Aj v minulosti prichádzali krízy a v Podbrezovej sme všetky zvládli

 

Vážení spolupracovníci,

dovoľte, aby som sa vám v období turbulentných zmien prihovoril. Chcem vám niektoré veci vysvetliť, aby ste im rozumeli a mohli spokojne pracovať. Ubezpečujem vás, že zo strany Predstavenstva Železiarní Podbrezová a.s. robíme všetko preto, aby sme sa prispôsobili skutočnostiam, s ktorými sa v súčasnosti stretávame. V prvom rade musím povedať, že minulý rok bol pre nás veľmi ťažký. V jednom období sme zákazky mali, potom ich bolo málo. Dobre viete, aká bola situácia. Napriek tomu si za výsledky, ktoré sme dosiahli minulý rok v našej spoločnosti, zaslúži každý jeden zamestnanec poďakovanie. Vďaka tomu sme vstupovali do roku 2021 ako fabrika, ktorá bola pripravená na mnohé zmeny.

V januári a februári začali narastať ceny všetkých vstupov. Najmarkantnejšie šrot, ktorého kupujeme a spotrebujeme veľa a nemôžeme bez neho fungovať. Jeho cena narastala v priebehu celého roka. Rovnako išli hore o desiatky percent všetky feroprísady a ďalšie materiály. Skutočnosť, že Železiarne Podbrezová nemali žiadne výpadky v týchto materiáloch, je pripísaná tomu, že pracujeme so zásobami aj na niekoľko mesiacov. Napríklad uhlíkové elektródy pre oceliareň máme nakúpené na celý budúci rok. Náš ekonomický úsek veľmi pružne reagoval na všetky zmeny a aj dnes môžeme bez problémov vyrábať, pretože nám nehrozí absencia vstupov. Čo je pre nás za posledné týždne mimoriadne nepriaznivé, je rast cien elektrickej energie a plynu. Tie nekontrolovateľne vystrelili a dnes lietajú na úrovni 130, 150 a aj 200 eur za megawatthodinu. To je šialené a neviem, prečo sa tak deje.

Podobne niekoľkonásobne vzrástla cena plynu. Musím povedať, že naša spoločnosť má na tento rok energiu zabezpečenú na 90 percent, dokupujeme len zvyšok. V súčasnosti pripravujeme zmenu podmienok nákupu elektrickej energie, následne aj plynu, aby sme ich mali zabezpečené na rok 2022, ale už uvažujeme aj nad rokmi 2023 a 2024. Verím, že pokiaľ dostaneme akceptovateľné podmienky, tak v priebehu októbra uzavrieme zmluvu s vybraným dodávateľom elektrickej energie. Sú to veľmi náročné rokovania, ale máme výhodu, pretože sme pre ktoréhokoľvek distribútora veľmi zaujímavý odberateľ.

Postrehli ste, že v uplynulých dňoch som sa zúčastnil tlačovej konferencie Klubu 500. Reagovali sme na obmedzenie výroby vo viacerých fabrikách, napríklad v Slovalcu alebo Dusle Šaľa. U nás sme k podobnému opatreniu pristúpiť nemuseli a verím, že do konca roka a ani v tom ďalšom nebudeme nútení také niečo realizovať. Musím povedať, že som veľmi nespokojný so vzájomnou komunikáciou ministerstiev hospodárstva, životného prostredia a financií. Problém je, že v oblasti cien elektrickej energie majú Železiarne Podbrezová zo zákona nastavené neférové podmienky. V minulosti kompetentní rozhodli, že aj tí, ktorí vyrábajú elektrickú energiu na svojich zariadeniach, budú platiť systémové poplatky rovnako, ako keby ju odoberali zo siete.

Spolu s ekonomickým riaditeľom sme absolvovali niekoľko diskusií s ministrom hospodárstva a predstaviteľmi Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Namiesto reakcie, že vydajú zo zákona novú vyhlášku a podmienky nastavia spravodlivo, sme sa dočkali len skutočnosti, že problém neriešia. Budúci týždeň sa na Úrade vlády uskutoční rokovanie na úrovni tripartity. Zúčastním sa ho aj ja. Bude priestor, aby sme problémy, ktoré sa nás dotýkajú v oblasti elektrickej energie, mohli odprezentovať a žiadať vládu o nápravu.

Vážení spolupracovníci,

chcem vás ubezpečiť, že neexistuje možnosť, aby sme v tomto boji poľavili, pretože si uvedomujeme jeho dôležitosť. Celý rok sme riešili rast cien na strane vstupov. Náš obchodný úsek odviedol fantastickú robotu v oblasti komunikácie s našimi odberateľmi a so všetkými dcérskymi spoločnosťami. Naši obchodníci dvíhali ceny výrobkov v maximálnej možnej miere na úroveň, akú dokázal trh akceptovať. Skutočnosť, že v septembri sme sa prehupli do kladného hospodárskeho výsledku dokazuje, že produkty boli kvalitné a dnes ceny našich výrobkov patria k najvyšším na svete. Je potrebné dodať, že my túto cenu kompenzujeme nielen kvalitou, ale aj včasnosťou našich dodávok.

