Editoriál

V úvode nového roka si zvykneme dávať predsavzatia, ktoré majú napraviť naše prehrešky, povzniesť ducha alebo určiť novú dráhu nášmu životu. Každý z nás už zažil malé sklamanie, ak sa mu predsavzatie nepodarilo naplniť, no už len uvedomenie si vlastného nedostatku a vôľa ho napraviť nás posúva vpred.

Aj v redakcii firemných novín sme si dali niekoľko výziev, ktoré majú priniesť čitateľom pútavejšie príspevky, kvalitnejšiu informovanosť, ale aj „niečo nové“, čím by sme si získali väčšie množstvo pravidelných čitateľov. Človek mieni, Pán Boh mení, hovorí sa v jednom slovenskom prísloví. A veru, život často prináša nepredvídateľné okolnosti a mení nám plány zo dňa na deň. Stačí sa vrátiť do nedávnej minulosti a nájdeme niekoľko udalostí, ktoré bezprecedentne zasiahli do našich plánov a životov. Pandémia, mocenské konflikty, inflácia… S nimi si veľmi ťažko poradíme a ich vývoj môžeme len sledovať. Svoju energiu si radšej šetrime pre úlohy, ktoré ovplyvniť vieme a ktoré sa nás bytostne dotýkajú. Každý z nás v súkromí žije v rodine, má priateľov, venuje sa záľubám. V práci máme kolegov, s ktorými sa denne stretávame a trávime s nimi podstatnú časť dňa. Máme svoj mikrosvet a ten by mal byť pre nás dôležitý, jemu by sme mali venovať našu energiu. Každý tak, ako môže. Niekto vľúdnejším slovom, hlbším porozumením a iný zas písmom či obrázkom. Práve prostredníctvom písaného slova a fotografických snímok sa v redakcii Podbrezovanu budeme snažiť vstúpiť do vášho mikrosveta a urobiť ho krajším. K tomu nám môžete dopomôcť i vy, prostredníctvom dobrých tipov na reportáž. Veď okolo nás je množstvo podnetov, o ktorých je potrebné hovoriť. Poznáte veľa dobrých ľudí, ktorí by mali byť vzorom pre ostatných a viete aj o záľubách vašich kolegov, ktoré patria na stránky novín, aby ich snaha bola príkladom aj pre ostatných. Radi uverejníme aj vaše prvotiny z prózy či poézie. Vytvorme si spolu svoj podbrezovský mikrosvet, v ktorom bude budúcnosť krajšia, než ten, ktorý nám dennodenne líčia ostatné médiá.

V závere ďakujem redaktorom za ich obetavú prácu v minulom roku, dopisovateľom za dochvíľnosť, respondentom za ústretovosť. Tým z vás, ktorí sa zapájajú do súťaží prajem vytrvalosť, za ktorú raz príde odmena. Našim pravidelným čitateľom ďakujem za lojálnosť a sľubujem, že v novom roku vynaložíme v redakcii maximálne úsilie, aby ste vo firemnom plátku našli všetko, čo potrebujete vedieť.