Žíhacia pec prešla strednou opravou

Žíhacia pec číslo 4 v prevádzkarni ťaháreň rúr má za sebou strednú opravu. Ako informoval Ivan Farkaš, vedúci pracovník žíhacích pecí a úpravne, opravu vykonávali zamestnanci prevádzkarne ťaháreň rúr, centrálnej údržby, bieli murári a pracovníci externých firiem. „Počas strednej opravy žíhacej pece číslo 4 sme realizovali viacero úloh. Spomeniem, predovšetkým, servis keramických horákov, čistenie výmenníkov … Čítať ďalej

Krádeže farebných a legovaných kovov sa nevyplácajú

Vedenie akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová upozorňuje zamestnancov, aby farebné a legované kovy, vytriedené zo šrotového poľa alebo nahromadené po opravách v jednotlivých prevádzkarňach, odovzdávali podľa príslušných pokynov priamo v našej spoločnosti. Evidujeme totiž prípady, keď boli z jednotlivých závodov tieto kovy odcudzené, a po vlastnej línii odovzdané v zberných surovinách. Zamestnanci, ktorí sa dopustia takéhoto … Čítať ďalej

Exkurzie sú pre návštevníkov zážitkom

Kopy železného šrotu, mohutné konštrukcie, ohnivá pec, žeravá oceľ, dynamika výroby… To všetko a ešte viac majú možnosť vidieť účastníci exkurzií v Železiarňach Podbrezová. Tie majú u nás dlhoročnú tradíciu. Už v minulosti vyhľadávali železiarne návštevníci, aby sa zoznámili s výrobou oceľových rúr v jednej z najväčších hutníckych fabrík na Slovensku. Počas desiatok rokov prešlo … Čítať ďalej

Stretnutie hutníkov po tridsiatich rokoch

Ubehlo už tridsať rokov odvtedy, ako sme v máji 1992 maturovali v Strednom odbornom učilišti hutníckom v Podbrezovej – Lopeji. V odbore hutník operátor pre tvárnenie kovov nás bolo 29 a každý z nás sa vydal za svojimi plánmi do budúcnosti. Čas plynul, roky ubiehali a myšlienka nášho ďalšieho stretnutia bola znovu opodstatnená. A tak … Čítať ďalej

Na kúpalisku v Podbrezovej sa začala letná sezóna

Posledný júnový víkend sa otvorili brány podbrezovského kúpaliska. Priaznivé slnečné počasie a vysoké teploty dopomohli k tomu, že kúpalisko spustilo prevádzku ešte pred začiatkom letných prázdnin. Návštevníci sa po roku opäť môžu schladiť a zaplávať si v 50-metrovom plaveckom bazéne. Pre menších sú pripravené dva detské bazény, ktoré v prvých dňoch ešte neboli k dispozícii, … Čítať ďalej

Ďalší audit bol úspešný

Certifikačná spoločnosť SGS Slovakia spol. s.r.o. uskutočnila dňa 2. júna 2022 dohľadový audit integrovaného systému environmentálneho manažérstva a systému riadenia bezpečnosti práce (ďalej len „SEM a SRBP“) v Železiarňach Podbrezová a.s. Účelom tohto auditu bolo vykonanie ročnej previerky funkčnosti kombinovaného systému SEM a SRBP podľa jednotlivých článkov noriem ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018. Po vykonaní … Čítať ďalej

Po voľbách do Dozornej rady Železiarní Podbrezová a.s.

