V novembri odišli

do predčasného starobného dôchodku

Ján BERÁK
Milan KUREK
Jozef MARCINKO
Jozef OLOŠTIAK
Tibor SCHVARZBACHER
Jozef SYČ

V mene vedenia akciovej spoločnosti Železiarní Podbrezová im ďakujeme za odvedenú prácu a do ďalších rokov života želáme veľa slnečných dní.