 7 942 ton vlastných výrobkov, ako aj 3 971 ton tovaru v komoditách valcovaných, presných za studena ťahaných a nerezových rúr. Celkový obrat 38 miliónov eur predstavuje tridsaťšesť percentné prekročenie obchodného plánu. Zároveň náš obchodný úsek včas reagoval na rast cien a dokázal udržať rentabilitu našich výrobkov. Aj vďaka tomu sme pri realizovaných objemoch dosiahli dobré hospodárske výsledky a výrazné prekročenie finančného plánu. Veľmi podobnú situáciu sme v tomto roku zaznamenali aj na americkom trhu, kde naša dcérska spoločnosť Transmesa USA Inc. zdvojnásobila svoj obrat.

Ťaháreň rúr Transmesa v Arenys de Mar.

Popri dosiahnutých výsledkoch sme úspešne zrealizovali viaceré investičné akcie zamerané na zlepšenie technologických procesov a kvality. Do konca roka zostáva nainštalovať linku automatizovaného rovnania delených rúr a profilov od spoločnosti MAE. V poslednom štvrťroku sme začali výstavbu štvrtej haly prevádzky TAP v Sant Ramon.

Napriek dobrým výsledkom je situácia, v dôsledku nárastu cien energií, ako aj všetkých vstupov, naďalej zložitá. V aktuálne pripravovanom pláne na budúci rok tak musíme počítať s ďalším zvyšovaním cien.

V súčasnosti sa nielen na Slovensku, ale aj v Európe zhoršila pandemická situácia. Ako to momentálne vyzerá u vás v Španielsku, konkrétne v Katalánsku?
– Katalánsko je so 7,6 miliónmi obyvateľov lepšie porovnateľné so Slovenskom, no v prvom rade musím povedať, že opatrenia, ako aj celkové riadenie pandémie, sú od začiatku výrazne odlišné. Momentálne nastupuje v celkovom poradí už šiesta a v tomto roku tretia vlna. Epidemická situácia sa v dôsledku výrazného uvoľnenia počas minuloročných Vianoc a Nového roku rapídne zhoršila. Počet hospitalizovaných s ochorením Covid-19 v januári dosiahol úroveň tritisíc. Boli tak prijaté opatrenia s dôrazom na obmedzenie pohybu v rámci miest a obcí. Platilo niekoľko výnimiek a povolená bola cesta do práce s potvrdením od zamestnávateľa.

Maloobchodné prevádzky fungovali v bežnom režime a reštauračné zariadenia v určených hodinách. Aj v takomto režime sa dosiahlo výrazné zlepšenie situácie, a to s oveľa nižším dopadom na ekonomiku. Vakcinácia však prebieha pomalšie, ako sa pôvodne plánovalo. Po júnovom uvoľnení opatrení pre turistov, nastúpila v lete ďalšia vlna. Tá dosiahla vrchol na čísle 2 200 hospitalizovaných. Situácia sa v posledných týždňoch opäť mierne zhoršuje, dnes však podiel zaočkovaných vo vekovej skupine nad dvanásť rokov dosahuje 84 percent. Denné počty nových prípadov sú aktuálne pod tisíc a v nemocniciach je približne 600 osôb. Do konca novembra tak neboli v platnosti prakticky žiadne obmedzenia.

Aktuálne bola zavedená kontrola COVID pasov pri vstupe do barov, reštaurácií, fitnescentier a ďalších interiérov. Verím, že po získaných skúsenostiach za uplynulé dva roky katalánske samosprávne orgány udržia situáciu pod kontrolou a nebudú potrebné také prísne opatrenia, aké tu boli na samotnom začiatku pandémie minulý rok a aké dnes, bohužiaľ, platia na Slovensku. Som rád, že aktuálne neevidujeme žiadny prípad nákazy z radov našich zamestnancov.