Mimoriadna odmena

  Predstavenstvo Železiarní Podbrezová a.s. rozhodlo, že zamestnancom  bude vyplatená mimoriadna odmena vo výške 70 eur vo výplate za mesiac marec 2017, pod mzdovým druhom 1416. Dostane ju každý zamestnanec, ktorý bol v evidenčnom stave k 31. marcu 2017 a zároveň bol v evidenčnom stave  k 31. decembru 2016. Pochopiteľne ju nedostanú tí zamestnanci, ktorí od 1. januára 2017 do … Čítať ďalej

Nárast miezd pre R kategórie

  Predstavenstvo ŽP a.s. na svojom zasadnutí odsúhlasilo navýšenie tarifných miezd od 1. februára 2017 pre robotnícke profesie – v tarifných triedach 4, 5, 6 a 7. Nárast bude zhruba 20 eur v každej tarifnej triede, v absolútnom objeme,  po dopočítaní ďalších mzdových zložiek na hodinovú mzdu,  bude ešte vyšší. Okrem tejto úpravy Predstavenstvo ŽP odsúhlasilo percentuálne navýšenie … Čítať ďalej