*** čitateľská súťaž ***čitateľská súťaž ***čitateľská súťaž ***čitateľská súťaž ***čitateľská súťaž ***čitateľská súťaž ***čitateľská súťaž ***

Rozhodnutie o výstavbe najmodernejšieho hutníckeho závodu vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku pod horou Brezová

 

Železiarne Podbrezová v roku 2020 oslavujú už stoosemdesiat rokov svojej existencie. Ich bohatý vývoj si v tomto roku budeme pripomínať aj na stránkach Podbrezovana prostredníctvom čitateľskej súťaže.
Vašou úlohou bude pozorne čítať a prostredníctvom ústrižkov odpovedať na otázky, ktoré nám následne zašlete do redakcie. V každom vydaní Podbrezovana budeme žrebovať jedného výhercu, ktorý bude vecne odmenený. O záverečnú cenu generálneho riaditeľa však budú súťažiť len tí, ktorí správne odpovedia na všetky otázky. Všetkým držíme palce a budeme radi, ak nám v priebehu roka budete posielať zaujímavé námety a tipy na príspevky do novín, ktoré úzko súvisia s históriou našej spoločnosti.
Hronecký železiarsky podnik bol začiatkom 19. storočia najväčším a technickou úrovňou najdokonalejším podnikom v tej dobe v Rakúsko-Uhorsku. V monarchii boli zavádzané stále nové postupy a progresívnejšie zaradenia. Držať krok s konkurenciou bolo viac než nevyhnutné. Cieľom Dvorskej komory pre mincovníctvo a baníctvo vo Viedni bolo v dolnom Uhorsku (dnešné stredné Slovensko) zaviesť výrobu tyčového železa valcovaním. V roku 1832 bol do Štajerska vyslaný Žigmund von Ámon, aby sa s touto výrobou zoznámil.
Viaceré navrhnuté opatrenia boli čoskoro uvedené do praxe v Hronci. Pri novinkách sa však stretli s viacerými problémami, ako napríklad červená farba plechu. Problém bol v prílišnej tvrdosti spracovaného železa a pomalom chode mechanizmov. Jediným východiskom bolo preloženie valcovne na miesto s väčšou hnacou vodnou silou, ktorá mala zabezpečiť vyššie otáčky strojov. Okrem iného si od novej valcovne sľubovali aj vyššie zisky hroneckého podniku. Začalo sa pracovať na realizácii výstavby nového podniku. Písal sa rok 1837 a podklady potrebné pre začatie realizácie podniku boli nedohľadne. Hronecké železiarne v tom čase prežívali odbytovú krízu – hromadilo sa nepredajné železo a robotníci sa stávali nadbytočnými. Hoci sa mohlo zdať, že nová valcovňa v tých časoch nebola potrebná, opak bol pravdou. Nové moderné zariadenia, umožňujúce vyrábať s nižšími nákladmi a kvalitnejšie železo, ktoré bolo konkurencieschopné bolo jediným východiskom.

 

Hlavný komorskogrófsky úrad určil ako posledný možný termín predloženia situačného plánu výrobných objektov na koniec januára 1838. Zároveň pohrozil suspendovaním každého, kto bude mať podiel na omeškaní. Tlačil ich čas, nakoľko  v roku 1836 bolo v rakúsko-uhorskom parlamente rozhodnuté o výstavbe dvanástich železničných tratí. Koľajnice mali byť vyrábané práve v Podbrezovej.
Po dlhých meraniach vhodného miesta v roku 1839 komisia v zložení G. Sweitzer, A. Glanzer a A. Lobkowitz rozhodla, že nová valcovňa bude umiestnená pod horou Brezová. Napokon, v roku 1840, začala výstavba modernej valcovne v povodí Hrona, v malebnej prírode pod horou Brezová, ktorá bola svojho času najmodernejšou výstavbou hutníckeho závodu vtedajšej rakúsko-uhorskej monarchie. Prvými zemnými prácami pre vodné toky sa začala písať nová etapa rozvoja nášho kraja.

Súťažná otázka č. 4:
O čom bolo v roku 1836 rozhodnuté v rakúsko-uhorskom parlamente?
Odpoveď: …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
Meno a priezvisko, os. číslo, prevádzkareň/útvar: ………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
Správne odpovede zasielajte na vystrihnutom kupóne do redakcie
Podbrezovana, najneskôr do desiatich dní od vydania aktuálneho čísla.