Prihovára sa vám Ing. Vladimír Soták, predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP a.s.

Vďaka historickému výsledku zvýšenie miezd a balíčky ako bonus

Vážení spolupracovníci,

tento rok je pre Slovensko a zvlášť pre našu ekonomiku veľmi ťažký. Čo sa deje na európskych i svetových trhoch je niečo nevídané. Nepamätám si na taký enormný rast cien za elektrickú energiu a plyn a ani na fakt, ako sa ceny stanovujú na dennej báze. Avšak, vďaka tomu, že v Železiarňach Podbrezová máme zmluvne zabezpečenú elektrickú energiu a plyn na dva roky dopredu, rok 2022 nás zachytil v dobrej kondícii. No táto situácia sa už opakovať nebude nielen v budúcom roku, ale ani v ďalších. Predpokladáme, že budeme nakupovať energie za vyššie ceny.

V závere roka 2022 však chcem skonštatovať jedno. Som mimoriadne spokojný a šťastný, že sme dosiahli historicky najlepší hospodársky výsledok. Mohli sme navýšiť mzdy našim zamestnancom o neuveriteľných sedemnásť percent. Potvrdením dobrých výsledkov sú aj vianočné balíčky, ktoré ste v závere roka dostali. Vo vedení sme sa rozhodli obdarovať balíčkom aj 1 700 našich bývalých zamestnancov, ktorí sa im určite tiež potešili.

Čo ma však trápi je skutočnosť, koľko si z vašej mzdy zoberie štát. Stačí si pozrieť výplatný lístok a musí vám byť smutno. Som za to, aby sme boli solidárni, ale také vysoké odvody, aké sú na Slovensku, majú so solidaritou len málo spoločného. Navyše, nemám dojem, že by si nás štátni úradníci alebo úradníci na úrovni Združenia miest a obcí Slovenska za to vážili. A nemyslím len vedenie, ale aj všetkých zamestnancov. Nenadobudol som ani pocit, že by politici v parlamente deklarovali, ako im záleží na zamestnancoch. Dokonca nepočúvam ani o tom, že im ide o udržanie pracovných miest. A pritom je to jediná cesta k prosperite krajiny. Politikom neustále rozprávam to isté už veľa rokov, no nikto to nechce počúvať. 

Zo strany Európskej únie sme pre budúci rok zatiaľ nedostali žiadnu pomocnú ruku, aby boli ceny elektrickej energie a plynu zásadne zmenené. Z toho vyplýva, že sa musíme starať o seba. Pre nás musia byť Železiarne Podbrezová na prvom mieste. Ako Američania hovoria, že najskôr Amerika, potom ostatní, aj na Slovensku by to malo platiť a držať by sa toho mali aj politici. Čiže najprv Slovensko, potom všetko ostatné. 

Vážení spolupracovníci,

v závere roka vám chcem poďakovať za odvedenú prácu. Zároveň vyslovujem presvedčenie, že v dobrej kondícii nastúpi naša spoločnosť aj do roku 2023 a úlohy, ktoré nám vyplývajú z obchodného a finančného plánu, sa nám podarí splniť.

Chcem poďakovať spolupracovníkom v predstavenstve, dozornej rade, ale aj všetkým zamestnancom a jednotlivým útvarom v železiarňach, pretože pracovali veľmi dobre. Výsledky sú toho dôkazom.

Ďakujem aj dcérskym spoločnostiam, ktoré dosiahli výborné až vynikajúce výsledky. Vedenie týchto spoločností si zaslúži pochvalu a úctu.

Ďakujem aj naším odberateľom za dôveru a schopnosť zapracovať ceny našich výrobkov do svojich predajných cien. Platobná disciplína je v tomto smere skutočne dobrá. 

Vážení spolupracovníci,

rok 2022 je, napriek všetkým nástrahám, pre Železiarne Podbrezová výnimočne dobrý, dosiahli sme historické výsledky a máme sa z čoho tešiť. Darí sa nám aj v iných oblastiach. Spomeniem náš futbalový klub, ktorý skončil po jeseni na štvrtom mieste v prvej lige. Verím, že od jari začne chodiť na zápasy viac ľudí. Neostáva nám nič iné, ako vybojovať účasť v niektorej z európskych súťaží a ukázať aj širšiemu okoliu, že nám funguje práca s mládežou a profesionálnymi futbalistami. 

Teší ma aj fungovanie školy a všetkých ostatných oblastí. Skrátka, všetko, čo robíme, robíme dobre. Mám z toho skutočne veľkú radosť.

Prajem vám pekné prežitie vianočných sviatkov v kruhu blízkych a veľa šťastia a dobrého zdravia do budúceho roku.