1.5.2017 00:22:09
Železiarne Podbrezová

**** aktuálne číslo *** najnovšie články zo života Železiarní Podbrezová, a.s. a ŽP Group ***

Home Icon
Česť jeho pamiatke
V utorok, 4. apríla 2017, sme sa rozlúčili s Ing. Jánom GRESCHNEROM, ktorý nás navždy opustil vo veku nedožitých 87 rokov....
číslo: 8 | ročník: LXXIII | vyšlo: 21.apríla 2017 | autor (zdroj): Redakcia | celý článok »»
Home Icon
Právny odbor - referát organizácie a vnútornej legislatívy - informuje
Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s. a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. ...
číslo: 8 | ročník: LXXIII | vyšlo: 21.apríla 2017 | autor (zdroj): Ing. Soňa Roštárová | celý článok »»
Home Icon
Prihovára sa vám predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Vladimír SOTÁK
Vážení spolupracovníci,
skončila sa Veľká noc. Väčšina z vás vie, že tento rok sa začal inak, ako tie predchádzajúce. ...
číslo: 8 | ročník: LXXIII | vyšlo: 21.apríla 2017 | autor (zdroj): Ing. Vladimír Soták, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ | celý článok »»
Home Icon
Upozornenie
Dňa 21. apríla 2017 sa začne v prevádzkarni oceliareň v starom závode realizácia investičnej akcie „Zdvíhanie strechy predĺženej haly ZPO“ (zdvih o 120 milimetrov). ..
číslo: 8 | ročník: LXXIII | vyšlo: 21.apríla 2017 | autor (zdroj): Ppam | celý článok »»
Home Icon
Voľby členov Dozornej rady ŽP a.s.
Kandidáti navrhnutí ODBOROVOU ORGANIZÁCIOU..
číslo: 8 | ročník: LXXIII | vyšlo: 21.apríla 2017 | autor (zdroj): Pp | celý článok »»
Home Icon
Akvarely Thomasa Endera
Súčasťou pripravovanej knihy o hrade Ľupča budú aj rôzne zaujímavosti, ktoré dopĺňajú, a hlavne osviežujú základnú dejovú líniu. Jeden z týchto textov sa venuje významnému rakúskemu maliarovi Thomasovi Enderovi, ..
číslo: 8 | ročník: LXXIII | vyšlo: 21.apríla 2017 | autor (zdroj): Mgr. Vladimír Homola, kastelán hradu Ľupča | celý článok »»
Home Icon
Čitateľská súťaž
Otvorenie Súkromného stredného odborného učilišťa hutníckeho
Nová epocha v dejinách výučby učňovského dorastu Železiarní Podbrezová ...
číslo: 8 | ročník: LXXIII | vyšlo: 21.apríla 2017 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Construction Icon
Šiesty ročník súťaže medzi zmenami - Oceliareň
Vo výrobných a obslužných prevádzkarňach akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová už šiesty rok prebieha súťaž medzi pracovnými zmenami, ...
číslo: 8 | ročník: LXXIII | vyšlo: 21.apríla 2017 | autor (zdroj): Viera Kúkolová | celý článok »»
Construction Icon
ŠTYRIDSAŤPÄŤROČNÁ ŤAHÁREŇ RÚR I.
K cieľavedomej modernizácii a rekonštrukcii pristúpili Švermove železiarne v šesťdesiatych rokoch výstavbou nového závodu v Piesku, kde plánovali sústrediť náročnú finálnu výrobu hutníckych produktov. ...
číslo: 8 | ročník: LXXIII | vyšlo: 21.apríla 2017 | autor (zdroj): Viera Kúkolová | celý článok »»
Construction Icon
„Svedčí to o precíznej príprave a odborne zdatnom kolektíve technikov a technológov Železiarní Podbrezová:“
Dňa 27. marca 2017 sa uskutočnili v prevádzkarni oceliareň overovacie skúšky odlievania doposiaľ najmenšieho vyrábaného oceľového bloku na všetkých troch pruhoch zariadenia plynulého odlievania ocele (ZPO) kvadrát 105 milimetrov. ...
číslo: 8 | ročník: LXXIII | vyšlo: 21.apríla 2017 | autor (zdroj): Ing. Miroslav Domovec, CSc., vedúci Vo | celý článok »»
Open book Icon
Stredoškoláci z Podbrezovej sa zviditeľnili vo Zvolene...
Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl. Organizovaná je v čase vyučovania alebo mimo vyučovacieho procesu. ...
číslo: 8 | ročník: LXXIII | vyšlo: 21.apríla 2017 | autor (zdroj): Ing. Lucia Vojčíková, učiteľ odborných predmetov | celý článok »»
Open book Icon
„Mladí mechatronici ukázali, ako si vedia poradiť s problémom...“
Dve nezávislé organizácie FESTO spol. s r. o. Bratislava a ŠIOV 31. marca 2017 usporiadali na pôde Materiálovo-technologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Trnave piaty ročník súťaže „Mladý mechatronik“. ...
číslo: 8 | ročník: LXXIII | vyšlo: 21.apríla 2017 | autor (zdroj): Ing. Lucia Vojčíková, učiteľka odborných predmetov | celý článok »»
Spring Icon
Podporte dobrú vec
Využite aj tento rok možnosť darovať 2 percentá svojej dane Nadácii Železiarne Podbrezová alebo Nadácii Miška Sotáka. Obidve sa zameriavajú na poskytovanie finančnej, prípadne materiálnej pomoci, ...
