Vysadili viac ako 1 500 stromčekov

Dňa 23. apríla zorganizovalo OZ KOVO ŽP v rámci mesiaca lesov, v spolupráci so štátnym podnikom LESY Slovenskej republiky, akciu sadenia stromčekov. Zúčastniť sa jej mohli členovia, ale aj nečlenovia OZ KOVO.

„Počasie nám, našťastie, prialo a tak sme v časti Karašovo, Lesná správa Šaling, vysadili 1 550 sadeníc, z toho 750 kusov smreka a 800 kusov buka. Akcia v radoch zúčastnených zožala úspech, a preto sme sa rozhodli, že si ju o rok zopakujeme znova,“ povedala Monika Zimová, podpredsedníčka ZO OZ KOVO ŽP.
Podujatie sa zároveň uskutočnilo symbolicky po Dni Zeme, ktorý bol deň0 predtým – 22. apríla.

„Týmto sa chceme poďakovať všetkým zúčastneným a pracovníkom Lesnej správy, ktorí spolu s nami priložili ruku k dielu. Zabezpečili tiež občerstvenie a výborný guľáš,“ dodala na záver.

OZ KOVO ŽP - sadenie stromčekov
Akcie sa zúčastnili členovia, ale aj nečlenovia OZ KOVO. Foto: OZ KOVO ŽP