Zamestnanci boli za vernosť odmenení hodinkami

Miloš Dekrét, člen Predstavenstva a výrobný riaditeľ ŽP a.s. odmeňuje jednu z jubilantiek. Foto: M. Gončár

Už tradične boli v závere uplynulého roka odmenení zamestnanci Železiarní Podbrezová a.s. (ŽP a.s.) a jej dcérskych spoločností, ktorí v podniku odpracovali tridsať rokov. Tento rok si hodinky a pamätné listy prevzalo celkovo 74 zamestnancov. Za dlhoročné pôsobenie im poďakovali zástupcovia vedenia spoločnosti a členovia Predstavenstva ŽP a.s. Miloš Dekrét a Ján Villim, ku ktorým sa pridal ocenený jubilant Ján Banas, predseda Dozornej rady ŽP a.s.

Slávnostné odovzdávanie, ktoré sa po dvoch pandemických rokoch opäť uskutočnilo v Dome kultúry ŽP, spestrila Dychová hudba Železiarne Podbrezová. Po odovzdaní hodiniek a pamätných listov sa prítomným prihovoril Miloš Dekrét, člen Predstavenstva a výrobný riaditeľ ŽP a.s. „Tridsať rokov je kus života. Všetci ste za ten čas verní podbrezovským železiarňam, za čo vám patrí veľká vďaka. Každá fabrika je úspešná vtedy, keď má šikovných a verných zamestnancov. A vy medzi nich patríte. Ďakujem vám za dobre odvedenú prácu počas týchto rokov. Prajem vám všetkým veľa zdravia a šťastia, aby sme sa aj naďalej stretávali. Taktiež vám želám mnoho osobných úspechov a nech sa vám splnia všetky plány a predsavzatia.“

Ján Villim, člen Predstavenstva a personálny riaditeľ ŽP a.s. blahoželá jubilantke. Foto: Milan GončárNásledne Ján Banas odovzdal pozdrav a poďakovanie od Vladimíra Sotáka, predsedu Predstavenstva a generálneho riaditeľa ŽP a.s. Doplnil ho Ján Villim, personálny riaditeľ ŽP a.s.: „Pripájam sa ku kolegom a ďakujem vám za roky v našej spoločnosti. Veľmi si vážime, že ste pre celý podnik oporou taký dlhý čas.“

Po slávnostnom odovzdaní pokračovalo príjemné pracovné predpoludnie priateľským posedením. Mnohí spomínali a bilancovali roky života v hutníckom závode. Zhodli sa, že prežili príjemné i ťažšie chvíle, ale vždy dokázali prekážky prekonať. S úsmevom na tvári a v duchu prichádzajúcich Vianoc si zaželali všetko dobré a ďalšie úspešné roky v pracovnom procese i osobnom živote.

Krátko po ocenení sme niektorých zamestnancov oslovili, aby sa s nami podelili o svoje dojmy a zaspomínali si na tri dekády v našej spoločnosti.

Ján Banas, predseda Dozornej rady ŽP a.s.: Za tridsať rokov som zažil veľmi veľa udalostí. Všetko sa zmenilo. V máji roku 1992 sa Železiarne Podbrezová transformovali na akciovú spoločnosť. Stratili vzťah k svojmu generálnemu riaditeľstvu v Prahe, ktoré sa nazývalo Hutnictví železa. Hlavná zmena spočívala v tom, že od mája do konca roka bežal v podniku medzi odbornými útvarmi transformačný proces, aby sme sa naučili robiť veci, ktoré sa dovtedy len pripravovali, prípadne sa robili v Prahe. Nastúpil som v závere roka s cieľom časť týchto povinností pokryť a robím to dodnes. Celý čas som bol na oddelení správy kapitálu, čo bolo nové oddelenie. Súviselo s tým, že ako akciovej spoločnosti nám vznikali nové povinnosti podľa súčasného obchodného zákonníka. Zobral som si za svoje, že prijmem zodpovednosť za to, aby sme tieto povinnosti splnili. Som spokojný, že sme to zvládli, i keď sa mohlo urobiť aj viac. Dnes sme skutočná akciová spoločnosť. Taká, ako sa pôvodne v transformácii predpokladalo. Je finančne stabilná, má slovenský manažment, perspektívu a veľmi rýchlo sa umiestnila na svetové trhy.

Miroslav Majer, ŽP EKO QELET a.s.: Myslím si, že tridsať rokov ubehlo veľmi, veľmi rýchlo. Z môjho pohľadu boli časy, ktoré boli pekné, ale i náročnejšie, ktoré sa museli zvládať najmä na manažérskych funkciách. Avšak, tridsať rokov bolo krásnych. Odvtedy sa ale veľa zmenilo. V Železiarňach Podbrezová som pracoval dvadsať rokov, desiaty rok pôsobím v dcérskej spoločnosti. Preto dokážem porovnať a viem, ako sa jednotlivé manažérske stratégie prenášali do ŽP EKO QELET. Rovnako viem, ako od začiatku mojej práce fabrika fungovala a aj celý systém ekonomiky. Osobne som prešiel viacerými útvarmi. Začínal som ako zvárací technológ v bývalej zvarovni rúr veľkých priemerov. Po siedmich rokoch som sa presunul na obchodné oddelenie a istý čas som pracoval v ŽĎAS-e. Nakoniec som pracoval i v zásobovaní. Odtiaľ som nastúpil do dcérskej spoločnosti ŽP EKO QELET.

Tatiana Ištvánová, ŽP Informatika s.r.o.: Tridsať rokov ubehlo veľmi rýchlo a takáto milá pozornosť určite každého poteší. Mám radosť, že podbrezovské železiarne takto fungujú aj v dnešnej zložitej dobe. My zamestnanci, ktorí pracujeme v ŽP Informatika sme radi, že máme také vedenie, ktoré nám roky vychádza v ústrety a naša spolupráca je vynikajúca. Predpokladám a verím, že takto to bude pokračovať aj naďalej.

Karol Rybár, valcovňa bezšvíkových rúr: Tridsať rokov ubehlo veľmi rýchlo, ani som si to nevšimol. Išlo to všetko postupne, rok po roku. Určite je veľmi príjemné, keď si zamestnávateľ na nás takto spomenul a ocenil nás peknými hodinkami, za čo mu ďakujem.
Zuzana Leitnerová, ťaháreň rúr: S prácou v železiarňach som spokojná a aj celkovo s podmienkami. Roky veľmi rýchlo ubehli, a toto obdobie bolo zaujímavé v osobnom i pracovnom živote. Veľa ľudí odišlo, ale prišli aj noví, no vždy sme sa vedeli dohodnúť. Aj v súčasnosti sme dobrá partia. Vyučila som sa ako sústružníčka a dnes pracujem v ťahárni rúr. Mám super kolegyne, na ktoré sa dá spoľahnúť. Ide o šikovné žienky a rovnako šikovní sú aj kolegovia, a to isté platí aj o šéfoch. Za tie roky som mala viacero majstrov, ale vždy sme boli zohratí a spolupráca bola na dobrej úrovni. Ďakujem za ocenenie našej práce. Využijem túto príležitosť a poďakujem pánovi Sotákovi, generálnemu riaditeľovi za pomoc, keď som mala chorú mamu. Veľmi si to vážim. Pozornosť v podobe hodiniek ma taktiež potešila. Nášmu podniku želám, aby ešte dlhé roky fungoval. Nám všetkým prajem veľa zdravia do ďalších rokov.

Pre jubilantov bolo pripravené aj občerstvenie. Pri spoločnom stretnutí spomínali a bilancovali roky vo fabrike. Foto: M. Gončár