V dňoch 16. až 20. mája 2022 sa konali voľby člena Dozornej rady Železiarní Podbrezová a.s. voleného zamestnancami.Do funkcie člena Dozornej rady spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s., so sídlom Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO: 31562141 bol zamestnancami zvolený Ing. Peter Kohút, ktorého volilo 1 317 zamestnancov (66,82 percenta platných hlasov). Dňom vzniku funkcie člena dozornej … Čítať ďalej

Zo žeriavu v „šropovni“ odstránili kabínu, ďalší bude demontovaný

V hale bývalého skladu plechov (tzv. šropovňa), v areáli starého závodu, prebiehajú v súčasnosti rozsiahle búracie práce. Naši zamestnanci, spolu s pracovníkmi externých firiem, halu kompletne vypratúvajú. Po dokončení všetkých naplánovaných úloh bude v jej priestoroch sklad. Vzhľadom na súčasnú ekonomicko-politickú situáciu doma i vo svete musia zamestnanci odboru zásobovania vyvíjať enormné úsilie, aby získali … Čítať ďalej

Bezpečnostná služba zvýši kontrolu požitia a prinášania alkoholu na pracovisko

Vykonávať prácu v našej spoločnosti pod vplyvom alkoholu alebo inej omamnej látky je prísne zakázané. Rovnako tak požívať tieto látky na pracovisku alebo ich prenášať v príručných taškách či batohoch na miesto výkonu činnosti. O tejto povinnosti hovoria Zákonník práce, Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a interné predpisy Železiarní Podbrezová. Zamestnanci ŽP … Čítať ďalej

Dohľadový audit bol opäť úspešný

V dňoch 24. až 27. mája sa v našej spoločnosti uskutočnil dohľadový audit podľa noriem ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016. Bol vykonaný certifikačnou spoločnosťou SGS Slovakia spol. s.r.o.Každý z nás si uvedomuje veľkú zmenu vo vzťahu dodávateľ – zákazník, čo sa prejavuje aj v chápaní pojmu kvalita. Kým na začiatku bola vzťahovaná k produktu, dnes … Čítať ďalej

Naši zamestnanci si rekondičný pobyt v Brusne užívajú

Zamestnanci Železiarní Podbrezová a.s. a dcérskych spoločností, ktorí vykonávajú povolania spĺňajúce zákonom stanovené kritériá sťažených pracovných podmienok, absolvujú každoročne rekondičné pobyty. Ide o kompenzáciu nepriaznivých pracovných podmienok a prevenciu možného vzniku poškodenia zdravia. V roku 2022 zabezpečuje pobyty spoločnosť KB SPA s.r.o. Brusno. Týždňové turnusy boli vopred naplánované na termíny marec až jún, a po … Čítať ďalej

Pokyny pred MDD na Skalici

Akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová pripravila pre deti našich zamestnancov oslavy Medzinárodného dňa detí. Uskutočnia sa na ihrisku v Podbrezovej, časť Skalica, 12. júna (v nedeľu) od 10. hodiny. Pripravený je bohatý program, naše ratolesti poteší Tárajko s Popletajkou, dvaja nerozluční kamaráti z krajiny Rozprávkovo, ale i skákací hrad či lezecká stena. Súčasťou podujatia bude maľovanie … Čítať ďalej

Podiel zelených plôch prepája fabriku s prírodou

Pre Železiarne Podbrezová a.s. je charakteristické, že sa v areáli starého i nového závodu nachádzajú veľké plochy zelene, čo niekedy návštevníkov zmätie a zamýšľajú sa, či prišli skutočne do hutníckej fabriky. Zelené plochy pútajú pozornosť najmä preto, že sú pravidelne udržiavané a upravované. O ich údržbu sa každoročne stará spoločnosť 2PK, s.r.o. Ako nám povedal … Čítať ďalej

Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy INFORMUJE

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s. a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby bola vždy platná a aktuálna. Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument D-05/2022 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné normy a zároveň je zverejnený … Čítať ďalej

Prvomájová revízia úspešne zvládnutá

Aj tento rok sa v našej spoločnosti uskutočnila prvomájová revízia, podstatou ktorej bolo skontrolovať stav elektrického zariadenia, vykonať údržbu a odstrániť zistené nedostatky, ktoré nie je možné opraviť počas prevádzky. Každoročne sú pred revíziou vykonané termovízne merania, ktoré odhalia prehrievanie spojov, koncoviek, káblov a podobne. Inak tomu nebolo ani teraz. „Zamestnanci všetky zistené nedostatky z … Čítať ďalej

