Konflikt na Ukrajine výrazne pociťuje aj Žiaromat Kalinovo

Hoci vojna na Ukrajine ovplyvnila spoločnosť Žiaromat Kalinovo, výrobca žiaruvzdorných materiálov má za sebou úspešný prvý štvrťrok roka 2022. Foto: archív Žiaromat

 

Žiaromat Kalinovo a.s., dcérska spoločnosť našich železiarní, naplno pociťuje vojenský konflikt na Ukrajine. Výrobca žiaruvzdorných materiálov má u našich východných susedov významné obchodné väzby. Nielen o aktuálnej situácii, ale aj o prognózach či nových partnerstvách sme sa rozprávali s Ing. Petrom Balážom, generálnym riaditeľom Žiaromat Kalinovo a.s.

Ako ovplyvňuje vojenský konflikt na Ukrajine vašu spoločnosť?

– Konflikt sa nás dotýka bytostne. Naša spoločnosť má na Ukrajine obchodných partnerov na vstupe a aj na výstupe. Z tejto krajiny nakupujeme surovinu potrebnú pre výrobu šamotových stavív. Tá je vyrábaná v závode, ktorý sa nachádza v centrálnej časti krajiny, južne od Kyjeva. Momentálne máme pre našu výrobu dostatočnú zásobu tejto suroviny. Odhadujeme, že nám vystačí približne do konca augusta. V prípade nutnosti ju vieme nahradiť obdobnými surovinami vyrábanými v Česku. Na Ukrajinu vyvážame, predovšetkým, žiarobetóny, a to do dvoch veľkých oceliarní v Mariupoli. Výpadok v týchto dodávkach bude pre nás náročné nahradiť. Určite nebudeme vedieť umiestniť na trh množstvo žiarobetónov plánovaných pre tieto oceliarne. Preto budeme musieť výpadok vo finančnom vyjadrení nahradiť inými našimi výrobkami.

Spomenuli ste Mariupoľ, ktorý je asi najviac zasiahnutý vojnou. Vy ste už čo-to naznačili, ale skúste bližšie špecifikovať vašu spoluprácu s firmami v tomto meste.

– Ako som už spomenul, v Mariupoli sú dve oceliarne, ktoré sú pre nás významné. V médiách sa čoraz častejšie objavujú informácie, že v oceliarni Azovstaľ prebiehajú boje a bola poškodená. My však väčší objem materiálu dodávame do druhej, a to je oceliareň Iľjič, o ktorej zatiaľ nemáme potvrdené informácie, že by mala byť poškodená. Vzhľadom na aktuálnu situáciu v meste a jeho okolí sa to môže kedykoľvek zmeniť.

Spomínané mesto bolo úplne zničené, čiže o nejakých budúcich obchodných väzbách je teraz asi ťažko hovoriť…

– Sme v spojení s centrálou spoločnosti Metinvest Holding, pod ktorú obe spomenuté oceliarne patria. Naša komunikácia sa teraz sústreďuje prioritne na agendu otvorených pohľadávok, ktoré máme v Iľjiči. S touto oceliarňou máme skúsenosti už z minulosti. Samozrejme, v prípade možnosti budeme radi, ak po skončení konfliktu bude môcť naša spolupráca pokračovať a ďalej sa rozširovať.

Dá sa vôbec predpovedať, ako sa bude vyvíjať spolupráca s ukrajinskou stranou v budúcich týždňoch alebo mesiacoch?

– Prioritou sú existujúce pohľadávky. Stále je možnosť, ak okolnosti dovolia, vrátiť časť našich nespotrebovaných výrobkov späť k nám. O tento krok sa intenzívne snaží náš obchodný riaditeľ. V tejto nelichotivej situácii, spôsobenej nezmyselným vojenským konfliktom, už možno svitá na lepšie časy. V uplynulých dňoch sa v našej spoločnosti začali objavovať nové dopyty po výrobkoch od ďalších potencionálnych zákazníkov z Ukrajiny. Ide o spoločnosti, ktoré sa nachádzajú v oblastiach menej postihnutých vojnovým konfliktom. Zároveň máme nepotvrdené informácie, že niektoré ukrajinské oceliarne začínajú normálne fungovať. Ide, napríklad, o oceliareň v Záporoží.

Snažíte sa v tomto období osloviť aj nových partnerov?

– Nielen konflikt na Ukrajine, ale aj stále stúpajúce náklady na energie, suroviny alebo aj prepravu surovín a materiálov z Číny majú vplyv na to, že nás oslovujú aj noví potenciálni zákazníci zo štátov Európskej únie. Konkrétne ide o dve oceliarne z Maďarska, kde už otestovali naše výrobky a čakáme na pravidelné objednávky. Ďalšou príležitosťou sú oceliarne v Nemecku, kde prebiehajú skúšky našich MgO-C stavív. Obchodný riaditeľ finišuje s komplexnou cenovou ponukou na naše výrobky pre oceliareň v Dniprodzeržynsku.

Máme za sebou prvý štvrťrok 2022. Ako ho hodnotíte z pohľadu vašej spoločnosti?

– Na základe vyššie uvedeného určite uznáte, že hodnotenie nemôže byť len pozitívne. Nebyť vojenského konfliktu, tak naše očakávania pre rok 2022 boli vysoké. Napriek všetkému bol prvý štvrťrok pre nás úspešný. Uzavrieme ho s kladným hospodárskym výsledkom.

Aké sú prognózy do ďalších mesiacov roka?

– Berúc do úvahy aktuálnu situáciu, so všetkými možnými vplyvmi na hospodárstvo a spoločnosť ako celok, je pre nás akékoľvek prognózovanie ďalšieho vývoja príliš riskantné a neisté. Všetko bude závisieť od dĺžky a intenzity vojenského konfliktu na Ukrajine. Čím dlhšie bude trvať, tým negatívnejší dopad to bude mať na našu firmu, ako aj na celú spoločnosť. Preto by som aj túto príležitosť chcel využiť na odsúdenie nezmyselného vojenského šialenstva a vysloviť prianie na jeho skoré ukončenie.