Nemocnica v Brezne má novú magnetickú rezonanciu

Nemocnica s poliklinikou (NsP), n.o. v Brezne sa môže pýšiť novým moderným zariadením. V piatok, 18. februára, privítal jej riaditeľ Jaroslav Mačejovský všetkých prítomných hostí, na čele s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským. Slávnostnej udalosti sa zúčastnil i Vladimír Soták, predseda Predstavenstva Železiarni Podbrezová a.s., primátor mesta Brezno Tomáš Abel, zástupcovia dodávateľskej spoločnosti Siemens Healthineers, nemocnice, poisťovní a ďalší hostia. Po úvodných príhovoroch a symbolickom prestrihnutí pásky bolo zariadenie uvedené do prevádzky.

„Vďaka tomuto prístroju má nemocnica všetko potrebné, aby bol pacient podrobne vyšetrený a určila sa mu správna diagnóza. Po nej sa lekár rozhodne pre adekvátnu liečbu. Teším sa z prítomnosti všetkých hostí, na čele s ministrom zdravotníctva,“ povedal Vladimír Soták. Vzápätí vyzdvihol skutočnosť, že zariadenie bude slúžiť nielen obyvateľom Brezna a okolia, ale celému regiónu Horehronia, návštevníkom Nízkych Tatier a vďaka svojej unikátnosti presiahne i hranice kraja.

„Dokázali sme uskutočniť veľkú vec. Nemocnica v Brezne je spádová oblasť a toto zariadenie bude k dispozícii pre 70-tisíc ľudí,“ dodal V. Soták.

Ide o veľké dielo

Radosť z otvorenia pracoviska vyjadril aj minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Zdôraznil skutočnosť, že existujú ľudia, ktorí majú snahu zlepšovať zdravotnú starostlivosť. „Sme radi, že môžeme otvoriť toto moderné pracovisko. Ďakujem všetkým, že nemyslia na seba, ale na pacientov a systém, ktorý umožní poskytovať kvalitnejšiu a modernejšiu zdravotnú starostlivosť,“ povedal minister.

Primátor mesta Brezno poukázal na dôležitosť diagnostického zariadenia. Ocenil spoluprácu so všetkými, ktorí sa pričinili o to, že aj nemocnica v Brezne bude disponovať jedinečným prístrojom. Poďakoval vedeniu Železiarní Podbrezová, ale aj dodávateľom a pracovníkom nemocnice. „Každá spolupráca je v tomto období dôležitá. Rozpoltená spoločnosť neprospieva rastu nových investícií. Dnešný deň je dôkazom, že súkromný a verejný sektor vedia navzájom spolupracovať. Dobrým a správnym ľuďom sa podarilo naozaj veľké dielo,“ skonštatoval.

Magnetická rezonancia je obrovským prínosom pre pacientov. Tí museli na vyšetrenie dochádzať do iných nemocníc, často desiatky kilometrov.

Nová magnetická rezonancia v Brezne je originálna v tom, že má otvor s priemerom 80 centimetrov. Nikde inde na Slovensku nie je zariadenie s takýmto priemerom.

„Veľa rokov sme o toto zariadenie bojovali. Bez kvalitnej  diagnostiky nemôžete správne určiť zdravotný problém a následne zabezpečiť adekvátnu liečbu. Tešíme sa, že sme urobili všetko potrebné, aby sme sa vyrovnali ostatným nemocniciam minimálne regionálneho a vyššieho typu,“ povedal Jaroslav Mačejovský, riaditeľ NsP Brezno. Zároveň dodal, že umiestnenie zariadenia naplánovali tak, aby bol z jednej strany urgentný príjem a z druhej radiológia, a tak nájdu pacienti všetko na jednom mieste.

Unikátne zariadenie
Inovatívny celotelový MR skener MAGNETOM Free.Max využíva technológiu na báze umelej inteligencie a spotrebuje iba 0,7 litra hélia na chladenie supravodivého magnetu, čím šetrí až 30 percent prevádzkových nákladov.

„Rezonancia má nízku radiáciu, využíva moderné technológie a je originálna v tom, že má otvor s priemerom 80 centimetrov. Nikde inde na svete nie je zariadenie s takýmto priemerom. U nás sú bežne iba 70 centimetrov. Je to výhoda pre všetkých pacientov, ktorí trpia klaustrofóbiou,“ vysvetlil ďalej riaditeľ nemocnice.

V dnešnej dobe jej vybavenie ocenia aj pacienti zasiahnutí covidovou pandémiou. Zariadenie totiž dokáže urobiť vyšetrenie pľúc, čo je jeho obrovský benefit. S nosnosťou lôžka pre pacientov až do 320 kilogramov posúva doterajšie limity v MR diagnostike. Vďaka strednej veľkosti magnetického poľa umožňuje taktiež vyšetriť aj pacientov s metalickými implantátmi s nižšou mierou artefaktov, v porovnaní s 1,5T alebo 3T MR prístrojmi, čím prispieva k istote pre klinické rozhodnutia. Táto unikátna technológia predstavuje pre stredoslovenský región prechod na nový, revolučne inovatívny štýl skenovania oproti tradičnej MR technológii.

Z toho jednoznačne vyplýva, že spádová oblasť nebude iba okres Brezno, ale vyhľadávať ho budú pacienti z celého Slovenska.
„Je to obrovská pomoc pre všetkých. Mnohí museli cestovať desiatky kilometrov v sanitke do Banskej Bystrice, napríklad s poškodenou chrbticou. Až vtedy si človek uvedomí cenu zdravia a dôležitosť tohto zariadenia v našej nemocnici,“ povedal na záver jej riaditeľ a doplnil, že nemocnici sa podarilo aj personálne zastabilizovať pracovisko. „Šťastie praje pripraveným. Keby sme neverili, že sa nám to podarí, ani by sme do toho nešli,“ dodal riaditeľ nemocnice.

Pacienti sa už môžu na vyšetrenie magnetickou rezonanciou objednávať na čísle 048/2820 255 alebo e-mailom na adrese mr@nspbr.sk.

Všetky potrebné informácie a dokumenty nájdu na webovej stránke nemocnice www.nspbr.sk/web/magneticka-rezonancia/