V oceliarni realizovali ďalšiu strednú opravu

Stredná oprava v prevádzkarni oceliareň sa uskutočnila v plánovanom termíne od 19. do 22. apríla. Na oprave sa podieľali interní zamestnanci prevádzkovej strojnej údržby a elektroúdržby oceliarne, zamestnanci oceliarne a elektroservisu. Značný rozsah prác počas odstávky zabezpečovali prevádzkarne energetika a doprava, či už na celkoch samotnej oceliarne alebo na obslužných zariadeniach, ktoré sú nevyhnutne potrebné … Čítať ďalej

Deliaci blok odstavili po osemnástich mesiacoch

Pracovníci kyslikárne využili strednú opravu v našej oceliarni na pravidelnú kontrolu svojich zariadení a odstraňovanie zistených nedostatkov. Kyslikáreň má v procese výroby ocele veľký význam, pričom jej fungovanie je úzko prepojené práve s oceliarňou. Zabezpečuje totiž prívod plynného kyslíka, nevyhnutného na tavenie železného šrotu. Celý kolobeh tavby je tak dynamickejší a rýchlejší. Ako povedal Ing. … Čítať ďalej

Po troch desaťročiach vymenili podávače profilov

Aj v tomto roku pokračujú Železiarne Podbrezová a.s. (ŽP) v realizácii viacerých investičných projektov. V apríli uskutočnili zamestnanci vybraných úsekov ŽP a externej firmy montáž nových štvoržilových podávačov profilov na LF. Ide o zariadenia na podávanie drôtov a plnených profilov do tekutej ocele v panvovej peci. „Vedenie ŽP dospelo k názoru, že je potrebné túto … Čítať ďalej

Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy INFORMUJE

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s. a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby bola vždy platná a aktuálna. Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument D-05/2022 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné normy a zároveň je zverejnený … Čítať ďalej

Prvý dozorový audit spoločnosťou API bol úspešný

  Akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová sa pohybuje v náročnom trhovom konkurenčnom prostredí. Pri jej presadzovaní na trhu, získavaní zákazníkov a budovaní imidžu hrá dôležitý význam využitie systémov manažérstva kvality (SMK). SMK je už v súčasnosti nevyhnutnosťou a napomáha našej spoločnosti zvyšovať konkurencieschopnosť. Železiarne Podbrezová dlhoročne dodávajú zákazníkom aj výrobky podľa noriem API Spec. 5L a … Čítať ďalej

Energetici čakali na vhodné počasie, aby mohli začať s opravou

  V dňoch 14. a 15. marca bola uskutočnená oprava privádzača DN 900 z vodojemu Rígeľ do hydrocentrály v Jasení. Pracovníci prevádzkarne energetika pristúpili k oprave, keďže je nutné realizovať ju len za určitých poveternostných podmienok. Na Rígli, vo výške približne 196 metrov nad elektrárňou, sa nachádza nádrž s objemom 10 000 m3, ktorá slúži … Čítať ďalej

Zakúpili sme nové nákladné vozidlo

  Železiarne Podbrezová a.s. pokračujú v modernizácii vozového parku. V týchto dňoch bolo do užívania uvedené nové vozidlo TATRA T 158 Phoenix. Ide o trojstranný sklápač so všestranným využitím. „Bude slúžiť v technologickej preprave pre potreby výrobného procesu v našej spoločnosti, prípadne pri investičných akciách na prepravu sypkého materiálu – oceliarskej trosky, umelého hutného kameniva, … Čítať ďalej

Hladinu protilátok zmeriate na novom prístroji

  Hoci je pandémia koronavírusu na ústupe a situácia sa na Slovensku zlepšuje, naďalej by sme mali byť ostražití. K znižovaniu chorobnosti pomohlo výrazné premorenie obyvateľstva a očkovanie. Šírenie vírusu by mohlo spomaliť aj teplejšie jarné počasie. Vedenie Železiarní Podbrezová a.s. však naďalej myslí na bezpečnosť a zdravie svojich pracovníkov. Preto zakúpilo digitálny analyzátor STANDARD … Čítať ďalej