V čísle 22 dvojtýždenníka podbrezovan nájdete:

Záchranné zložky z celého kraja nacvičovali zásah v areáli starého závodu

Hasičské jednotky pri likvidácii simulovaného požiaru skladovacej haly. Foto: R. Rybovič

Desiatky profesionálnych i dobrovoľných hasičov, koordinácia dopravy príslušníkmi polície, zvuk sirén prichádzajúcich vozidiel a niekoľko zásahových úsekov. Avizované cvičenie v akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová preverilo pripravenosť integrovaného záchranného systému.

Taktické cvičenie so zriadením štábu Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici postavilo vo štvrtok, 20. októbra, do pozoru hasičov z celého kraja. Nácvik takéhoto charakteru musia absolvovať aspoň raz za dvanásť mesiacov. Tento rok bol jeho dejiskom starý závod podbrezovských železiarní. Voľba priestoru, kde sa cvičenie uskutoční, je prispôsobená Plánu hlavných úloh. Ten pre HaZZ zostavuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a v roku 2022 sa mal uskutočniť v priemyselných objektoch.

„Železiarne Podbrezová považujeme za jeden z najdôležitejších objektov priemyslu z hľadiska kritickej infraštruktúry a tiež celkového významu pre hospodárstvo štátu. Preto sme sa rozhodli cvičiť práve v tomto areáli,“ informoval plk. Ing. Dušan Hancko, krajský riaditeľ HaZZ v Banskej Bystrici. „Sme veľmi radi, že nám vedenie spoločnosti vyšlo v ústrety a sme im vďační za spoluprácu,“ zdôraznil.

Hasiči museli počas cvičenia vyhľadať a zachrániť zranenú osobu. Foto: M. Gončár

Prínos závodných hasičov

Podľa riaditeľa je bonusom aj skutočnosť, že naša spoločnosť má zriadený funkčný závodný hasičský útvar. „Z taktického hľadiska sa naň pozeráme ako na identickú jednotku v porovnaní s HaZZ. Navyše, s veľkou pridanou hodnotou. Výjazd podnikových hasičov je, rovnako ako v našom prípade, očakávaný do jednej minúty od vyhlásenia poplachu. Obrovským plusom je i fakt, že sídlia priamo v areáli spoločnosti, a tak dokážu veľmi rýchlo reagovať a vykonať prvotný zásah,“ pokračoval Hancko.

Počas taktického cvičenia bolo úlohou našich závodných hasičov vykonať prvotný zásah zameraný na likvidáciu požiaru. „Zároveň museli vyhľadať a zachrániť osobu, ktorá sa v mieste fingovaného nešťastia nachádzala. Je to veľmi dôležité, pretože na nás hasičov verejnosť často pozerá ako na tých, ktorí len chodia hasiť oheň. Ale práve v prvých minútach od vzniku požiaru, ktorý ešte nie je taký rozšírený, je nutná naša prítomnosť. Často sa totiž v zadymených priestoroch nachádzajú ľudia. Je potrebné ich zachrániť, poskytnúť im prvú pomoc a evakuovať z miesta nešťastia,“ vysvetlil riaditeľ.

Kým sa hasiči počas cvičenia v starom závode venovali záchrane osoby, medzitým sa požiar rozšíril na voľne uložený horľavý materiál a odtiaľ na konštrukciu objektu. „Táto situácia si vyžadovala nasadenie posíl a ďalších prostriedkov, ktoré postupne prichádzali z hasičských staníc Brezno, Závadka nad Hronom, Banská Bystrica, Zvolen či Rimavská Sobota. Tieto jednotky vytvárali zásahové úseky. Prvým bola likvidácia požiaru výrobnej haly vo vnútorných priestoroch, druhým likvidácia vonkajšieho požiaru skladovacej haly a tretím vytvorenie zásobovania hasiacou látkou – vodou,“ doplnil.

Hasiči natiahli hadice s vodou popod koľajnice, aby nebol obmedzený prejazd vlaku. Foto: T. Kubej

Aby mali hasiči cvičenie ešte náročnejšie, popasovať sa museli aj s ďalšou prekážkou, ktorá vznikla v dôsledku nepredvídaných okolností a v čase prebiehajúceho zásahu.

„Bol zaznamenaný únik kyslíka v priestoroch kyslikárne. Museli sme preskupiť existujúce sily a prostriedky, ktoré boli nasadené pri požiari. Časť profesionálov zo Závodného hasičského útvaru Železiarní Podbrezová a.s. bolo vyslaných preskúmať únik kyslíka.“ Z toho dôvodu došlo k zníženiu síl a prostriedkov určených na likvidáciu požiarov. Museli byť nasadené posily, aby bol požiar zahasený. Do areálu starého závodu tak prichádzali ďalší hasiči aj s potrebnou technikou. 

Po splnení všetkých úloh bolo cvičenie oficiálne ukončené.

Dôležitosť spolupráce

Cvičenia sa zúčastnili všetky zložky integrovaného záchranného systému, vrátane dobrovoľných hasičov z obcí Valaská a Bystrá. Podľa Hancka je súčinnosť jednotlivých zložiek extrémne dôležitá. „Pokiaľ by spolupráca nefungovala, dôjde k vážnym rizikám,“ upozornil. Opätovne pritom vyzdvihol prínos podnikových hasičov. Ako povedal, „domáci“ presne vedia, kde sa nachádzajú vypínače, ventily, rizikové miesta, zdroje vody, prípadne kanály.

Pri zásahoch je dôležitá súčinnosť všetkých záchranných zložiek. Foto: T. Kubej

„Pokiaľ nemáme podporu zo strany „domáceho“ manažmentu, tak je zásah veľmi zložitý. Jeho členov zaraďujeme k zložkám integrovaného záchranného systému a, navyše, patria medzi riadiaci štáb práve preto, aby k nám potrebné informácie operatívne tiekli. Musíme ich veľmi rýchlo vyhodnotiť a získať reálny obraz o tom, čo sa bude diať a aké situácie môžeme očakávať. Podstatou je minimalizovať následky nešťastia a zároveň zabrániť obmedzeniu, respektíve zastaveniu výroby v priemyselných objektoch. Včasným zásahom sa snažíme eliminovať škody vyvolané požiarom,“ dodal v závere.

Výsledky a celkové hodnotenia cvičenia budú známe do niekoľkých dní. V súčasnosti totiž prechádzajú podrobnou analýzou.