V čísle 8 dvojtýždenníka podbrezovan nájdete:

Marian Kurčík: Dopyt po oceli mierne klesol

Vlaňajšok bol pre akciovú spoločnosť Železiarne Podbrezová (ŽP a.s.) mimoriadne úspešný. Aby sa rok 2023 aspoň čiastočne podobal predošlému, musí vedenie ŽP a.s. pozorne sledovať vývoj na trhu a hľadať vhodné riešenia.  V súčasnosti sa totiž vynára množstvo otázok, pričom nejasná budúcnosť bráni podrobnejším predikciám.

O aktuálnej situácii v spoločnosti, mzdách, investíciách a o vyhliadkach na nasledujúce mesiace sme sa rozprávali s Marianom Kurčíkom, podpredsedom Predstavenstva a ekonomickým riaditeľom ŽP a.s.

Hoci sa nachádzame už vo štvrtom mesiaci roka 2023, skúsme sa vrátiť naspäť a stručne zbilancovať vlaňajšok. Ako ho hodnotíte s odstupom času?

– Minulý rok sa zo začiatku javil komplikovane. Postupne sa ale karta obracala a nakoniec dopadol veľmi dobre. Čo sa týka výroby, tržieb a celkového hospodárskeho výsledku, pre podbrezovské železiarne bol najúspešnejší v novodobej histórii. Aj touto cestou by som sa chcel poďakovať všetkým zamestnancom, pretože sa podieľali na výsledku, ktorý sme pretavili aj v mzdovom raste. Ten mal takisto prívlastok rekordný.

Pred začiatkom roka 2023 vládli obavy a vynáralo sa množstvo otáznikov. Aká je situácia v súčasnosti?

– Celková situácia v biznise nie je o nič jednoduchšia v porovnaní s rovnakým obdobím spred roka. Všade okolo nás vládne neistota. Na Ukrajine je vojna, ceny energií sú vysoké, trápi nás inflácia a ešte máme aj nestabilnú vládu. Tieto aspekty vplývajú aj na hospodárenie Železiarní Podbrezová. 

Môžete byť konkrétny?

– Tento rok sa prejavuje znížením dopytu po oceli. Niekoľkokrát sme na pár dní odstavili výrobu, pretože máme vytvorené dostatočné zásoby. Tie sme vytvorili zámerne ešte minulý rok, kedy bola lacnejšia energia. Čo sa týka predaja, aj tu evidujeme pokles. V súčasnosti predávame mesačne štyri až päťtisíc ton ocele. Len pre porovnanie, v najlepších mesiacoch minulého roka to bolo desať až jedenásťtisíc.

Ako sú na tom jednotlivé výrobné prevádzkarne?

– Pomerne dobrá situácia je v prevádzkarni valcovňa bezšvíkových rúr, ktorá má momentálne dostatok zákaziek. Musím ale konštatovať, že v súčasnosti je veľký tlak na znižovanie cien. Horšia situácia je v prevádzkarni ťaháreň rúr, kde je zákaziek menej. Nejde však o výrazný pokles. Pohybuje sa od 10 do 15 percent. Riešime to znížením výroby počas víkendov. Slabšie je na tom aj oceliareň.

Máme za sebou prvý štvrťrok. Ako ho hodnotíte?

– Úvod roka môžeme charakterizovať ako pomerne dobrý. Horšie vyhliadky sú smerom k druhému kvartálu. Zníženie predaja ocele totiž ovplyvňuje aj naše réžie – či už výrobnú v oceliarni alebo aj celopodnikovú. Očakávame skomplikovanie situácie. Dôležité bude, ako sa udalosti vyvinú po 30. júni. Vtedy sa totiž končí dumping voči Číne. Spolu s ostatnými výrobcami ocele v Európe sa snažíme cez Európsku komisiu pretlačiť, aby bol dumping predĺžený. Pokiaľ by totiž zaplavila európsky trh čínska oceľ, znamenalo by to výrazné zníženie cien európskej ocele a tým aj dopad na celú našu ekonomiku. 

Ak by sa situácia výraznejšie zhoršila, máte pripravené riešenie?

– Napriek tomu, že v oceliarni i v ťahárni rúr je menej práce, v žiadnom prípade neuvažujeme o znižovaní stavu zamestnancov. Práve naopak. Stále hľadáme do výroby nových pracovníkov. Ak by bola situácia dlhodobo komplikovaná, riešiť ju budeme dovolenkami, prípadne vyplácaním šesťdesiatich percent zo mzdy.

Spomínate mzdy. V minulom roku ste ich zamestnancom ŽP a.s. zdvihli o rekordné percento a v Kolektívnej zmluve garantujete zvyšovanie aj v tomto roku. Môžu sa pracovníci tešiť aj na ďalšie odmeny?

– Kolektívnu zmluvu sme podpísali v závere uplynulého kalendárneho roka. Garantujeme v nej päťpercentný rast taríf. Keď k tomu prirátame prémie, pôjde o rast okolo šiestich percent. Taktiež plánujeme vyplácať dovolenkovú mzdu v júnovej výplate a v závere roka i vianočnú mzdu. Navyše, v porovnaní s vlaňajškom tvoríme vyššie rezervy. Výška spomínaných miezd závisí od inflácie a celkovej situácie na trhu a v našej spoločnosti.

Okrem zvyšovania miezd vedenie ŽP a.s. neustále investuje do rôznych oblastí. Aká je situácia v tomto smere?

– Napriek tomu, že je situácia komplikovaná, investujeme dosť výrazne. V minulom roku išlo o investície vo výške okolo 17 miliónov eur, v tomto bude ich hodnota ešte vyššia a pohybovať sa bude na úrovni 25 miliónov eur. Investujeme, predovšetkým, do nových technológií, do úspor energií či zamestnanosti. Snažíme sa získať peniaze aj z európskych fondov. Uvidíme, či budeme úspešní. V auguste máme v pláne veľkú odstávku v oceliarni, kde plánujeme opravu technológií. Potrvá asi tri týždne. Bude dôležité, aby sme mali pripravené zásoby pre valcovňu bezšvíkových rúr.

Hovorili ste o snahe získať prostriedky z európskych fondov. Od čoho závisí, či budú žiadosti o eurofondy úspešné?

– Predovšetkým od vlády Slovenskej republiky. Tá však nechce púšťať peniaze do rozvoja priemyslu, poľnohospodárstva alebo stavebníctva. Celkovo sú investície zo strany štátu do rozvoja spoločnosti nízke, čo sa môže časom vypomstiť. Za vedenie ŽP a.s. môžem sľúbiť, že sa budeme maximálne snažiť, aby mala naša fabrika budúcnosť. Aj preto vkladáme nemalé finančné prostriedky, aby sme boli úspešní nielen teraz, ale aj v ďalších rokoch.