16.1.2017 15:52:53
Železiarne Podbrezová

**** aktuálne číslo *** najnovšie články zo života Železiarní Podbrezová, a.s. a ŽP Group ***

Home Icon
Editoriál
Začal sa písať rok 2017. Čo nám prinesie, aký bude? To dnes nikto z nás nevie. Túžime však, aby bol lepší ako tie predchádzajúce, aby sme mali dostatok práce a aby sme boli všetci zdraví a spokojní. ...
číslo: 1 | ročník: LXXIII | vyšlo: 13.január 2017 | autor (zdroj): O. Kleinová noviny@zelpo.sk | celý článok »»
Home Icon
Na prahu nového roka - Prihovára sa Ing. Vladimír Soták
Vážení spolupracovníci,
v novom roku prajem vám, vašim rodinám, aj kolektívom na pracoviskách, pevné zdravie a veľa šťastia. ...
číslo: 1 | ročník: LXXIII | vyšlo: 13.január 2017 | autor (zdroj): Ing. Vladimír Soták, predseda Predstavenstva ŽP | celý článok »»
Home Icon
S akými predsavzatiami vstupujete do nového roku?
Ing. Vladimír SOTÁK, vedúci odboru predaja a marketingu
- Všetkým kolegom a spolupracovníkom prajem v novom roku pevné zdravie, pohodu v rodinách a veľa pracovných úspechov. ...
číslo: 1 | ročník: LXXIII | vyšlo: 13.január 2017 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Home Icon
V tomto roku si pripomíname
165. výročie
- odvtedy, ako sa v osade Podbrezová začalo s výstavbou prvých bytov pre zamestnancov železiarní ...
číslo: 1 | ročník: LXXIII | vyšlo: 13.január 2017 | autor (zdroj): archív redakcie | celý článok »»
Group Icon
Ako hodnotíte uplynulý rok a čo očakávate od toho nového?
Ing. Ján GABOŇ, generálny riaditeľ
- Z pohľadu našej spoločnosti možno uplynulý rok hodnotiť ako veľmi náročný, no zároveň bol aj rokom úspešným. Popri plnení hospodárskeho výsledku bol charakteristický nárastom realizácie projektov, výkonov smerovaných do skupiny ŽP Group. ...
číslo: 1 | ročník: LXXIII | vyšlo: 13.január 2017 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Group Icon
„V tomto roku pôjde o veľa“
Vážení športoví priatelia, priblížim vám hodnotenie roka 2016 z pohľadu riaditeľa ŽP Športu, a.s. a zároveň priblížim predstavy do budúcnosti. ...
číslo: 1 | ročník: LXXIII | vyšlo: 13.január 2017 | autor (zdroj): Ing. Jozef Marčok, riaditeľ ŽP ŠPORT, a.s. | celý článok »»
Open book Icon
Bodka za úspešným projektom
Koncom mája sme vás informovali o úspešnom vypracovaní projektu „Zviditeľni svoj alarm a event“, ako podnet na modernizáciu vyučovacieho procesu pod názvom „Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2016“. ..
číslo: 1 | ročník: LXXIII | vyšlo: 13.január 2017 | autor (zdroj): Ing. Lucia Vojčíková učiteľka odborných predmetov | celý článok »»
Open book Icon
Krajské majstrovstvá stredných škôl vo futsale
Žiaci Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej Železiarne Podbrezová sa zúčastnili 13. decembra 2016 krajského kola vo futsale stredných škôl v Detve, kde sme sa prebojovali po víťazstvách v okresnom a regionálnom kole. ...
číslo: 1 | ročník: LXXIII | vyšlo: 13.január 2017 | autor (zdroj): Mgr. Tomáš Kvačkaj | celý článok »»
Spring Icon
Ďakujeme
Ďakujeme podpredsedovi Predstavenstva ŽP a.s. a ekonomickému riaditeľovi Ing. Marianovi Kurčíkovi a jeho manželke za rýchlu a nezištnú pomoc pri zabezpečovaní zdravotnej pomoci pre manželku a mamu. ...
