Študenti brigádujú vo výrobe aj v jesenných mesiacoch

 

Väčšina žiakov už má skúsenosti s prácou v závode.

Železiarne Podbrezová a.s. ponúkajú možnosť brigády pre študentov aj v tomto období. Tí pri súčasnom raste dopytu a nárokom na výrobný proces aspoň z časti nahrádzajú chýbajúcich kvalifikovaných pracovníkov. Vďaka tejto možnosti si žiaci môžu privyrobiť vo valcovni rúr alebo v ťahárni.

„Záujemcovia musia najskôr absolvovať príslušné školenia, poučenia a lekársku prehliadku. S týmito potrebnými náležitosťami sme začali už v septembri. K prvému októbrovému dňu sme prijali desať študentov, o týždeň ďalších troch, čiže dokopy máme trinásť brigádnikov. Momentálne riešime novembrové termíny a už teraz sa nám hlási deväť ľudí. Z aktuálneho počtu študentov u nás už deviati počas letných mesiacov tohto roka pracovali,“ informovala Mgr. Martina Ťažká z odboru personalistiky a miezd. Zároveň doplnila, že ďalší študenti sa postupne nahlasujú. Brigádnici pritom, podľa zákona, nesmú odpracovať viac ako dvadsať hodín týždenne, preto sú zmluvy nastavené iba na víkendové dni.

Jesenné a zimné brigády nie sú v našej spoločnosti úplnou novinkou. Už v minulosti existovala táto možnosť a študenti ju radi využívali. „Prvé dohody o brigádnickej práci študenta boli uzatvorené v januári 2019. Lenže prišla pandémia a všetko bolo pozastavené. Študenti síce mali pouzatvárané zmluvy, ale veľmi sme ich prácu nevyužívali,“ pokračovala.

Výhodou letná brigáda

Väčšina študentov už má skúsenosť s prácou vo výrobe. Je to výhoda nielen pre nich, ale aj pre našu spoločnosť. Brigády pritom nie sú iba pre žiakov z našich škôl. Prihlásiť sa môžu aj iní študenti. Podmienkou je dovŕšenie osemnásteho roku života.

„Z celkového počtu prihlásených máme tri študentky. Dve sú naše gymnazistky a jedna je vysokoškoláčka a zároveň naša bývalá gymnazistka. Tiež u nás v lete pracovala a teraz na jeseň sa opäť prihlásila,“ oboznámila nás M. Ťažká, ktorá následne doplnila, že uprednostnení sú vždy naši študenti a až potom tí z ostatných škôl.

Rýchly proces

Študentov, ktorí majú záujem o prácu v Železiarňach Podbrezová a.s., motivuje okrem štipendia, finančného ohodnotenia či ďalších výhod aj fakt, že všetky potrebné úkony a príslušné náležitostí vybavia v jeden deň. Od absolvovania lekárskej prehliadky, cez vstupné školenie novoprijatých zamestnancov, až po podpis zmluvy.

„Rozhodli sme sa, že nástupy budeme robiť dvakrát do mesiaca, nakoľko pri vstupnom školení sú potrební až traja školitelia. Študentov Súkromnej strednej odbornej školy školíme počas ich výkonu praxe. Pri gymnazistoch cez vyučovanie. Všetko je vopred dohodnuté tak, aby zbytočne nevynechávali hodiny v škole. Nemôžeme ich jednoducho zobrať, kedy chceme,“ upozornila. Je potrebné dodať, že zmluvy sú uzatvorené na konkrétny termín. V tomto smere je rozdiel, či daný študent už štúdium na strednej škole končí alebo nie. „Končiace ročníky majú zmluvy uzatvorené do 31. mája, nekončiace do 30. júna,“ dodala.

Brigádnici sa zaúčajú desať pracovných zmien. Preto je výhodnejšie, keď u nás už pracovali. Personálne sa ich snaží zaradiť vždy tam, kde majú určitú skúsenosť. Aj takýmto spôsobom sa mladí pripravujú na možnú budúcu kariéru v železiarňach. „Keď skončí študent štvrtý ročník, ponúkame mu ihneď pracovnú zmluvu, aby mohol ďalej pracovať ako zamestnanec našej spoločnosti.“

Spolupráca so školou

Budúcich brigádnikov určite zaujíma, aký je postup od prihlásenia sa do práce až po samotný nástup do danej prevádzkarne.

„Záujemca o brigádu absolvuje lekársku prehliadku a vybaví si aj ostatné náležitosti spojené s uzavretím pracovnej zmluvy,“ vysvetlil Ing. Václav Kortán, špecialista systému kvality v prevádzkarni ťaháreň rúr, ktorý brigádnikov koordinuje. Celá koordinácia prebieha tak, že prevádzkareň najskôr posiela do školy týždňovú požiadavku na brigádnikov. Žiakom je táto požiadavka sprístupnená cez školský informačný systém. Tí sa na základe svojho rozhodnutia prihlásia na danú pracovnú pozíciu a zmenu.

„Naplnenú požiadavku s menami prihlásených žiakov potom koordinátor rozošle príslušným majstrom,“ doplnil V. Kortán a dodal: „Výhodou je, že keď u nás už pracovali, tak vedia, čo majú robiť. Ale i tak musia minimálne tri pracovné zmeny odpracovať pod dozorom inštruktora. Potom študenti absolvujú preskúšanie podľa platných predpisov a po jeho úspešnom zvládnutí už pracujú samostatne. Snažili sme sa celý systém vymyslieť pre všetkých čo najjednoduchšie.“

Brigádnici sú spokojní

Brigády v našich závodoch sú spájané predovšetkým s letnými mesiacmi. Žiaci preto privítali, že si môžu privyrobiť aj mimo sezóny. „Na víkendové brigády chodím kvôli peniazom, ale aj skúsenostiam. Naša práca je dobre prepojená s praxou. Som na ňu z leta už zvyknutý, čiže v tomto smere nie je žiaden problém,“ povedal brigádnik Juraj Pajer. Nevylúčil, že nadobudnutú prax a skúsenosti využije aj v budúcnosti. „O rok v lete už budem mať po štúdiu, takže dostanem ponuku na trvalý pracovný pomer. Uvidím ešte aké budú možnosti. Ak by som aj odišiel mimo, nie je vylúčené, že sa o pár rokov vrátim naspäť,“ dodal.

V podobnom duchu sa vyjadril aj ďalší z radov študentov Lukáš Prašovský: „Brigáda v železiarňach je dobrou príležitosťou niečo sa naučiť a zároveň si popri škole privyrobiť. Chcel by som brigádovať čo najdlhšie a ak bude možnosť, po škole sa vo fabrike aj zamestnať.“

Brigády sa u študentov tešia obľube, žiaci majú možnosť získať nielen prax, niečo si zarobiť, ale zároveň aj pomôcť spoločnosti plniť stanovené výrobné limity. Pritom mladým podľa zákona prislúcha mnoho výhod, takže brigádovať v Železiarňach Podbrezová a.s. sa rozhodne oplatí.