Žeriav Beneš doslúžil, na jeseň ho nahradí nový

Demontovaný nosník žeriavu č. 317 (Beneš). Foto: P. Gernic

Mostový desaťtonový žeriav Beneš, s číselným označením 317, využívaný v homogenizačnom šrotovom poli pri starom závode, bol v uplynulých dňoch demontovaný a zlikvidovaný. Železiarňam Podbrezová slúžil dvadsať rokov a bol určený na výkladku a nákladku šrotu z nákladných áut a železničných vagónov. V roku 2006 prešiel generálnou opravou a fungoval doteraz.

O jeho likvidácii nebolo vopred rozhodnuté. Žeriav ale vykazoval znaky poruchy, preto bola nariadená jeho hĺbková kontrola. Počas generálnej opravy žeriavovej dráhy boli pri obhliadke zistené viaceré závažné poškodenia.

„Najzávažnejšími poškodeniami boli praskliny priečnikov okolo zvarov a uchytenia mosta. Tieto praskliny sme dali preveriť pomocou defektoskopie. Realizovali sme jednotlivé skúšky v spolupráci s geodetickou firmou Geo Žilina,“ informoval Ivan Strigáč, prevádzkový technik zdvíhacích zariadení v prevádzkarni oceliareň.

Ako ďalej vysvetlil, následne na žeriave Beneš kontrolovali priehyb (pružný, trvalý). Na hák kladnice bola pomocou viazacích prostriedkov zavesená platňa s váhou 11 500 kilogramov, čím bola nosnosť žeriava prevýšená o 15 percent podľa normy pre vykonanie skúšky priehybu. „Geodeticky sme premerali stav pred, čiže bez záťaže, následne so záťažou a posledné meranie sme vykonali opäť bez záťaže. Po vyhodnotení všetkých meraní bol zistený trvalý priehyb žeriava, ktorý nedovoľuje jeho ďalšie používanie pre bezpečnú a plynulú prevádzku,“ pokračoval I. Strigáč.

Nutná demontáž

Po zhodnotení aktuálneho stavu sa dospelo k záveru, že žeriav nemôže byť ďalej prevádzkovaný, pričom bolo nutné prihliadať na predpísané normy. Preto bolo rozhodnuté o jeho demontáži. Realizovala ju firma KPK spol. s.r.o., ktorá našej spoločnosti dodá nový.

Žeriav od firmy KPK spol. s.r.o. je už vo výrobe a s jeho montážou by sa malo začať začiatkom októbra.

Obmedzenia nie sú

Napriek neplánovanej likvidácii žeriava nie je realizácia pravidelných úloh na šrotovom poli obmedzená.

Vďaka promptnej reakcii zainteresovaných je spracovanie vstupnej suroviny bezproblémové. Namiesto Beneša je v súčasnosti viac využívaný žeriav číslo 177 s rokom výroby 1976, ktorý je v pláne výmeny.

Realizovať práce pomáha aj kolesový nakladač Fuchs. „Ide o hydraulický stroj, ktorý je vybavený  drapákom, pomocou ktorého zabezpečuje plynulú vykládku šrotu,“ dodal I. Strigáč.