Výplata odmeny za racionálne využívanie pracovného času

 

V súvislosti s často sa vyskytujúcimi otázkami ohľadom odmeny za racionálne využívanie pracovného času, v nadväznosti na pandémiu koronavírusu, sme požiadali vedúcu odboru personalistiky a miezd Ing. Máriu Demianovú o aktuálnu informáciu.

– Odmena za racionálne využívanie pracovného času za prvý polrok 2020 bude zamestnancom vyplatená vo výplate za mesiac júl, tak ako v roku 2019. Na základe dodatku č. I. k Mzdovému predpisu 1/Ppam/2020 bude každému zamestnancovi, ktorý nebol v období od 1. januára do 30. júna 2020 práceneschopný (s výnimkou práceneschopnosti z dôvodu pandémie koronavírusu), nevyčerpal na ošetrovanie člena rodiny (OČR) viac ako 10 pracovných dní (s výnimkou OČR z dôvodu pandémie koronavírusu) a súčasne v období od 1. januára do 30. júna 2020 nevyčerpal na vyšetrenie, resp. ošetrenie seba alebo sprevádzanie rodinného príslušníka na vyšetrenie alebo ošetrenie v zdravotníckom zariadení viac ako dva pracovné dni, t.j. 15 hodín plateného voľna, poskytnutá odmena vo výške 100 eur. Samozrejme naďalej platí, že zamestnanec musí byť v pracovnom pomere celé posudzované obdobie, t.j. od 1. januára do 30. júna 2020. Podmienky pre výplatu odmeny za druhý polrok, vrátane navýšenia odmeny za dodržanie stanovených kritérií za celý rok, ostávajú nezmenené.