V čísle 1 dvojtýždenníka podbrezovan nájdete:
Prihovára sa vám Ing. Vladimír Soták, predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP a.s.

V porovnaní s konkurenciou sme najlepšie pripravení na krízové situácie

Vladimír Soták, predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP a.s. a Juraj Schmidt, predseda ZO OZ KOVO ŽP a.s. pri podpise Kolektívnej zmluvy na rok 2023. Foto: M. Gončár

Vážení spolupracovníci,

dovoľte, aby som vám, vašim rodinám a pracovným kolektívom zaželal na začiatku nového roka veľa zdravia, šťastia a nech sa nám všetkým darí. Prajme si, aby naša spoločnosť v tomto roku hospodárila aspoň čiastočne tak úspešne, ako tomu bolo v minulom. Čiastočne preto, lebo pred nami stojí jedna veľká neznáma, a tou sú ceny elektrickej energie a plynu. Je nutné pripomenúť, že väčšiu časť objemu energie a plynu máme zazmluvnenú. Napriek tomu dopady cien, ktoré budú reálne na dennej a komerčnej báze, v porovnaní s našimi zazmluvnenými, budú mať vplyv na to, či niečo zarobíme alebo budeme strácať. Otázkou je aj skutočnosť, ako sa nám podarí zabezpečiť predaj. Aj v tomto smere nás čaká niekoľko neznámych, najmä vplyv Číny v druhom polroku, keď sa skončia sankcie voči tejto krajine. Avšak, zásadnou vecou je, s ohľadom na ceny elektrickej energie a konečných výrobkov, či naši odberatelia dokážu akceptovať stanovené ceny za naše výrobky. V Európskej únii nie sme jediný výrobca bezšvíkových oceľových rúr valcovaných za tepla a ťahaných za studena. Musím však povedať, že zo všetkých konkurenčných firiem sme najlepšie pripravení na riešenie krízových situácií.

Vážení spolupracovníci,

v roku 2023 nebudeme naše investičné akcie obmedzovať. Kolektívnu zmluvu sme podpísali so zmluvným nárastom päť percent. Predpokladám, že nikto v spoločnosti nie je momentálne v stave, aby požadoval od nás väčší záväzok na zvýšenie miezd, pokiaľ nemáme zabezpečené všetky veci, ktoré do obchodného finančného plánu potrebujeme. Berieme do úvahy, že v roku 2022 sme mzdy zvýšili o sedemnásť percent a, navyše, v tomto mesiaci dostanete vyplatených 1 000 eur ako kompenzáciu problémov okolo nárastu cien elektriny a plynu. A to napriek tomu, že nejde o našu zodpovednosť, ale zodpovednosť štátu. Avšak, vzhľadom na dobré výsledky v minulom roku sme sa rozhodli, že tieto finančné prostriedky dostane každý zamestnanec akciovej spoločnosti. Prispeli sme aj dcérskym spoločnostiam a ich zamestnanci dostanú kompenzáciu vo výške 500 eur. Osobne mám radosť aj z toho, že sme v závere roka odovzdali mäsové balíčky nielen zamestnancom Železiarní Podbrezová, ale i pracovníkom v dcérskych spoločnostiach a aj viac ako 1 700 dôchodcom. Pretože, keď máme za sebou úspešný rok, je dobré myslieť aj na nich.

Vážení spolupracovníci,

som presvedčený, že všetky oblasti, ktoré zabezpečujeme a ktoré aj okrajovo súvisia s výrobným procesom a obchodom, budú v roku 2023 realizované. Rovnako som presvedčený, že Železiarne Podbrezová budú naďalej úspešnou spoločnosťou v rámci trhu Európskej únie a budú mať svoje stabilné miesto, svoju pomyselnú hviezdičku aj na mape sveta.

Do nového roku vám ešte raz prajem veľa zdravia, šťastia a nech sa nám všetkým spoločne darí.