Výherca súťažnej krížovky

Správne znenie tajničky z Podbrezovana č. 22, kde sa ukrýval citát, ktorého autorom je Sokrates: „Ak to, čo chceš povedať, nie je pravdivé, dobré ani užitočné, …“ Dokončenie bolo v tajničke: „potom je lepšie nechať si to iba pre seba.“ Z úspešných riešiteľov sme vyžrebovali Jarmilu Kúdelkovú z odboru predaja a marketingu. Cenu, ktorú do súťaže venovala spoločnosť ŽP EKO QELET, si výherkyňa môže prevziať v redakcii, v pracovné dni od 7.30 do 15.30 hod.