Zľava: Daniel Jacko, Dávid Kurek, Tomáš Komora, Peter Golian a Erik Škôlka si na záver školského roka prevzali certifikáty a finančné odmeny. Foto: J. Čief

2017_14_Kurz-programovania

Zdieľanie a sociálne siete: