Záverečná prezentácia medzinárodných projektov Erasmus+

 

Na konci júna sa na pôde Súkromnej spojenej školy Železiarní Podbrezová uskutočnila záverečná prezentácia medzinárodných projektov s názvom „Efektívne učenie, lepšia budúcnosť“ a „Les 3.0 – naše prírodné dedičstvo“, ktoré sú spolufinancované prostredníctvom programu Európskej únie Erasmus+. Tieto projekty pre žiakov prebiehajú v našej škole od roku 2017 a 2018 a nadväzujú na spoluprácu, ktorú učitelia našej školy nadviazali počas zahraničných kurzov v predchádzajúcich rokoch.

 

Erasmus+ je program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014 až 2020

 

Súčasní, ale i bývalí žiaci našej školy prezentovali svoje skúsenosti, dojmy a zážitky, ktoré nadobudli počas absolvovaných zahraničných mobilít v krajinách Európskej únie – v Lotyšsku, Poľsku, Nemecku a na Cypre. Kreatívnym spôsob sa podelili o to, čo im účasť v projekte priniesla a aký pozitívny dopad to malo na meno našej školy. Veríme, že sme naše publikum zaujali a motivovali ich k podobnej činnosti.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom spolupodieľali na realizácii týchto projektov a zabezpečili ich plynulý chod. Tešíme sa na ďalšie podobné aktivity.