V čísle 7 dvojtýždenníka podbrezovan nájdete:

Zmodernizované lokomotívy slávnostne uviedli do prevádzky

Tri zmodernizované lokomotívy boli ihneď zaradené do používania. Foto: M. Gončár

Prevádzkareň doprava sa môže pýšiť troma vynovenými lokomotívami. Pásku pred obnovenými rušňami slávnostne prestrihli Marian Kurčík, podpredseda Predstavenstva a ekonomický riaditeľ ŽP a.s., Martin Domovec, člen Predstavenstva a technický riaditeľ ŽP a.s., Peter Krajan, vedúci prevádzkarne doprava a Jan Kutálek, obchodný riaditeľ spoločnosti CZ LOKO, a.s., ktorá rušne modernizovala.

„Na obnovu sme poslali tri lokomotívy radu 740 (ex T 448.0), z ktorých sa využil základný rám a podvozky. Prvá bola prepravená do spoločnosti CZ LOKO, a.s., začiatkom decembra minulého roku a postupne pribudli ďalšie dve. Modernizáciou vznikla lokomotíva radu 723.7, pričom obnova jednej trvala asi tri mesiace,“ informoval P. Krajan.

Pôvodné rušne mali 40 rokov. Vedúci prevádzkarne doprava vysvetlil jednotlivé etapy ich modernizácie. „Hlavný rám bol po kontrole a vyčistení opravený, pričom sa konštrukčne zmenila časť čelníkov, výstupných schodíkov a priestor pre posunovačov. Za nárazníkmi boli umiestnené deformačné prvky. Oprave boli podrobené aj podvozky, trakčné elektromotory na podvozkoch, nápravová prevodovka, uloženie tlapových ložísk, pruženie kyvných ramien, súčasti mechanickej a vzduchovej brzdy. Do podvozku boli zaviazané nové monoblokové dvojkolesá s nápravovými ložiskami.“

Pozitívna spätná väzba

Peter Krajan dodal, že na hlavnom ráme bol tiež vytvorený priestor pre nové kapoty a stanovište rušňovodiča. „Od rámu nahor je všetko nové. Od prednej dlhej časti je to blok pneumatickej výzbroje vzduchovej brzdy s kompresorom a chladiaci blok. Po stanovište rušňovodiča je umiestnený spaľovací motor CAT C 18, s výkonom 563 kilowattov a trojfázový trakčný alternátor s pomocným budičom. Za kabínou rušňovodiča, v krátkej časti kapoty, je blok elektrodynamickej brzdy. Zároveň má každá lokomotíva požadovaný náter podľa schváleného dizajnu.“

Vynovené lokomotívy už slúžia svojmu účelu a krátko po odovzdaní sa vydali na svoju premiérovú jazdu. „Z prvých jázd bola spätná väzba pozitívna. Rušňovodiči si pochvaľovali ergonómiu svojho stanovišťa a dobrý výhľad. Zatiaľ sú lokomotívy v používaní len veľmi krátko, ale myslím si, že časom budú pracovníci veľmi spokojní,“ doplnil vedúci prevádzkarne doprava.

Podľa P. Krajana bude v ďalších rokoch potrebné riešiť prevádzkovanie lokomotív radu 729 (ex T 419.15), ktoré fungujú už viac ako 40 rokov.

Predčasné dodanie

Obnovu lokomotív realizovala česká firma CZ LOKO, a.s. Požiadavku na ich modernizáciu adresovali podbrezovské železiarne minulý rok.

„Firma nám vynovené rušne dodala v predstihu. Od nových lokomotív očakávame najmä znížené prevádzkové náklady a nižšiu poruchovosť. Zároveň budeme mať možnosť diagnostikovať ich prevádzku, spotrebu a efektívnosť. Navyše, pracovníci dopravy budú mať oveľa väčší komfort v porovnaní s pôvodnými rušňami,“ povedal M. Domovec, ktorý tiež poznamenal, že rušňovodiči museli prejsť zaškolením, aby mohli nové lokomotívy obsluhovať. „Školenie trvalo dva dni, počas ktorých sa zoznámili s obsluhou stroja. Zároveň boli zaškolení aj z ovládania a oboznámení s jednotlivými prvkami údržby.“

Prevoz obnovených lokomotív bol realizovaný štandardne, po koľajach. Boli ťahané ďalšou lokomotívou. „Dostali sme povolenie na ich prevoz zo závodu v Jihlave, kde sa uskutočnila ich obnova. Využili sme štátne dráhy, pričom vo Zvolene sme ich nasmerovali tak, ako potrebujeme, čiže dlhou časťou vpredu, aby boli ihneď pripravené plniť svoj účel,“ dodal technický riaditeľ.

Životnosť ako nové

Jan Kutálek, obchodný riaditeľ spoločnosti CZ LOKO, a.s., povedal, že lokomotívy prijali v štandardnom stave, odpovedajúcemu charakteru a veku. Pri obnove sa museli popasovať s viacerými prekážkami.

„Bohužiaľ, aktuálne je najväčším problémom zabezpečenie potrebných komponentov, nevyhnutných pre obnovu, predovšetkým elektroniky, ktorá je na trhoch celosvetovo ťažko dostupná. U lokomotív z podbrezovských železiarní bol najväčší problém v termíne dodania kamerového systému a rozvádzačov pomocných pohonov,“ povedal J. Kutálek a pokračoval: „Ku každej modernizácii pristupujeme rovnako, bez ohľadu na technický stav konkrétneho dopravného prostriedku, čo znamená, že všetko, čo sa nachádza nad hlavným rámom lokomotívy, putuje do oceľového šrotu. Následne osádzame nové komponenty.“

Obchodný riaditeľ českej spoločnosti dodal, že životnosť obnovenej lokomotívy je rovnaká ako u novej. „Pohybuje sa od dvadsať do tridsať rokov, v závislosti od náročnosti prevádzky a kvality vykonávanej údržby.“

V súčasnosti už zmodernizované lokomotívy brázdia koľaje v podbrezovských železiarňach. Ich obnova je veľkým prínosom pre celú našu spoločnosť. Koľajová doprava bude vďaka nim modernejšia, ekonomicky výhodnejšia a pre zamestnancov aj komfortnejšia.