Vážení spolupracovníci,

nedá mi nespomenúť aj súčasnú otázku ochorenia Covid-19. Nerozumiem, prečo na Slovensku, keď boli dovolenky a ľudia cestovali hore-dole po svete, bola pandemická situácia hodnotená úplne inak ako je tomu teraz. O číslach, ktoré nám každý deň vláda prostredníctvom médií predkladá, mám vážne pochybnosti. Aj v minulom roku bolo nakoniec povedané:

„Prepáčte, my sme sa v niektorých číslach zmýlili.“ Som presvedčený, že aj teraz sú počty nedôveryhodné. Nevidím dôvod na paniku. Celé desiatky rokov nastupovali v tomto období chrípky a epidémie. Na všetko existovali lieky. Dnes je pandémia prezentovaná tak, že keď nebudeme očkovaní na 80 percent, tak je to zlé a rozdeľujeme ľudí na očkovaných a neočkovaných. Mali by sme ich rozdeľovať na zdravých a chorých. Chorí by mali byť liečení, mali by komunikovať s lekármi tak, aby boli čo najskôr zdraví.

Vážení spolupracovníci,

aj v minulosti prichádzali krízy. A všetky sme zvládli. Aj rok 2021 v Podbrezovej zvládneme. Pokiaľ sa nestane nič mimoriadne, vo vedení vieme, že rok ukončíme s kladným hospodárskym výsledkom. Vďaka dobrému hospodáreniu vyplatíme ľuďom vianočné odmeny, čo je veľmi dôležité. Teraz sa začína diskusia s našimi odborármi o tom, ako postavíme kolektívnu zmluvu na budúci rok. Uvažujeme s primeraným nárastom miezd. Ale to, čo podpíšeme na papieri, musí mať hlavu i pätu. Musíme vychádzať z reálnych skutočností, ktoré sú dnes známe. Ak bude budúci rok lepší, viete veľmi dobre, že prvým, komu dáme peniaze, ste vy – naši zamestnanci. Bude tomu tak v tomto roku, v budúcom a aj v ďalšom. Nevidím dôvod, prečo by sme našu filozofiu v riadení firmy mali meniť.

Čo na nás negatívne vplýva, je správanie sa slovenskej vlády. Je pre mňa nepochopiteľné, že štát má k dispozícii toľko finančných prostriedkov ako v histórii žiadna iná vláda nemala a neuvoľňuje ich pre firmy tak, aby sa posilňovala konkurencieschopnosť priemyslu. Aby podniky získali peniaze aj na vedu, výskum a na modernizáciu svojej výroby. Zvýšila by sa efektívnosť a tiež produktivita práce.

Môžem vás ubezpečiť, že plán investícií, ktorý je spracovaný na obdobie piatich rokov, naplníme. Aj dnes máme zabezpečené dostatočné finančné prostriedky na prefinancovanie vstupov a investícií, ktoré zrealizujeme v budúcom roku. Tie sú súčasťou päťročného plánu.

Výrobu v našom závode vysoké ceny vstupov neobmedzili. Ak sa nič mimoriadne nestane, tak spoločnosť vykáže ku koncu roka 2021 kladný hospodársky výsledok.

Dôležitá je finančná stabilizácia spoločnosti a príprava na všetky problémy, ktoré budeme musieť riešiť. Verím, že nájdeme spôsob, ako sa s nimi vysporiadať tak, aby Železiarne Podbrezová dosahovali maximálne hospodárske výsledky.

Chcem vás poprosiť, aby ste pristupovali k plneniu výrobných úloh, pracovnej a technologickej disciplíne tak, aby sme pokračovali v režime, v akom fungujeme. Mrzí ma, že máme v tomto roku veľa prípadov, keď prichádzajú zamestnanci na pracovisko pod vplyvom alkoholu. Každý rok sa stávajú úrazy. Nie je dobré, ak niekto utrpí zranenie pri výkone svojej profesie. My predsa chceme, aby každý, kto príde do práce zdravý, z nej zdravý aj odišiel.

Pre Železiarne Podbrezová a.s. je dôležité, aby sme plnili úlohy, ktoré nám prináležia – vyrábať bezšvíkové oceľové rúry a predávať ich v Európe i vo svete. Verím, že sa nám bude dariť. V žiadnom prípade si nemyslím, že by u nás mala byť akákoľvek nervozita z toho, čo sa deje.

Na záver by som vám všetkým chcel popriať dobré zdravie, aby vás neohrozovala chrípka ani covid a mohli ste chodiť spokojne do práce. Verím, že okres Brezno sa nedostane do situácie, že by ho označovali za problematický a pridelili mu čiernu farbu. Ak niekoho postihne choroba, som presvedčený, že nemocnica v Brezne vie poskytnúť dostatočnú pomoc tak, ako si občan Slovenskej republiky zaslúži.