číslo: 1 | ročník: LXXIII | vyšlo: 13.január 2017 | autor (zdroj): v texte | celý článok »»
Spring Icon
Právny odbor - referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje
Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s. a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. ...
číslo: 1 | ročník: LXXIII | vyšlo: 13.január 2017 | autor (zdroj): Ing. Soňa Roštárová | celý článok »»
Reminder Icon
Blahoželáme jubilantom - v januári
Blahoželáme jubilantom - v januári ...
číslo: 1 | ročník: LXXIII | vyšlo: 13.január 2017 | autor (zdroj): Personálny odbor | celý článok »»
Reminder Icon
„To najcennejšie čo železiarne majú, je štastie na ľudí, odborníkov z rôznych oblastí „
Prvý vianočný darček si za pracovnú vernosť prevzalo päťdesiatsedem zamestnancov Železiarní Podbrezová a.s. a dcérskych spoločností – ZANINONI Slovakia, s.r.o. a ŽP Informatika s.r.o, tri dni pred Štedrým dňom. ...
číslo: 1 | ročník: LXXIII | vyšlo: 13.január 2017 | autor (zdroj): Viera Kúkolová | celý článok »»
Reminder Icon
Šachťák 2016
Aj v roku hutníci usporiadali 24. novembra tradičnú slávnosť Šachťák. Je to slávnosť nadväzujúca na tradície vzniknuté pri založení prvej Banskej akadémie v Banskej Štiavnici 1762. ...
číslo: 1 | ročník: LXXIII | vyšlo: 13.január 2017 | autor (zdroj): D. Oráč | celý článok »»
Reminder Icon
Zimná krajina
Zimná krajina ...
číslo: 1 | ročník: LXXIII | vyšlo: 13.január 2017 | autor (zdroj): | celý článok »»
Reminder Icon
Z novoročnej pranostiky
Ak Nový rok pripadne na nedeľu, bude mierna zima. ...
číslo: 1 | ročník: LXXIII | vyšlo: 13.január 2017 | autor (zdroj): | celý článok »»
Reminder Icon
Odišli do predčasného starobného dôchodku – v decembri
Odišli do predčasného starobného dôchodku – v decembri ...
číslo: 1 | ročník: LXXIII | vyšlo: 13.január 2017 | autor (zdroj): Personálny odbor | celý článok »»
Reminder Icon
Spomienky a poďakovania
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom, spolupracovníkom, známym a ostatným, ktorí sa prišli rozlúčiť na poslednej ceste s našim drahým synom, manželom, otcom, starým otcom a bratom ...
číslo: 1 | ročník: LXXIII | vyšlo: 13.január 2017 | autor (zdroj): v texte | celý článok »»
Graphic Icon
Naše daňové povinnosti v januári 2017
Každý z nás by mal vedieť skutočnosť, že obce a mestá určujú povinnosti svojich občanov všeobecne záväznými nariadeniami. Jednou z prvých ročných daňových povinností je priznať nehnuteľnosti pre účely ich zdanenia, nahlásenie zmeny počtu osôb,...
číslo: 1 | ročník: LXXIII | vyšlo: 13.január 2017 | autor (zdroj): Ing. Alena Kvačkajová, vedúca Odboru riadenia daní a účtovníctva | celý článok »»
Graphic Icon
Pozývame vás
Na zápas Interligy v kolkoch mužov, ktorý sa uskutoční 15. januára o 10. hodine v kolkárni Domu športu ŽP. ...
číslo: 1 | ročník: LXXIII | vyšlo: 13.január 2017 | autor (zdroj): | celý článok »»
Cooking Icon
Jedálny lístok 16. – 22.1.2017 a Jedálny lístok 23. – 29.1.2017
Jedálny lístok 16. – 22.1.2017 a Jedálny lístok 23. – 29.1.2017
číslo: 1 | ročník: LXXIII | vyšlo: 13.január 2017 | autor (zdroj): ŽP Gastroservis, s.r.o. | celý článok »»