24.10.2016 12:28:14
Železiarne Podbrezová

**** aktuálne číslo *** najnovšie články zo života Železiarní Podbrezová, a.s. a ŽP Group ***

Home Icon
Výmena hydraulického regulátora malej Francisovej turbíny
Stredné opravy technologického zariadenia vo vodných elektrárňach sú každoročne naplánované na začiatok jesenných mesiacov, spravidla to býva september a prvá polovica októbra. ...
číslo: 21 | ročník: LXXII | vyšlo: 21.októbra 2016 | autor (zdroj): Milan Medveď, vedúci strediska energetika starý závod | celý článok »»
Home Icon
Veľtrh - Tohtoročný bol najväčší od roku 2012
Medzinárodný strojársky veľtrh (MSV) vytvára priestor, v ktorom sa stretávajú významní strojárski hráči. Veľtrh je pre výrobcov bránou do sveta, a to prostredníctvom ich výrobkov a zručností. ...
číslo: 21 | ročník: LXXII | vyšlo: 21.októbra 2016 | autor (zdroj): Ing. Marcel Adamčák, PhD. | celý článok »»
Home Icon
Unikátna ozubnicová trať slávi stodvadsať rokov
Medzi viaceré ozubnicové železnice normálneho rozchodu, postavené v čase prelomu 19. a 20. storočia na území rakúsko-uhorskej monarchie, patril aj úsek Bánovo – Zbojská – Pohronská Polhora miestnej železnice Podbrezová – Brezno – Tisovec, sprevádzkovaný v roku 1896. ...
číslo: 21 | ročník: LXXII | vyšlo: 21.októbra 2016 | autor (zdroj): Z podkladov: na www.zubacka.sk, www.vlaky.net, publikácie Mgr. R. Lacku „Ozubnicová trať...“, v spolupráci s Ing. P. Krajanom spracovala O. Kleinová | celý článok »»
Group Icon
ŽP GASTRO - Náročný bol pre mňa posledný kilometer
Na 93. Medzinárodnom maratóne mieru (MMM) v Košiciach bežala v štafete, ktorá skončila na peknom deviatom mieste, aj zamestnankyňa ŽP GASTRO servis, s.r.o., Veronika Pančíková:...
číslo: 21 | ročník: LXXII | vyšlo: 21.októbra 2016 | autor (zdroj): Mgr. Oľga. Kleinová | celý článok »»
Group Icon
Tále a.s. - Reštvrácia hotela Stupka
Tále a.s. - Reštvrácia hotela Stupka ...
číslo: 21 | ročník: LXXII | vyšlo: 21.októbra 2016 | autor (zdroj): v texte | celý článok »»
Open book Icon
Žiaci sa stretnú so situáciami, ktoré idú teraz do popredia a budú mať možnosť naučiť sa to, s čím by sa inde nestretli
Do výzvy Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR „ financovanie rozvojových projektov na podporu budovania centier odborného vzdelávania a prípravy na rok 2016“, sa zapojili aj Železiarne Podbrezová, ako zriaďovateľ SSOŠH ŽP, prostredníctvom oddelenia riadenia projektov. ..
číslo: 21 | ročník: LXXII | vyšlo: 21.októbra 2016 | autor (zdroj): Oľga Kleinová | celý článok »»
Reminder Icon
Ľudia v železiarňach
V predvečer Mesiaca fotografie naša fotografka Anna Nociarová vystavuje svoje fotografie v Meštianskom dome Horehronského múzea v Brezne. ...
číslo: 21 | ročník: LXXII | vyšlo: 21.októbra 2016 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Reminder Icon
Jesenná lekáreň
V tomto období sú dni kratšie, chladnejšie a slnko je čoraz menej intenzívne. Liečivé rastliny a stromy nám odovzdajú svoje plody, ktoré sú zdrojom nášho zdravia počas celej zimy. ...
číslo: 21 | ročník: LXXII | vyšlo: 21.októbra 2016 | autor (zdroj): z internetu spracovala Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Reminder Icon
Spomienky a poďakovania
„Už ďalší rok prešiel, čas smutných spomienok si nás našiel. Usychá slza na líci, spomienka vlaží myseľ blízkych…“ ...
číslo: 21 | ročník: LXXII | vyšlo: 21.októbra 2016 | autor (zdroj): v texte | celý článok »»
Graphic Icon
Zomrel prvý slovenský prezident Michal KOVÁČ
Dňa 5. októbra 2016 vo veku 86 rokov zomrel prvý slovenský prezident Michal KOVÁČ, ktorý bol zvolený v roku 1993 a zastával najvyššiu funkciu do roku 1998.
Česť jeho pamiatke! ...
číslo: 21 | ročník: LXXII | vyšlo: 21.októbra 2016 | autor (zdroj): v texte | celý článok »»
Graphic Icon
V ambulancii všeobecného lekára ŽP ordinuje od 10. októbra 2016 MUDr. Eva Murínová
V Ambulancii všeobecného lekára Železiarní Podbrezová ordinuje od 10. októbra 2016 MUDr. Eva Murínová v ordinačných hodinách pondelok až piatok od 6.30 – 12. hod. a od 12.30 – 14.30 hod. ...
číslo: 21 | ročník: LXXII | vyšlo: 21.októbra 2016 | autor (zdroj): v texte | celý článok »»
Graphic Icon
Zimný čas
Nastane 30. októbra 2016, kedy vrátime hodinové ručičky z tretej na druhú hodinu. ...
číslo: 21 | ročník: LXXII | vyšlo: 21.októbra 2016 | autor (zdroj): redakcia | celý článok »»
Write Icon
FUTBAL - S TRNAVOU
FUTBAL - S TRNAVOU ...
číslo: 21 | ročník: LXXII | vyšlo: 21.októbra 2016 | autor (zdroj): M. Kubove | celý článok »»
Write Icon
REKORDY V INTERLIGE
Piate kolo Interligy prinieslo pre hráčov Kolkárskeho oddielu ŽP Šport Podbrezová (KO ŽP Šport) opäť dvojzápas v Českej republike, tento raz v Rokycanoch, resp. v Prahe, s domácim Slavojom. ...
číslo: 21 | ročník: LXXII | vyšlo: 21.októbra 2016 | autor (zdroj): M. Kozák | celý článok »»
Write Icon
Striebro zo Svetového pohára 2016
Tím mužov Kolkárskeho oddielu ŽP Šport Podbrezová získal striebro na Svetovom pohári 2016 v talianskom Bolzáne. Ženy skončili na 8. mieste. ...
číslo: 21 | ročník: LXXII | vyšlo: 21.októbra 2016 | autor (zdroj): J. Kozák | celý článok »»
Cooking Icon
Jedálny lístok 24. – 30.10.2016 a Jedálny lístok 31.10. – 6.11.2016
Jedálny lístok 24. – 30.10.2016 a Jedálny lístok 31.10. – 6.11.2016
číslo: 21 | ročník: LXXII | vyšlo: 21.októbra 2016 | autor (zdroj): ŽP Gastroservis, s.r.o. | celý článok »»