Zmodernizovaná ťažná stolica zvýši efektivitu výroby

Zmodernizovaná ťažná stolica v prevádzkarni ťaháreň rúr. Foto: M. Nikel

V stredisku ťažné stolice – výroba 1, v prevádzkarni ťaháreň rúr, sú vykonávané operácie ťahanie za studena a medzioperačné, predbežné delenie na hotovo. Na pracovisku je inštalovaných spolu jedenásť ťažných stolíc a štyri deliace linky.

„Pôvodne všetky tieto zariadenia pracovali samostatne. Takéto usporiadanie však prináša množstvo manipulácie s materiálom, čo je časovo aj personálne náročné. V rámci modernizácie boli ťažné stolice 3-01, 3-04 a 3-08 opatrené automatickými deliacimi pílovými jednotkami a vykonávajú tak dve operácie súbežne, bez potreby manipulácie s materiálom,“ vysvetlil Ing. Martin Nikel, vedúci strediska ťažné stolice prevádzkarne ťaháreň rúr.

Takto optimalizované zariadenia šetria počet zamestnancov na medzioperačnom delení a zároveň odbúravajú nadmernú manipuláciu s materiálom, čím napomáhajú plynulosti materiálového toku vo výrobe.

Overená investícia

„Na základe skúseností a overenej návratnosti investície sme tento rok zmodernizovali stolicu 3-06, ktorú sme tiež vybavili automatickými deliacimi jednotkami. Okrem inovácie prebehla na stolici aj kompletná generálna oprava,“ informoval M. Nikel.

Výhody investície sú najmä v znížení nákladov na údržbu zariadenia v ďalších rokoch prevádzky, čím je zvýšená aj efektivita výroby. Dôležité je tiež zníženie nárokov na manipuláciu s materiálom a v neposlednom rade zvýšenie bezpečnosti práce.

Už budúci mesiac sa rozbiehajú stavebné práce na ďalšej ťažnej stolici 3-03, ktorú bude nasledovať stolica 3-02.

„Firma ŽĎAS, ktorá investíciu realizuje nás ubezpečila o splnení požadovaného termínu. Tým pádom nám do konca roka pribudnú ďalšie automatizované pílové jednotky a dokopy budeme disponovať už šiestimi kompletne zmodernizovanými stolicami,“ doplnil M. Nikel.