číslo: 8 | ročník: LXXIII | vyšlo: 21.apríla 2017 | autor (zdroj): Nadácie | celý článok »»
Spring Icon
DDS Stabilita vykázala za vlaňajšok zisk 60 tisíc eur
Doplnková dôchodková spoločnosť (DDS) Stabilita dosiahla za minulý rok čistý zisk 60 tis. eur. V porovnaní s rokom 2015 čistý zisk firmy klesol o 778 tis. eur. ..
číslo: 8 | ročník: LXXIII | vyšlo: 21.apríla 2017 | autor (zdroj): Zdroj: SITA | celý článok »»
Reminder Icon
Blahoželáme jubilantom - V apríli blahoželáme
Blahoželáme jubilantom - V apríli blahoželáme ...
číslo: 8 | ročník: LXXIII | vyšlo: 21.apríla 2017 | autor (zdroj): Personálny odbor | celý článok »»
Reminder Icon
Blahoželáme k šesťdesiatke
Blahoželáme k šesťdesiatke..
číslo: 8 | ročník: LXXIII | vyšlo: 21.apríla 2017 | autor (zdroj): Personálny odbor | celý článok »»
Reminder Icon
Zdravotnícke okienko - Našli mäso brazílskeho pôvodu
Pracovníci šiestich regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ) z Banskobystrického kraja vykonali od 23. marca do 6. apríla 2017 celkovo 527 kontrol v 523 zariadeniach spoločného stravovania (vrátane zariadení poskytujúcich stravovanie pre deti a mládež) ...
číslo: 8 | ročník: LXXIII | vyšlo: 21.apríla 2017 | autor (zdroj): RÚVZ BB | celý článok »»
Reminder Icon
Zdravotnícke okienko - Nástrahy jari
Medvedí cesnak či konvalinka
Jarná príroda je očarujúca. Jej farby a vône lákajú najmä deti, zvieratá, ale aj víkendových „zberačov“ zdravej chutnej rastliny – medvedieho cesnaku. ...
číslo: 8 | ročník: LXXIII | vyšlo: 21.apríla 2017 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Reminder Icon
Spomienky a poďakovania
Ďakujeme bývalým spolupracovníkom, príbuzným, priateľom, známym a ostatným, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim milovaným manželom, otcom a starým otcom
číslo: 8 | ročník: LXXIII | vyšlo: 21.apríla 2017 | autor (zdroj): v texte | celý článok »»
Graphic Icon
Deň narcisov
V piatok, 7. apríla ste sa mohli už po dvadsiaty prvý raz zapojiť do verejno-prospešnej zbierky Dňa narcisov. Symbolickou čiastkou, mnohí aj väčšou, ste opäť vyjadrili spolupatričnosť a podporu onkologickým pacientom. Podporili ste nielen programy a projekty Ligy boja proti rakovine na Slovensku, ...
číslo: 8 | ročník: LXXIII | vyšlo: 21.apríla 2017 | autor (zdroj): | celý článok »»
Graphic Icon
Pozývame vás
23. apríla o 13.30 hod. do Mestského domu kultúry v Brezne na, „Festival folklórnych súborov“. Regionálnej prehliadky choreografií sa zúčastnia folklórne súbory z okresov Brezno a Banská Bystrica,...
číslo: 8 | ročník: LXXIII | vyšlo: 21.apríla 2017 | autor (zdroj): | celý článok »»
Graphic Icon
Mimoriadna ponuka
Mimoriadna ponuka ...
číslo: 8 | ročník: LXXIII | vyšlo: 21.apríla 2017 | autor (zdroj): v texte | celý článok »»
Graphic Icon
NEPREHLIADNITE!
Pre budúcich tretiakov ...
číslo: 8 | ročník: LXXIII | vyšlo: 21.apríla 2017 | autor (zdroj): ZŚ s MŠ Pionierska 2, Brezno | celý článok »»
Write Icon
Podbrezová zvíťazila v Interlige!
Muži Kolkárskeho oddielu ŽP Šport sa stali historicky prvými víťazmi medzinárodnej česko-slovenskej súťaže a zároveň aj majstrami Slovenska v družstvách. Podbrezová uspela vo všetkých 22 kolách a získala zlaté medaily, pred druhými Rokycanmi (CZE) a treťou Trstenou. ...
číslo: 8 | ročník: LXXIII | vyšlo: 21.apríla 2017 | autor (zdroj): M. Kozák | celý článok »»
Write Icon
Zemplín nám vrátil prehru s úrokom
Úspešná jeseň prebiehajúceho súťažného ročníka ostáva v roku 2017 ďaleko za očakávaniami a posledný domáci zápas „zarezal“ našich futbalistov nielen výsledkovo, no najmä psychicky. ....
číslo: 8 | ročník: LXXIII | vyšlo: 21.apríla 2017 | autor (zdroj): Z podkladov www.zpfutbal.sk spracoval M. Jančovič | celý článok »»
Cooking Icon
Jedálny lístok 24. – 30.4.2017 a Jedálny lístok 1. – 7.5.2017
Jedálny lístok 24. – 30.4.2017 a Jedálny lístok 1. – 7.5.2017
číslo: 8 | ročník: LXXIII | vyšlo: 21.apríla 2017 | autor (zdroj): ŽP Gastroservis, s.r.o. | celý článok »»